Розрахунок підсилювача відеосигналів кольорового телевізійного приймача R, G, B каналу, страница 5

 (раз)=0 (дБ)

 (раз) = 0 (дБ)

Частотні спотворення що вносяться елементами схеми:

Мв.сх=0,15дБ

Мн.сх=0,25дБ

Отже, частотні спотворення пристрою у областях НЧ та ВЧ будуть:

МннVT1нVT2=0+0+0,25+0,25=0,5дБ>Мн.тз=3дБ

МввVT1+ МвVT2=0+0+0,15+0,15=0,3дБ<Мв.тз=3дБ

2.8. Вибір регулятора підсилення

Для плавного регулювання підсилення використаємо потенціометр, що розміщений перед каскадами підсилювача. Використання паралельного регулювання підсилення сигналів у підсилювачах з низькоомним входом можливе тільки при наявності додаткового опору який деякою мірою збільшує вхідний опір підсилювача але ослабляє сигнал.

2.9 Структурна схема пристрою

Повна структурна схема відео підсилювача телевізійного кольорового приймача з розподіленими параметрами зображено на рисунку 1.        

 Рисунок 2- Структурна схема підсилювача R,G,B відеосигналів кольорового телевізійного приймача.

2.10 Обґрунтування можливості використання мікросхеми.

В якості елементної бази для побудови відеопідсилювачів використовуються як дискретні елементи(транзистори,конденсатори,резистори) так і інтегральні мікросхеми що мають відповідне призначення.Нижче представлено  cтруктурну  схему ІМС TDA6101Q фірми Philips яка застосовується в телевізорах HORIZONT cерії CTV-690. Вона являє собою одноканальний відеопідсилювач, призначений для подачі сигналу на катод кольорового кінескопу (в телевізорах HORIZONT cерії CTV-690 кінескоп А59ЕАК252Х11).Мікросхема будується в корпусі типу  DBS9MPF .Основні параметри мікросхеми наведено в таблиці 1.

Використання інтегральних мікросхем має ряд переваг в порівнянні з дискретними елементами(малі розміри та маса,точність номіналів елементів,стабільність роботи,зменшення загальної кількості з’єднань що потрібно виконати при монтажу),але особливістю роботи відеопідсилювача є високий рівень напруг що потрібний для модуляції електронного промення у електронно-променевій трубці.Тому серії мікросхем що використовуються як відеопідсилювачі мають досить високу ціну і тим самим при їх використанні збільшується загальна вартість приймача.Мікросхема що розглядається є одноканальною тому потрібно використовувати три мікросхеми для побудови відеопідсилювача,по одній мікросхемі для кожного з каналів.Більшість мікросхем процюють в досить обмеженому температурному інтервалі  для  ІМС TDA6101Q це -20…+65˚С хоча температура в середині телевізійного приймача при певних кліматичних умовах може значно відрізнятися від цих меж.

           Отже відеопідсилювач побудуємо з використанням дискретних елементів які мають меншу вартість і працюють в більш широкому температурному діапазоні.

Таблиця 1- Основні параметри ІМС TDA6101Q 

Тип мікросхеми

TDA6101Q

Фірма виробник

Philips

Функціональне призначення

Високовольтний відеопідсилювач

UИП

0…250

UВИХ

14…250

VU ВИХ,В/мкс

1700

UСМ ВХ,мВ

-50…+50

ІВХ.ПР,мкА

0…20

tНАР.НС

55

T,˚C

-20…+65

Корпус

DBS9MPF

3 ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗРАХУНКИ КАСКАДІВ ПРИСТРОЮ

3.1 Розрахунок каскаду кінцевого підсилення

Вихідні дані: Rн=R7=3 кОм, Е=220 В, Кр=22.73 дБ, Кн=      , Мв=     дБ, Мн=    дБ. Електрична схема каскаду кінцевого підсилення наведена на рисунку 2.

Рисунок 3 – схема каскаду кінцевого підсилення.

Розрахунок проводимо за стандартною методикою.

3.1.1Вираховуємо напругу живлення каскаду:

(В)

3.1.2Перевіряємо правильність вибору транзистора. Для нормальної роботи необхідно:

 (300 В ≥ 187 В)

 (0,065 А ≤ 300 мА)

3.1.3       Знаходимозначення струму спокою коллекторного струму:

 (мА)

3.1.4Вираховуємо величину опору коллекторного навантаження та його тип: