Розрахунок підсилювача відеосигналів кольорового телевізійного приймача R, G, B каналу, страница 7

Обираємо конденсатор К73-20 мкФ´400 В + 10% .

3.2.10 Розрахунок коефіцієнта підсилення каскаду:

а) за напругою , де  (кОм), де ;

б) за струмом , де  (кОм);

в) за потужністю  (дБ) Розрахункова величина  повинна лежати у межах ±20% по відношенню до .

3.2.11 Визначаємо величину розділової ємності Ср1 та його тип:

 (нФ)

Обираємо конденсатор К53-14-0,33 нФ × 25В ± 10%.

3.2.13 Знаходимо частотні спотворення Мв:

, де  , де ; ;

3.3 Розрахунок регулятора контрастності.

Рисунок .5. – Схема регулятора контрастності

Мінімальний рівень сигналу у даному випадку встановлюється за допомогою додаткового опору . Приймається (кОм), тоді для забезпечення заданої у ТЗ глибини регулювання контрастності 30дБ або 31 рази опір змінного резистора  обирається:

(Ом)

З довідника обираємо змінний резистор СП4-1 з параметрами:

Номінальна потужність Pном =0,125…1 Вт;

Межі номінальних опорів: 47 Ом..47 кОм

Межова номінальна напруга: Uмеж=150В.

Таким чином регулятор контрастності буде мати глибину регулювання:

(раз) = 30 (дБ)

Таким чином регулятор контрастності відповідає вимогам, поставленим у ТЗ.

4. Моделювання пристрою на ЕОМ.

Моделювання проводиться у схемному редакторі Electronics Workbeanch 5 DemoVersion 1.01. Для моделювання обирається транзистор не КТ940А, а його аналог BF299. Вибір цього схемного редактора серед безлічі інших подобних програмних продуктів пояснюється його гнучкістю у настройках та простота у користуванні. За допомогою схемного редактора Electronics Workbeanch можна знімати такі характеристики сигналу, як АЧХ, ФЧХ, осцилограми та інші.

Після відкриття та редагування схема у схемному редакторі Electronics Workbeanch набуде вигляду:

Рисунок 6 - Модель відеопідсилювача для одного каналу (реалізація у схемному редакторі Electronics Workbeanch)

Осцилограми на виході пристрою, будемо досліджувати на трьох частотах: 30 Гц, 3,5 МГц, 7 МГц

Рисунок 7 - Графічне зображення сигналів на вході та виході  схеми при 30 Гц.

Рисунок 8 - Графічне зображення сигналів на вході та виході  схеми при 3,5 МГц.

Рисунок 9 - Графічне зображення сигналів на вході та виході  схеми при 7 МГц.

4.1Моделювання без ВЧ корекції.

Рисунок 10 - Модель відеопідсилювача для одного каналу без кола ВЧ корекції (реалізація у схемному редакторі Electronics Workbeanch)

Для дослідження частотних властивостей каналу відео підсилювача необхідно, запустити схемний редактор в режимі “Ac-analysis”.  Так у максимальному положенні змінного резистора (у такій реалізації, яка показана на рис.6) АЧХ та ФЧХ пристрою мають вигляд:

Рисунок 11 - АЧХ та ФЧХ сигналу на виході підсилювача R  каналу.

У мінімальному положенні змінного резистора Rконтр=47 Ом АЧХ та ФЧХ пристрою мають вигляд:

Рисунок 12 - АЧХ та ФЧХ сигналу на виході підсилювача R  каналу.

4.2Моделювання з ВЧ корекцією.

Рисунок 13 - Модель відеопідсилювача для одного каналу з колом ВЧ корекції (реалізація у схемному редакторі Electronics Workbeanch)

Частотні властивості каналу відео підсилювача в режимі “Ac-analysis”.  Так у максимальному положенні змінного резистора (у такій реалізації, яка показана на рис.6) АЧХ та ФЧХ пристрою мають вигляд:

Рисунок 14 - АЧХ та ФЧХ сигналу на виході підсилювача R  каналу.

У мінімальному положенні змінного резистора Rконтр=47 Ом АЧХ та ФЧХ пристрою мають вигляд:

Рисунок 15 - АЧХ та ФЧХ сигналу на виході підсилювача R  каналу.

4.3 Спектральний склад каналу.

Рисунок 16 - Спектральний склад сигналу на виході підсилювача R  каналу при вхідній частоті 30 Гц.

4.4 Перехідна характеристика

Для знаходження перехідної характеристики запустимо пакет «Transient»

Рисунок 17 - Перехідна характеристика відео підсилювача R  каналу.