Підсумковий тест з дисципліни "Метрологія, стандартизація і сертифікація" (з позначенням правильних відповідей). Варіант 3, страница 2

Сертифікація систем якості проводиться з метою : (ВІРНА)  забезпечення певності органу з сертифікації продукції в тому , що продукція   підприємства відповідає обов'язковим вимогам , всі технічні, адміністративні і людські чинники знаходяться під контролем , неякісна продукція своєчасно виявляється

Термін дії сертифіката відповідності на партію продукції встановлюється такий : (ВІРНА)  не повинен перевищувати гарантованого терміну придатності продукції до споживання

Термін дії сертифіката на продукцію, що випускається серійно встановлюється : (ВІРНА)  ліцензійною угодою

Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва здійснюється у формі  (ВІРНА)  проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції

У присутності яких осіб проводиться ідентифікація продукції ? (ВІРНА)  в присутності заявника

У скількох екземплярах оформляється акт відбору зразків продукції? (ВІРНА)  В 3-х

У якому випадку  заявнику видається два оригінала сертифіката відповідності за  різною формою ? (ВІРНА)  за позитивних висновків результатів робіт з сертифікації . Заявнику видаєьбся оригінал сертифікату за однією із форм і на його бажання єдина форма сертифіката до продукції , призначеної для експорта в країни СНД

У якому випадку видається ліцензія на право застосування сертифікату відповідності ? (ВІРНА)  якщо продукція виробляється серійно протягом встановленою ліцензією строку на підставі позитивних результатів випробувань

Управління якістю це -  (ВІРНА)  система організаційних, управлінських , фінансових , технологічних , контрольних заходів і засобів , спрямованих на забезпечення якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції

Хто встановлює періодичність контрольних випробувань  та їх обсяг ? (ВІРНА)  орган з сертифікації

Хто здійснює відбір зразків продукції для випробувань ? (ВІРНА)  Орган з сертифікації або за його дорученням інша незалежна від виробника організація

Хто здійснює оформлення та реєстрацію в реєстрі Системи сертифіката відповідності? (ВІРНА)  виконавча група органу з сертифікації продукції

Хто здійснює оформлення та реєстрацію в реєстрі Системи сертифіката відповідності? (ВІРНА)  виконавча група органу з сертифікації продукції

Хто здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією ? (ВІРНА)  орган з сертифікації продукції

Хто розглядає заявку на сертифікацію ? (ВІРНА)  виконавча група органу з сертифікації

Чим повинне супроводжуватись сертифікування продукції за ліцензійною угодою ? (ВІРНА)  ксерокопією виданного сертифіката

Чим регламентується строк дії сертифіката відповідності ? (ВІРНА)  ліцензійною угодоюз урахуванням строку дії нормативних документів на продукцію

Що таке рівень якості продукції ? (ВІРНА)  це відношення якості досліджуваного зразка продукції до якості еталона

Як оформляються результати технічного нагляду ? (ВІРНА)  складається звіт

Яка кількість зразків подається для проведення випробувань з метою сертифікації ? (ВІРНА)  кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлюється органом з сертифікації

Який встановлений термін дії сертифіката відповідності при атестації виробництва ? (ВІРНА)  не більше 2 років

Який встановлений термін для розгляду апеляції заявника ? (ВІРНА)  2 місяці

Який встановлюється термін дії сертифіката відповідності при сертифікації систем якості ? (ВІРНА)  термін дії не повинен перевищувати -3 роки

Який документ за результатами випробувань, лабораторія подає до органу з сертифікації ? (ВІРНА)  протокол випробувань у двох екземплярах

Який документ оформляється на відбір зразків? (ВІРНА)  Акт відбору зразків

Який документ складається за результатами ідентифікації продукції ? (ВІРНА)  акт ідентифікації

Який документ слід додавати при сертифікації молочних і м'ясних продуктів  (ВІРНА)  ветеринарний сертифікат

Який максимальний термін дії сертифікату встановлюється на продукцію , що виробляється серійно ? (ВІРНА)  3 роки

Який термін встановлений для розгляду заявки на сертифікацію ? (ВІРНА)  15 діб від дня реєстрації

Який термін дії встановлюється сертифікату відповідності при сертифікації систем якості ? (ВІРНА)  термін дії не повинен перевищувани три роки

Яким документом оформляється сертифікація систем якості ? (ВІРНА)  сертифікатом на систему якості, який направляється заявником, а копія органу сертифікації продукції

Які дії органу сертифікації при отриманні негативних результатів сертифікації хоча б по одному показнику ? (ВІРНА)  випробування припиняються, орган з сертифікації скасовує заявку

Які документи, крім сертифікату відповідності подаються : (ВІРНА)  гігієнічний висновок, ветеринарний сертифікат

Які можуть бути рішення апеляційного комітету  ? (ВІРНА)  видати сертифікат ; відмовити у видачі сертифікату ; анулювати сертифікат відповідності

Які особливості сертифікації партії продукції ? (ВІРНА)  обстеження виробництва не проводиться , атестація виробництва проводиться ,  сертифікація якості не проводиться , випробування продукції проводяться , технічний нагляд проводиться

Які фактори зберігають якість продукції ? (ВІРНА)  упаковка, маркування, транспортування , умови і терміни зберігання продукції

Які фактори формують якість продукції ? (ВІРНА)  якість сировини, технологія виробництва , рівень стандартизації, якість праці і кваліфікація персоналу