Підсилювач каналу відеосигналів кольорового телевізора, страница 6

Оскільки відеопідсилювач містить три тотожні канали, моделювання будемо проводити для одного з каналів підсилення відеосигналів. Проаналізуємо схему-модель (Рисунок 4), в якій використано моделі транзисторів (Додаток2),  що є аналогами транзисторів КТ940А (BF422) і КТ315Б (2N2222).

Рисунок 4- Модель відеопідсилювача в системі Electronics Workbench 5.12

Застосовуючи стандартні засоби програмного пакету одержимо:

-  графік вихідного сигналу (Рисунок 5);

-  графіки АЧХ і ФЧХ (Рисунок 6);

-  гармонічний аналіз (Рисунок 7). 

Рисунок 5 – Графік вихідного сигналу

Рисунок 6- Графіки АЧХ і ФЧХ

Рисунок 7 - Гармонічний аналіз

5. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ З ВИМОГАМИ ТЗ

Розроблений пристрій відповідає вимогам технічного завдання.

При моделюванні пристрою було з’ясовано, що параметри реального пристрою і змодельованого у програмному симуляторі дещо відрізняються, але заміною номіналів певних елементів схеми вдається досягти  відповідності з вимогами технічного завдання.

Отримані результати і вимоги ТЗ занесемо до таблиці 1:

Таблиця 1

Параметр пристрою

Заданий у ТЗ

Розрахунок

Результати моделювання

Частотний діапазон

20 Гц-7,5МГц

25 Гц-8МГц

25 Гц-8МГц

Нелінійні спотворення

2,0 %

1,32 %

1,337%

Частотні спотворення

Мн=2 дБ

Мв=3дБ

Мн=2 дБ

Мв=2,41 дБ

Мн=2 дБ

Мв=2 дБ

Співвідношення сигнал/шум

60 дБ

<60 дБ

<60 дБ

Регулювання рівня контрастності

30 дБ

30 дБ

30 дБ

ВИСНОВОК

У ході виконання курсового проекту було розглянуто варіант реалізації відеопідсилювача на дискретних елементах. Застосовано типові  схемотехнічні рішення. Завдяки використанню зворотнього зв’язку та високочастотної  корекції вдалось задовольнити вимоги технічного завдання. По деяким параметрам спроектований підсилювач має кращі показники, ніж задані в ТЗ. При реалізації підсилювача на практиці за рахунок розкиду параметрів активних та пасивних компонентів можна очікувати трохи більшого загального коефіцієнта підсилення та трохи менших нелінийних спотворень, так як розрахунок підсилювача проводився для найгірших параметрів компонентів, що використовувалися.

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Рудик В.Д. Методичні вказівки до курсового проектування аналогових та підсилювальних електронних пристроїв. В.: ВДТУ, 1999.

2. Петренко Т.А. Методические указания к курсовому проекту по курсу “Усилительные устройства”. В.: ВПИ, 1980.

3. Терещук Р.М., Терещук К.М., Седов С.А. Полупроводниковие приёмно-усилительные устройства. Справочник радиолюбителя. К.: Наукова думка, 3-е изд., 1987.

4. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник./ Под ред. Б.Л.Перельмана.- М.: Радио и связь, 1981.

5.  Мощные полупроводниковые приборы. Транзисторы: Справочник./ Под ред. Голомедова.- М.: Радио и связь, 1985.

6.  Хохлов Б.Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров.- М.: Радио и связь, 1998.

7. В.Брылов Схемотехника выходных видеоусилителей // Радио №2-4, 1999.

Міністерство освіти та науки України

Вінницький державний технічний університет

                                              Інститут радіотехніки, зв’язку і приладобудування

                                              Факультет радіотехніки і телекомунікацій

                                            Кафедра радіотехніки  

Підсилювач каналу відеосигналів кольорового телевізора

Курсовий проект

з дисципліни “Пристрої підсилення сигналів”

Додатки

ВДТУ 7.092401-02.56.4С-02 ПЗ

         Керівник доцент к.т.н.___________________________________Рудик В.Д.

Н.Контроль доцент к.т.н.________________________________Рудик В.Д.

Ст. гр.1ОТЗ-00______________________________________Гриценко Р.В.

2002