Підсилювач каналу відеосигналів кольорового телевізора

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

                                              Інститут радіотехніки, зв’язку і приладобудування

                                              Факультет радіотехніки і телекомунікацій

                                            Кафедра радіотехніки  

Підсилювач каналу відеосигналів кольорового телевізора

Курсовий проект

з дисципліни “Пристрої підсилення сигналів”

Пояснювальна записка

ВДТУ 7.092401-02.56.4С-02 ПЗ

Керівник доцент к.т.н.___________________________________Рудик В.Д.

Н.Контроль доцент к.т.н._________________________________Рудик В.Д.

Ст. гр.РТ-01  _______________________________________    Козленко С.Г.

2003

Анотація

           В даному курсовому проекті розробляється схема відеопідсилювача кольорового телевізора. Підсилювальні каскади пристрою розраховуються на транзисторах. Також  проводиться моделювання при допомозі системи схемотехнічного моделювання Electronics Workbench 5.12. Це дає змогу перевірити задані по технічному завданні умови і зробити висновки про правильність побудови присторою.

        Курсовий проект містить 7 графічних ілюстрацій.

      Ключові слова: каскад, коефіцієнт підсилення, відеопідсилювач, смуга       підсилення, сигнал/шум.

Перелік скорочень

Рвих – вихідна потужність

Е – напруга джерела живлення

Fh21е – гранична частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СЕ

  FY21e – гранична частота коефіціента передачі за провідністю в схемі СЕ

h21emin -  мінімальний коефіцієнт передачі по струму

S – крутизна характеристики транзистора

Кр – коефіцієнт підсилення по потужності

Мн – частотні спотворення в області НЧ

Мв – частотні спотворення в області ВЧ

Uвх – вхідна напруга

Uке – напруга колектор-емітер

Rн – опір навантаження в колі колектора

Ср – розділова ємність

Зміст

Анотація.....................................................................................................................1

Перелік скорочень.....................................................................................................2

Зміст............................................................................................................................3

  Вступ…………………………………………….....……………………………..…4

1.     Розробка технічного завдання…………………………………………….5

2.     Розробка структурної схеми пристрою………………………………..…7

  2.1   Вибір навантаження……………………………………………….......…7

        2.2   Вибір типу транзисторів каскаду кінцевого підсилення (ККП)........….7

  2.3 Визначення загального коефіцієнта підсилення по потужності..............8

         2.4 Визначення кількості каскадів підсилювача……................……..........…8 

 2.5 Розрахунок співвідношення сигнал/шум...................................................9

 2.6 Розподіл частотних та нелінійних спотворень по каскадах………...…10

   2.7 Розробка структурної схеми ….………………………..................…….12

      3. Електричні розрахунки каскадів пристрою………...…………..…..……...14

   3.1   Розрахунок каскаду кінцевого підсилення………………….….……..14

         3.2    Розрахунок каскаду попереднього підсилення……………...........…..16

   3.3    Розрахунок коефіцієнта підсилення пристрою за потужністю..........18

          3.4    Розрахунок регулятора рівня контрастності........................................19

4. Моделювання пристрою на ЕОМ…………………………………………..20

          4.1 Вибір моделюючої програми....................................................................20

4.2 Моделювання відеопідсилювача..............................................................20

5. Порівняння результатів проектування та моделювання з вимогами ТЗ…23

Висновок………………………………………………………………………..24

Література……………………………………………………………………....25

ДОДАТКИ

Вступ

   Метою даного курсового проекту є створення підсилювача каналу відеосигналів кольорового телевізора, що повинен задовольняти вимоги технічного завдання.

   Вихідний відеопідсилювач – це пристрій, що зв’язує  відеопроцесор з кінескопом. Він має у своєму складі три однакових відеопідсилювачі, які призначені для підсилення трьох сигналів R, G, B. Тому в даному курсовому проекті проектуватиметься лише один.

   Для відеопідсилювачів висувають високі вимоги - вони повинні  забезпечувати рівномірне підсилення в дуже широкій смузі частот при мінімальних спотвореннях сигналу. Обов’язковим стає використання різних схемотехнічних рішень для підвищення коефіцієнта підсилення, корекції частотних та фазових характеристик.

  В даному курсовому проекті вважається, що формування сигналів R, G, B відбувається  в відеопроцесорі.

  В процесі розрахунку структурної схеми буде визначено: кількість каскадів пристрою та обґрунтовано вибір підсилювальних елементів для кожного каскаду; вибрано схему та режим роботи кожного каскаду; розподіл частотних та нелінійних спотворень по каскадах пристрою.

   В електричних розрахунках каскадів пристрою будуть вибрані електричні схеми каскадів, розраховані номінали та вибрані типи елементів, будуть уточнені параметри пристрою.

Похожие материалы

Информация о работе