Питання для контрольних робіт і методичні вказівки по оформленню самостійних робіт по дисципліні "Матеріалознавство", страница 2

33. Поясніть основи дислокаційної теорії пластичної деформації.

34. Опишіть процеси, що відбуваються в металі при пружній деформації і пластичній деформації.

35. Поясніть основні механічні властивості металів і методи їх визначення.

36. Які процеси відбуваються при холодній пластичній деформації? Як при цьому змінюються і за рахунок чого властивості металу?

37. Які процеси відбуваються при гарячій пластичній деформації? Як при цьому змінюються і за рахунок чого властивості металу?

38. Поясніть сутність явища наклепу. Як при наклепі змінюються властивості металу і його структура? Привести приклади використання цього явища.

39. Опишіть сутність явищ повернення і рекристалізації, умови їх проведення і вплив на структуру і властивості металів.

40. Поясніть поняття: система, фаза, структура, компонент, сплав. Опишіть процеси, що відбуваються при кристалізації сплавів.

41. Опишіть і поясніть схематично будову кристалічних решіток твердого розчину заміщення і внедріння. Приведіть приклади твердих розчинів.

42. Що собою являє діаграма стану сплавів? Поясніть термічний метод побудови діаграм.

43. Зобразіть діаграму стану сплавів системи мідь-нікель, побудуйте криву охолодження для сплаву з 25% нікелю і проаналізуйте її з застосуванням правила фаз.

44. Зобразіть діаграму стану сплавів системи мідь-нікель, побудуйте криву охолодження для сплаву з 40% нікелю і проведіть її аналіз.

45. Зобразіть діаграму стану сплавів системи мідь-нікель. Визначте склад і кількісне співвідношення фаз сплаву з 30% нікелю при температурі 1200º С.

46. Зобразіть діаграму стану сплавів системи свинець-сурма, побудуйте криву охолодження сплаву з 50% Sb і проаналізуйте її з застосуванням правила фаз.

47. Зобразіть діаграму стану сплавів системи свинець-сурма. Визначте склад і кількісне співвідношення фаз сплаву з 60% сурми при температурі 350º С.

48. Зобразіть діаграму стану сплавів системи алюміній-мідь, побудуйте криву охолодження для сплаву з 4% міді і проаналізуйте її з застосуванням правила фаз.

49. Зобразіть діаграму стану сплавів системи алюміній-кремній, побудуйте криву охолодження для сплаву з 8% кремнію і проаналізуйте її з застосуванням правила фаз.

50. Зобразіть діаграму стану сплавів системи алюміній-кремній, опишіть її. Визначте склад і кількісне співвідношення фаз сплаву з 5% кремнію при температурі 600º С.

51. Зобразіть діаграму стану сплавів, що утворюють стійкі хімічні сполуки і проведіть аналіз їх по точкам, лініям і областям.

52. Зобразіть діаграму стану сплавів системи залізо-вуглець і проведіть аналіз її по основних точкам, лініям і областям. Дайте визначення основним структурним складовим цієї діаграми.

53. Зобразіть діаграму стану сплавів системи залізо-вуглець, укажіть на ній структурні складові. Побудуйте криву охолодження для сталі У8 і проаналізуйте її з застосуванням правила фаз.

54. Зобразіть діаграму стану сплавів системи залізо-вуглець, укажіть на ній структурні складові. Побудуйте криву охолодження для чавуну зі вмістом 3% вуглецю і проаналізуйте її з застосуванням правила фаз.

55. Зобразіть діаграму стану сплавів системи залізо-вуглець. Укажіть на ній наявність фаз, що існують при різних температурах, дайте їм визначення і вкажіть значення основних механічних властивостей.

56. Як класифікуються і маркуються вуглецеві сталі? Укажіть вплив постійних домішок на властивості сталі.

57. Опишіть вплив вуглецю і постійних домішок на механічні і технологічні властивості сталі.

58. Зобразіть стабільну і метастабільну діаграми залізо-вуглець. Укажіть розташування стабільних фаз на діаграмі й особливості процесу графітизації.

59.Чим відрізняються по властивостях і структурі сірі, ковкі і високоміцні чавуни? Приведіть маркування й область застосування.

60. Опишіть технологію одержання високоміцних чавунів, і їхню структуру, маркування, властивості, область застосування.