Питання для контрольних робіт і методичні вказівки по оформленню самостійних робіт по дисципліні "Матеріалознавство", страница 3

61. Опишіть технологію одержання феритної структури ковкого чавуну, маркування, властивості, область застосування.

62. Як впливають на властивості сталі, положення критичних точок та прокалюваність такі легуючі елементи як: нікель, хром, вольфрам, ванадій, кобальт, кремній, марганець?

63. Опишіть маркування легованої сталі за ДСТ. Приведіть приклади застосування конкретних марок легованої сталі в сільському господарстві.

64. Приведіть класифікацію легованих сталей по мікроструктурі. Приведіть приклади марок сталі відповідно до цієї класифікації і їх застосування в сільському господарстві.

65. Описати кінетику утворення зерна аустеніту при нагріванні залізовуглецевих сплавів. “Спадкоємна” і дійсна величина зерна.

66. Зобразіть діаграму ізотермічного перетворення аустеніту доевтектоїдної вуглецевої сталі. Опишіть перлітне перетворення аустеніту.

67. Зобразіть діаграму ізотермічного перетворення аустеніту евтектоїдної вуглецевої сталі. Опишіть мартенситне перетворення аустеніту.

68. Опишіть перетворення аустеніту при ізотермічній витримці 700º С, 650º С, 550º С и при охолодженні до 20º С зі швидкістю вище критичної.

69. Опишіть теоретичне і практичне значення діаграм ізотермічного й анізотермічного (термокінетичного) перетворення аустеніту в сталях.

70. Приведіть сучасну класифікацію видів термічної обробки. Поясніть призначення кожного виду.

71. Опишіть технологію термічної обробки валика діаметром 15 мм, довжиною 100 мм, виготовленого зі сталі 40, що забезпечує максимальну зносостійкість.

72. Опишіть технологію термічної обробки мітчика М8, виготовленого зі сталі У10А.

73. Опишіть технологію термічної обробки загартованого пальця, виготовленого зі сталі 35, Ø 30 мм, L=90 мм, для одержання мінімальної твердості.

74. Запропонуйте й опишіть технологію термічної обробки валу Ø 50 мм, L=200 мм, виготовленого зі сталі 45, для одержання в’язкої серцевини.

75*. Опишіть технологію термічної обробки зубила, виготовленого зі сталі У9А, прокат Ø 20 мм, L=200 мм.

76*. Запропонуєте марку вуглецевої сталі для виготовлення гвинтової циліндричної пружини стиску d=2мм, D=25мм, Hо=60мм. Опишіть технологію її термічної обробки.

77*. Опишіть призначення і технологію повного гартування і низькотемпературного відпустку валу, виготовленого зі сталі 45.

78. Опишіть технології проведення повного, неповного та ізотермічного гартування деталей, виготовлених зі сталі 40. Яка отримується структура і механічні властивості після кожного виду гартування?

79. Опишіть сутність, переваги, недоліки й область застосування різних виробничих способів загартування сталі.

80. Викладіть теоретичні основи відпуску, його різновиди, призначення і вплив на структуру і механічні властивості загартованої сталі.

81. Опишіть основні види дефектів, що виникають у результаті гартування сталі, причини їх виникнення і способи запобігання.

82. Від чого залежить прокалюваність сталей і як вона визначається?

83. Викладіть сутність обробки холодом загартованих деталей. Опишіть процеси, що відбуваються при цьому в сталі, приведіть приклади застосування.

84. Опишіть коротко технологію поверхневого гартування з нагріванням струмами високої частоти шийки сталевого колінчатого валу. Укажіть переваги і недоліки цього способу та область його застосування,

85. Викладіть сутність технології високотемпературної термомеханічної обробки, процесів, що відбуваються при цьому, вкажіть одержувану структуру і механічні властивості сталі.

86. Викладіть сутність технології низькотемпературної термомеханічної обробки, процесів, що відбуваються при цьому, вкажіть одержувану структуру і механічні властивості сталі.

87. Опишіть коротко технологічний процес цементації деталей у твердому карбюризаторі і наступної термічної обробки. Приведіть приклади використання цього процесу для конкретних деталей.