Підсилювач каналу відеосигналів кольорового телевізора, страница 5

РрозсR8=Iпод2×R8 =0,00252×3900=0,024 Вт - МЛТ-0,125-3,9 кОм±10%

3.1.4 Розрахунок кола емітерної ВЧ корекції

Коректуюча ємність визначається з виразу:

,

де  А - глибина ВЗЗ A=1+S·R9=1+0,06·68≈5;

      τво·R4=(Скінмонк)·R4=(5пФ+10пФ+5,5пФ)·3000 Ом=61,5 нс.

Тоді =100 пФ.

 Обираємо конденсатор К73-17-100пФ´160 В + 10% .

3.1.5 Розрахунок розділової ємності

=2,6 мкФ.

Обираємо конденсатор К53-30-2,7мкФ´20 В + 10% .

3.1.6 Розрахунок коефіцієнта підсилення за потужністю

КUККП

КIККП =КUККП

=3500 Ом

KIККП =КUККП

КPККП =10lg(КIККП КUККП)= = 33дБ

3.2 Розрахунок каскаду попереднього підсилення

   Вихідні дані: Rн=R2=3 кОм, Е=12 В, Кр=29 дБ, Кн=0,12%, Мв=1,2 дБ, Мн=1 дБ.Електрична схема каскаду попереднього підсилення наведена на рисунку 3.

Рисунок 3 – Електрична схема каскаду попереднього підсилення

 3.2.1 Вибір робочої точки

  Каскад попереднього підсилення зібраний по схемі зі спільним емітером на малопотужному транзисторі КТ315Б, тому в робочій точці струм колектора обирається Iк.о=2 мА. Використовуючи вихідні та вхідні статичні характеристики транзистора (Додаток1) визначимо напругу колектор-емітер Uке.о=6 В, струм бази Iб.о=0,075 мА і напругу база-емітер Uбе.о=0,5 В.

3.2.2 Розрахунок кола емітерної стабілізації режиму підсилювального каскаду.

      Визначимо опір резистора Rе=R6+R10 і ємність конденсатора С4:

Ом,

опір Rе буде складатись із двох опорів R10=560 Ом - опір кола емітерної стабілізації і R6=43 Ом - опір кола емітерної ВЧ корекції.

Визначимо потужність розсіювання резисторів R10 і R6, оберемо їх номінали:

РрозсR10= Iк.о2×R10 =0,0022×560=0,002 Вт - МЛТ-0,125-560 Ом±10%

РрозсR6=Iк.о2×R6 =0,0022×43=0,0017 Вт - МЛТ-0,125-43 Ом±10%

Тоді ≈270 мкФ.

Обираємо конденсатор К50-35-270мкФ´160 В + 10% .

3.2.3 Розрахунок подільника в колі бази

 Визначимо струм подільника в колі бази Iпод=10Iб.о=0,75 мА.

Опір резистора 16 кОм.

Тоді 2,2 кОм,

R1=Rпод-R5≈13 кОм.

Визначимо потужність розсіювання резисторів R1 і R5, оберемо їх номінали:

РрозсR1= Iпод2×R1 =0,000752×13000=0,007 Вт - МЛТ-0,125-13 кОм±10%

РрозсR5=Iпод2×R5 =0,000752×2200=0,001 Вт - МЛТ-0,125-2,2 кОм±10%

3.2.4 Розрахунок кола емітерної ВЧ корекції

Коректуюча ємність визначається з виразу:

,

де  А - глибина ВЗЗ A=1+S·R6=1+0,06·43≈5;

      τво·R2=(Скінмонк)·R2=(5пФ+10пФ+7пФ)·2000 Ом=44 нс.

Тоді ≈75 пФ.

Обираємо конденсатор К73-17-75пФ´160 В + 10% .

3.2.5 Розрахунок розділових ємностей

=4 мкФ.

Обираємо конденсатор К53-30-4,3мкФ´20 В + 10% .

=2,2 мкФ.

Обираємо конденсатор К53-30-2,2 мкФ´20 В + 10% .

3.2.6 Розрахунок коефіцієнта підсилення за потужністю

КUКПП

КIКПП =КUКПП

=1900 Ом

=1200 Ом

КIКПП =КUКПП =110

КPКПП =10lg(КIКПП КUКПП)== 38дБ

3.3 Розрахунок коефіцієнта підсилення пристрою за потужністю

=33+38=61 дБ>56 дБ.

 3.4 Розрахунок регулятора рівня контрастності

   Оскільки значення 30дБ відповідає зміні вихідної напруги  у 32 разів,  тобто вихідна напруга має змінюватись приблизно від 1 до 30 В. В якості регулятора контрастності використаємо подільних розміщений перед каскадом кінцевого підсилення.

     Для того, щоб звести до мінімуму вплив подільника R7+R11   обираємо   його великим: R7+R11=100кОм.

 Отже, .

Тобто,  3 кОм;  R7=100-3=97 кОм

Обираємо: R11: МЛТ-0,25-3 кОм±5%

R7: СП3-4е-0,25-100 кОм±5%

Принципова електрична схема відеопідсилювача та перелік елементів подано у додатках 3 і 4.

4. МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЮ НА ЕОМ

4.1 Вибір моделюючої програми

      Згідно вимог технічного завдання необхідно провести моделювання спроектованого пристрою на ЕОМ. З цією метою буде використано програму схемотехнічного моделювання Electronics Workbench 5.12. До переваг цієї програми  слід віднести її наглядний інтерфейс та представлення результатів роботи у зручній для сприйняття формі. Також дана програма містить досить велику бібліотеку компонентів, а також дозволяє змінювати параметри елементів під час процесу  аналізу.

4.2 Моделювання відеопідсилювача