Підсумковий тест з дисципліни "Метрологія, стандартизація і сертифікація" (з позначенням правильних відповідей). Варіант 2, страница 2

Манометром.

Кататермометром

Анемометром

------------------------

23

Що таке  розряд зорової роботи?

------------------------

Середнє значення максимальної та мінімальної освітленості

(ВІРНА)  Кутовий розмір об'єкта розпізнавання.

Кутове зображення розглядаємого предмету

------------------------

24

Частини яких розмірів найбільш небезпечні для організму людини?

------------------------

(ВІРНА)  1-5 мікрон         

10-15 мікрон         

 5-10 мікрон

------------------------

25

Як визначається концентрація газів?

------------------------

Заміром витрат всмоктуваного газу по прибору і подальшим розрахунком по

формулам

(ВІРНА)  Порівняння величини зафарбування трубки індикаторного

(ВІРНА)  порошку за вимірювальною шкалою.

------------------------

26

Для чого призначений аспіратор лабораторної установки визначення    запилюваності?

------------------------

(ВІРНА)  Для визначення певного об'єму повітря.

Для створення певного ступеня запиленості

Для вловлювання часток пилу

------------------------

27

Для визначення якого параметру призначається  кататермометр?

------------------------

(ВІРНА)  Рухливості повітря 

Температури повітря

Відносної вологості повітря. 

------------------------

28

По способу передачі на людину вібрації підрозділяються:

------------------------

Діюча впродовж вісі ортогональної системи координат  X, Y, Z.

(ВІРНА)  Загальну і локальну.

Транспортну, транспортно-технологічну і технологічну

------------------------

29

Бел - одиниця вимірювання шуму та вібрації

------------------------

Відносна

Гіперболічна

Фізична

(ВІРНА)  Логарифмічна

------------------------

30

В залежності від чого розрізняють класи шкідливостей речовин (вкажіть   невірний варіант

відповіді)

------------------------

(ВІРНА)  Від строку дії

Від ГДГ

Від середньої смертельної концентрації в повітрі.

------------------------

31

Що називається освітленістю?

------------------------

Відношення світлового потоку до тілесного кута.

Потужність променевої енергії, яка оцінюється по світлу  й відчутності

Густина світлового потоку на освітлюваній поверхні.

(ВІРНА)  Відношення кількості світлового потоку на одиницю площі.

(ВІРНА)  

------------------------

32

В чому полягає розрахунок штучного освітлення?

------------------------

(ВІРНА)  У визначенні потужності освітлюючих пристроїв

У визначенні площі світлових отворів

 У визначенні площі, яку може освітити загальній світловий  пристрій

------------------------

33

У яких одиницях вимірюється коефіцієнт природної освітленості?

------------------------

Канделах

Люменах

(ВІРНА)  Процентах      

Люксах    

------------------------

34

Як впливає ступень важкості роботи на величину гранично  допустимої концентрації пилу 

однонаправленої дії?

------------------------

(ВІРНА)  ГДК остається незмінною

З збільшенням ступеня ваги значення ГДК зменшується.

З збільшенням ступеня ваги значення ГДК збільшується.

------------------------

35

В яких одиницях вимірюється зміст пилу?

------------------------

 Процентах        

(ВІРНА)   мг\ м3         

  Па

------------------------

36

На який висоті від підлоги в виробничих приміщеннях проводиться

                                   відбір проб на аналіз загазованості?

------------------------

 0,5 м           

1 м           

(ВІРНА)  1,5 м            

2 м

------------------------

37

Що визначається індукційним анемометром?

------------------------

Рухливість повітря.

Відносна вологість повітря.

(ВІРНА)  Атмосферний тиск

------------------------

38

В яких одиницях вимірюється відносна вологість повітря?

------------------------

  г                 

   г/м3               

(ВІРНА)   % 

------------------------

39