Підсумковий тест з дисципліни "Метрологія, стандартизація і сертифікація" (з позначенням правильних відповідей). Варіант 3

Страницы работы

Содержание работы

Атестація виробництва проводиться орнганом з сертифікації у випадку якщо заявник подав заявку на сертифікацію продкцукції яка: (ВІРНА)  швидко псується, довготривало зберігається, випускається протягом зазначеного заявником терміну, який перевищує 1 рік

В якому випадку видається ліцензія на право застосування сертифікату відповідності ? (ВІРНА)  якщо продукція виробляється серійно протягом встановленого ліцензією строку на підставі позитивних результатів випробувань

В якому випадку замовнику видається єдина форма сертифіката відповідністі ? (ВІРНА)  Єдина форма сертифіката відповідності застосовується для продукції, призначеної для експорта у країни СНД

В якому випадку заявнику видається два оригінала сертифіката відповідності за різною формою ? (ВІРНА)  за позитивних висновків результатів робіт з сертифікації . Заявнику видаєьбся оригінал сертифікату за однією із форм і на його бажання єдина форма сертифіката до продукції , призначеної для експорта в країни СНД

В якому випадку оформляється ліцензійна угода ? (ВІРНА)  після оформлення сертифіката відповідності і підписання його керівником органу з сертифікації

Де реєструється сертифікат відповідності ? (ВІРНА)  в Реєстрі Системи

Дія сертифіката відповідності припиняється з моменту ? (ВІРНА)  виключення його з Реєстру Системи

З якою метою видається ліцензія  на продукцію, що виробляється серійно ? (ВІРНА)  для надання права застосувати сертифікат відповідності

З якою метою відбирається зразок - свідок ? (ВІРНА)  на випадок необхідності повторення випробувань для підтвердження показників продукції, вирішення арбітражних або ін. спірних проблем

З якою метою проводиться атестація виробництва ? (ВІРНА)  з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виготовлювача, забезпечити стабільний випуск продукції

Знак відповідності нанесений на сертифікат береться у кружок для продукції - (ВІРНА)  яка відповідає обов'язковим вимогам , нормативних документів, які передбачені діючими законодавчими актами України , згідно з якими встановлена обов'язкова сертифікація

Знак відповідності нанесений на сертифікат вміщується у квадрат з заокругленими кутами для продукції: (ВІРНА)  котра відповідає всім вимогам нормативних документів, поширену на дану продукцію

Знак відповідності нанесений на сертифікат у квадрат з заокругленими кутами для продукції: (ВІРНА)  котра відповідаєвсім вимогам нормативних документів поширеним на дану продукцію

Знак відповідності не застосовується на сертифікат відповідності, якщо продукція : (ВІРНА)  відповідає окремим обов'язковим  та окремим рекомендованим вимогам нормативних документів

Зразки продукції після ідентифікації : (ВІРНА)  приймає для випробувань відповідальна особа випробувальної лабораторі їспеціально уповноважена наказом керівника лабораторії

Зразок- свідок - це (ВІРНА)  зразок серійної продукції, на яку виданий у встановленому порядку сертифікат відповідності

Ідентифікації продукції проводять ? (ВІРНА)  представник органу з сертифікації під час відбирання зразків продукції для випробування

Ідентифікація продукції на підприємстві-виробнику включає в себе: (ВІРНА)  Перевірку задержання вимог нормативного документа щодо рецептури, технології виготовлення умов виробництва, контролю та випробувань, маркування, пакування, зберігання, транспортування продукції

Ідентифікація продукції у випробувальних лабораторіях включає?  (ВІРНА)  Перевірку додержання вимог щодо маркування, пакування, органолнптичних властивостей

Ким встановлюється порядок проведення сертифікації продукції ? (ВІРНА)  Органом з сертифікації на основі вимог ДСТУ 341313-96

Ким проводиться розгляд апеляції ? (ВІРНА)  апеляційним комітетом органу з сертифікації

Коли сертифікат відповідності набуває сили діючого документа ? (ВІРНА)  після отримання реєстраційного номера і занесення його в Реєстр Системи

Коли складається ліцензійна угода ? (ВІРНА)  на підставі позитивних результатів випробувань зразків продукції і прийняття рішення про видачу сертифіката

Основне призначення знака відповідності ? (ВІРНА)  інформація споживачів проте, що продукція сертифікована відповідно до правил системи УкрСЕПРО і відповідає встановленим вимогам

Перелік якої молочної продукції підлягає обов'язковій сертифікації? (ВІРНА)  суміші на основі сухого молока для дитячого і дієтичного харчування , продукти молочні сухі,  масло вершкове , вершково-рослинне , сири сичужні , тверді, продукти молочні згущені

Перелік якої м'ясної продукції підлягає обов'язковій сертифікації ? (ВІРНА)  консерви молочні для дитячого харчування , ковбаси сиров'ялені, напівкопчені, варенокопчені з терміном зберігання не менше 30 діб та сирокопчені, консерви м'ясні і м'ясорослинні, продукти з м'яса сиров'ялені, сирокопчені з терміном зберігання не менше 30 діб

Порядок проведення сертифікації продукції вимогає : (ВІРНА)  Подання заявки, розгляд заявки та прийнятя рішення із зазначенням схеми сертифікації, атестація виробництва, відбір, ідентифікація зразків продукції, випробування,аналіз результатів, оформлення актапро зберігання зразка-свідка, видання сертифіката, занесення до Реєстру Системи, тех. нагляд.

Результат  атестеції виробництва оформляється  (ВІРНА)  атестатом виробництва, який направляється заявнику

Похожие материалы

Информация о работе