Підсумковий тест з дисципліни "Метрологія, стандартизація і сертифікація" (з позначенням правильних відповідей). Варіант 2, страница 9

 0,5 м           

1 м           

(ВІРНА)  1,5 м            

2 м

------------------------

137

Що визначається індукційним анемометром?

------------------------

Рухливість повітря.

Відносна вологість повітря.

(ВІРНА)  Атмосферний тиск

------------------------

138

В яких одиницях вимірюється відносна вологість повітря?

------------------------

  г                 

   г/м3               

(ВІРНА)   % 

------------------------

139

Який об'єм приміщення потрібен на 1 працюючого на робочому місці?

------------------------

(ВІРНА)   15 м3 

 20 м3

 25 м3 

------------------------

140

До робіт середньої важкості відносяться роботи з енерговитратами

------------------------

(ВІРНА)  Від 150 до 250 ккал/год. 

Від 150 до 300 ккал/год.

------------------------

141

До чого зводиться розрахунок штучної освітленості за допомогою методу питомої потужності?

------------------------

(ВІРНА)  Визначення світлового потоку газорозрядних ламп одного освітлювача.

Визначення потужності джерела світла.

Визначення світлового потоку однієї лампи розжарювання

Визначення питомої потужності освітлювальної установки

------------------------

142

Назвіть основні елементи люксметра Ю-116.

------------------------

(ВІРНА)  Гальванометр, фото елемент, світофільтр, насадка.

Світлочуттєвий елемент, блок живлення, насадка.

Гальванометр, світлочуттєвий елемент, світлофільтр, насадка, блок живлення.

------------------------

143

 В яких одиницях вимірюється загазованість?

------------------------

Процентах  

(ВІРНА)  мг/м3                   

л/хвил.

------------------------

144

В яких одиницях реєструються витрати повітря?

------------------------

(ВІРНА)  л/хвил.           

м3/хвил.             

кг/хвил.

------------------------

145

Яким чином визначається об'єм всмоктуваного повітря при роботі  з газоаналізатором УГ-2 ?

------------------------

Визначенням часу досліду.

(ВІРНА)  Вибором штоку.

Об'єм просмоктування повітря визначений конструкцією прибору залишається

незмінним.

------------------------

146

 Вказати в якому із варіантів є опис аспіраційного психрометра  Асмана

------------------------

Два термометра без вентилятора.

(ВІРНА)  Два термометра і крильчастий вентилятор

Три термометра і крильчастий вентилятор

Один термометр без вентилятора.

------------------------

147

Показники сухого чи вологого термометру нижча при замірах вологості психрометром?

------------------------

(ВІРНА)   Вологого      

Сухого 

Показання однакові

------------------------

148

Для нормального функціонування людини згідно санітарних норм

                                   необхідна площа приміщення:

------------------------

(ВІРНА)  Не менш 4,5 м2 на одну людину

Не менш 6 м2 на одну людину

Не менш 3 м2 на одну людину.

------------------------

149

До 3-го класу небезпеки (помірно небезпечні) відносяться шкідливі

                                   речовини, якщо:

------------------------

ГДК від 0,1 до 1 мг/м3

(ВІРНА)  ГДК від 1  до 10  мг/м3 

ГДК  більш  10  мг/м3

------------------------

150

До другого класу небезпеки (високо небезпечні) відносяться шкідливі

                                   речовини, якщо:

------------------------

ГДК  до 0,1  мг/м3

(ВІРНА)  ГДК від 0,1 до 1 мг/м3 

ГДК від  1 до 10 мг/м3

------------------------

151

Яким кольором потрібно фарбувати зовнішні захисні огородження?

------------------------

Синім

(ВІРНА)  Жовтим                          

Білим

------------------------

152

Для чого потрібно використовувати запобіжні пристрої? (Вказати  невірний варіант відповіді)

------------------------

Для запобігання механічним перевантаженням

Переміщення частин машини за встановлені межі

(ВІРНА)  Утримання вантажів у піднятому положенні