Вивчення структури стандартів та змісту, побудови стандартів на готову продукцію, та основних вимог стандартів до якості харчових продуктів

Страницы работы

Содержание работы

Практичне заняття №15 (2  год)

Тема: Вивчення структури стандартів та змісту, побудови стандартів на готову продукцію, та основних вимог стандартів до якості харчових продуктів.

Мета роботи: Вивчити побудову міжнародних стандартів. Навчитися визначати категорії стандартів, ознайомитись із вимогами до змісту стандартів на різні види харових продуктів.

Хід роботи:

Завдання 3. Ознайомитись із стандартом на методи визначення фізико-хімічних показників харчових продуктів на прикладі ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка.

Форму титульного аркуша ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка наведено в додатку 5.

Згідно з ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка (термін дії з 01.01.91 до 01.01.96) цей стандарт поширюється на не пастеризоване молоко  кислотністю не вище 20°Т і ним встановлюються такі методи вимірювання     масової частки білка: колориметричний, рефрактометричний та формольного титрування.

Стандарт містить такі розділи:

1.Методи відбору проб.

2.Колориметричний метод визначення масової частки білка.

·  Підготовка до вимірювань.

·  Проведення вимірювань.

·  Опрацювання результатів вимірювань.

3.Рефрактометричний метод визначення масової частки білка.

·  Підготовка до вимірювань.

·  Проведення вимірювань.

·  Опрацювання результатів визначень.

4.Метод формольного титрування.

  • Підготовка до вимірювань.
  • Проведення вимірювань.
  • Опрацювання результатів визначень

Завдання 4. Ознайомитись із структурою та порядком побудови ДСТУ 2661 - 94 Молоко коров'яче питне. Загальні технічні умови.

Форму титульного аркуша ДСТУ 2661 - 94 Молоко коров'яче питне Загальні технічні умови наведено в дод.7.

Стандарт розроблено Технологічним інститутом молока та м'яса УААН: внесено Міністерством сільського господарства і продовольства України; затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 11 липня 1994 р. № 172; стандарт введено вперше стандарт містить такі розділи:

Розділи стандартів:

1.  Галузь використання.

2.  Нормативні посилання.

3.  Класифікація. Основні параметри.

4.  Загальні технічні вимоги.

4.1. Загальні вимоги.

4.2. Характеристики.

4.3. Вимоги до сировини та матеріалів

4.4. Маркування.

4.5. Пакування.

5.  Вимоги безпеки.

6.  Вимоги охорони навколишнього середовища.

7.  Правила приймання.

8.  Методи контролю.

9.  Зберігання та транспортування.

9.1. Транспортування.

9.2. Зберігання.

10.Гарантії виробника.

Додаток А (обов'язковий). Харчова і енергетична цінність 100 г молока Стандарт чинний з 01.07.1995 р.

Цей стандарт поширюється на молоко коров'яче питне (з наповнювачами чи без них), що піддане нормалізації та тепловому обробленню при заданих температурних режимах, охолоджене та призначене до безпосереднього застосування у їжу.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими. Молоко коров'яче питне (далі - молоко) повинно вироблятись таких видів: молоко пастеризоване знежирене з масовою часткою жиру, %: 1.0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,2; 3,5; 6,0;

-  молоко пряжене знежирене з масовою часткою жиру. %: 1.0: 2.5.4.а. 6.0;

-  молоко білкове з масовою часткою жиру. % 1,0 і 2,5;

-  молоко з вітаміном С, знежирене, з масовою часткою жиру, % 1.5; 2.5; 3.2;

-  молоко стерилізоване з масовою часткою жиру. %: 1,0; 1.5; 2.5; 3,2; 3.5;

-  молоко з какао масовою часткою жиру, %: 1,0 і 3.2;

-  молоко з кавою масовою часткою жиру. %: 1 і 3,2;

Молоко повинно вироблятись відповідно до вимог даного стандарту, згідно з технологічною інструкцією, із дотриманням санітарних правил для підприємств молочної промисловості, затверджених у встановленому порядку.

Завдання 5. Ознайомитись із запропонованими викладачем стандартами на методи випробувань, аналізів, визначень, занести в робочий зошит форму титульного аркуша, зміст та основні положення запропонованого стандарту.

Контрольні питання

1.Що Ви розумієте під поняттям стандарт, стандартизація?

2.Яка основна мета стандартизації?

3.Що Ви розумієте під поняттями: сумісність, взаємозамінюваність та уніфікація?

4.Які об'єкти стандартизації Ви знаєте?

5.Які види стандартів Ви знаєте?

6.Навести категорії нормативних документів із стандартизації.

7.Викласти загальні вимоги до розроблення, побудови та оформлення        Держстандартів.

8.Визначити вид та категорію запропонованого викладачем нормативного документа, із яких основних розділів складається даний стандарт?

9.Назвіть стандартні методи визначення масової частки білка в молоці.

Похожие материалы

Информация о работе