Розрахунок підсилювача відеосигналів кольорового телевізійного приймача R, G, B каналу, страница 2

Література.................................................................................................................

Додатки.....................................................................................................................

1.Розробка технічного завдання на проектування підсилення відеосигналів телевізійного приймача R, G, B каналу.

1.1  Експлуатаційне призначення пристрою.

Пристрій призначений для підсилення відеосигналів  кольорового телевізійного приймача R, G, B каналу.

1.2  Варіант виконання.

Пристрій повинен бути виконаний у вигляді станційного блоку з живленням від первинної мережі електричного струму.

1.3  Підсилювальні елементи.

Пристрій повинен бути виконаний з використанням транзисторів або інтегральних мікросхем.

1.4  Джерело вхідного сигналу: модуль каналу яскравості та матриці RGB.

1.5  Навантаження пристрою: кінескоп

1.6  Вид сигналу, що приймається: АМ

1.7  Вихідна напруга.

Номінальна вихідна напруга на кінескопі в смузі робочих частот повинна бути 50 В, а коефіцієнт нелінійних спотворень не повинен перевищувати 2%.

1.8        Частотний діапазон.

Нижня гранична частота не повинна перевищувати fн=30Гц, при коефіцієнті частотних спотворень (Мн) не більше 3 дБ. Верхня гранична частота fв =7мГц, при коефіцієнті частотних спотворень (Мв) не більше 3 дБ.

1.9        Нелінійні спотворення.

Коефіцієнт нелінійних спотворень пристрою в смузі робочих частот 30гЦ-7мГц при номінальній вихідній напрузі не менше 50 В, повинен бути не більше 2%.

1.10      Частотні спотворення.

Коефіцієнт частотних спотворень на частоті 30Гц - 7мГц не більше 3 дБ.

1.11      Регулятори.

Підсилювач повинен бути оснащений регулятором контрастності сигналу. Глибина регулювання контрастності не менше 30дБ. Регулювання повинно здійснюватись плавно.

1.12      Живлення.

Живлення пристрою повинно здійснюватись від первинної мережі ~ 220 В ±10% змінного струму, частотою 50 Гц ±2% при збережені параметрів в межах норми.

1.13      Співвідношення сигнал/шум.

Співвідношення сигнал/шум на вході пристрою не менше 60дБ.

1.14      Кліматичні вимоги.

Оскільки відеопідсилювач призначений для використання у приміщеннях, то до нього висуваються такі вимоги: температура повітря +5°С…+60°С, вологість 40…90%, атмосферний тиск 86…106 кПа.

1.15      Конструктивні вимоги.

Пристрій повинен бути виконаний у вигляді окремого функціонуючого вузла, який з’єднується з іншими блоками з використанням роз’ємного з’єднання. Орієнтовна маса пристрою не повинна перевищувати 200гр. Орієнтовні габарити не повинні перевищувати 15*70*100мм.

2.Розрахунок структурної схеми пристрою

2.1 Вибір навантаження, визначення вихідної напруги модулятора кінескопа

Навантаженням відеопідсилювача є модулюючий електрод кінескопа телевізійного приймача. За заданою вихідною напругою розраховується величина напруги модулятора ЕМ:

 (2.1)

 (В)

2.2 Вибір схеми відеопідсилювача

При виборі схеми відеопідсилювача перш за все необхідно враховувати жорсткі вимоги до коефіціента нелінійних спотворень, який не повинен перевищувати 2%, а також великий частотний діапазон. Для такого виду підсилювачів потрібна велика вихідна потужність та велике значення максимальної напруги колектор-емітер вихідного біполярного транзистора або напруги стік-витік польового. Але польовий транзистор має менше значення крутизни S0, а отже і підсилення, ніж біполярний.  Для отримання необхідного коефіцієнта підсилення необхідно буди ввести кілька каскадів підсилення, точна кількість яких буде розрахована нижче. Також в якості активних елементів підсилювача буде застосовано біполярні транзистори, для зменшення загального числа каскадів підсилення та пов’язаного з цим коефіцієнта нелінійних спотворень. Для задоволення вимог щодо вихідної потужності можна застосувати схему із спільним емітером, але враховуючи необхідність введення ВЧ корекції, більш доцільно використати схему із спільним колектором. Але при цьому зменшується коефіцієнт підсилення по потужності.