Класи точності засобів вимірювання

Страницы работы

Содержание работы

Практичне заняття №6  (2год)

Тема: Класи точності засобів вимірювання.

Мета роботи: ознайомитись з класами точності засобів вимірювань. Навчитись вимірювати фізичні величини за допомогою засобів вимірювань з різними класами точності, рівномірними і нерівномірними шкалами.

Завдання 2. Навчитись вимірювати фізичні величини за допомогою різноманітних засобів вимірювань з різними класами точності, рівномірними та нерівномірними шкалами.

Приклад 1. Покажчик відрахункового пристрою вольтметра класу точності 0,5 (шкалу приладу зображено на рис. 1 додатка 1) показує 124 В. Чому дорівнює вимірювана напруга?

Розв'язання. Для зазначеного приладу вимірювана напруга не може відрізнятись від тієї, яку показує покажчик, більше ніж на 0,5 % .від загального діапазону вимірювань, тобто на 1 В. Отже, вимірювана напруга становить 123 В ≤ U ≤125 В.

Приклад 2.  Покажчик відрахункового пристрою амперметра класу точності 1,5 шкалу якого зображено на рис. 2 додатка 1, показує 4 А. Чому дорівнює вимірювана сила електричного струму?

Розв'язання. Для зазначеного приладу нульове значення розміщене усередині діапазону вимірювань, вимірювана сила електричного струму не може відрізнятися від тієї, яку показує покажчик, більше ніж на 1,5 % від більшого з модулів меж вимірювань, тобто на 0,3 А. Тому виміряна сила електричного струму становить

 3,7 ≤І ≤4,3 А

Приклад 3. Покажчик відрахункового пристрою мегомметру класу точності (2,5) з нерівномірною шкалою, яку зображено на рис. З додатка 1, показує 40 МОм. Чому дорівнює вимірюваний опір?

Розв'язання. При такому позначенні класу точності вимірювана величина не може відрізнятись від значення, на яке показує покажчик, більше ніж на 2,5 %,тобто на 1 Ом, Тому вимірюваний опір становить 39 МОм ≤R≤ 41 МОм.

Контрольні завдання:

1.  Манометр для визначення тиску пари в пастеризаційній установці має максимальне значення приладу 250 атм. Клас точності не позначений. Шкала приладу рівномірна і має 25 поділок. Визначити клас точності приладу?

2.  Показчик амперметра класу точності 1,5 показує 24А. Шкала приладу рівномірна і має верхнє позначення 120 А. Чому дорівнює виміряна сила електричного струму?

3.  Стрілка амперметра класу точності 0,5 показує 10 А. Шкала приладу не рівномірна і має «0» посередині, зліва максимальне значення -10 А; справа +25 А. Чому дорівнює виміряна сила електричного струму?

Похожие материалы

Информация о работе