Питання для контрольних робіт і методичні вказівки по оформленню самостійних робіт по дисципліні "Матеріалознавство", страница 4

88. Опишіть коротко технологічний процес газової цементації деталей і наступної термічної обробки. Область застосування.

89. Опишіть коротко технологічний процес азотування деталей і область його застосування.

90. Опишіть коротко технологічний процес рідкого ціанування деталей, його різновиди, наступну термічну обробку й область застосування,

91. Опишіть сутність, різновиди й область застосування дифузійної металізації.

92. Викладіть особливості технології термічної обробки легованих сталей.

93. Опишіть вплив структури і легуючих елементів на механічні властивості конструкційних сталей.

94. Викладіть вплив різних видів термічної обробки на властивості конструкційної сталі.

95. Дайте характеристику сталям, що застосовуються для виготовлення цементуємих деталей.

96. Дайте характеристику сталям, призначеним для виготовлення деталей, що піддаються покращенню.

97. Вкажіть основні переваги легованих інструментальних сталей у порівнянні з вуглецевими. Приведіть марки і склад сталі для виготовлення ріжучого, штампового і вимірювального інструменту.

98. Охарактеризуйте властивості швидкоріжучої сталі Р18. Зобразіть графік режиму термічної обробки цієї сталі і дайте обґрунтування окремим операціям цього процесу.

99. Опишіть склад, будову, властивості і призначення нержавіючих сталей. Чим пояснюються високі антикорозійні властивості нержавіючих сталей?

100. Викладіть властивості, особливості структури і сутність технології виготовлення металокерамічних твердих сплавів. Приведіть класифікацію, маркування за ДСТ і область застосування цих сплавів.

101. Охарактеризуйте властивості, будову, приведіть приклади застосування жароміцних і жаростійких сталей.

102. Охарактеризуйте властивості, структуру, приведіть приклади застосування сплавів з особливими тепловими властивостями.

103. Охарактеризуйте властивості, структуру, приведіть приклади застосування зносостійких сталей.

104. Охарактеризуйте властивості, марки, термічну обробку, структуру пружинних сталей.

105. Приведіть сучасну класифікацію і маркування за ДСТ латуней. Приклади застосування цих сплавів у сільському господарстві.

106. Приведіть сучасну класифікацію і маркування за ДСТ бронз. Укажіть, якій термічній обробці вони піддаються і як при цьому змінюються їхні властивості. Вкажіть область застосування бронз.

107. Приведіть сучасну класифікацію і маркування алюмінієвих сплавів, приведіть приклади застосування цих сплавів у машинобудуванні.

108. Опишіть технологію термічної обробки деформуємих алюмінієвих сплавів і їх застосування в машинобудуванні.

109. Опишіть технологічні і механічні властивості ливарних алюмінієвих сплавів, технологію термічної обробки і використання в сільському господарстві.

110. Приведіть сучасну класифікацію і маркування магнієвих сплавів. Опишіть їхню структуру і механічні властивості. Наведіть приклади використання.

111. Викладіть вимоги, пропоновані до підшипникових сплавів. Укажіть сплави, що відповідають цим вимогам, опишіть їхню структуру і властивості. Приведіть приклади застосування,

112. Опишіть склад, властивості, технологію виготовлення порошкових сплавів. Вкажіть область їх застосування.

113. Опишіть класифікацію, будову, полімерів і пластичних мас і їхнє застосування в сучасному машинобудуванні.

114. Опишіть склад, будову й область застосування термопластичних пластмас.

115. Опишіть склад, будову й область застосування термореактивних пластмас.

116. Опишіть технологічний процес виготовлення деталей з термореактивних пластмас методом пресування. Приведіть схему процесу.

117. Приведіть схему й опишіть технологічний процес виготовлення деталей з термопластів методом лиття під тиском. Вкажіть область застосування.

118. Приведіть схему й опишіть технологічний процес виготовлення виробів з термопластів видавлюванням. Вкажіть область застосування.