Підсумковий тест з дисципліни "Метрологія, стандартизація і сертифікація" (з позначенням правильних відповідей). Варіант 2, страница 7

Вимірювання сили світла.

Вимірювання електромагнітного спектра видимого випромінування.

(ВІРНА)  Вимірювання освітленості робочої поверхні 

------------------------

104

В чому полягає суть вагового методу визначення концентрації пилу?

------------------------

(ВІРНА)  У визначенні  ваги пилу з певного об'єму повітря.

У визначенні відсоткового вмісту самого пилу по відношенню до повітря.

У визначенні ваги пилу.

------------------------

105

Які з перерахованих параметрів не враховуються при  визначенні об'єму повітря?

------------------------

Атмосферний тиск.

Тривалість  проходження повітря.

Об'єм  всмоктуваного повітря.

(ВІРНА)  Всі перелічені параметри враховуються. 

------------------------

106

При якому значенні зовнішньої температури повітря встановлюється  холодний період року?

------------------------

Нижче 0 град. С        

 Нижче 5 град. С        

(ВІРНА)   Нижче 10 град. С

------------------------

107

Чим характеризується абсолютна вологість повітря?

------------------------

(ВІРНА)  Щільністю водяної пари в повітрі.

Максимальною кількістю водяної пари, яка міститься в 1 м3 повітря.

------------------------

108

Назвіть одиницю виміру логарифмічного рівня віброприскорення

------------------------

(ВІРНА)  Децибел (дб)           

Паскаль (Па)           

м/с2

------------------------

109

Назвіть матеріали з найменшим коефіцієнтом звукопоглинання.

------------------------

(ВІРНА)  Бетон      

Цегла    

Пінопласт    

Вата 100 мм    

------------------------

110

Коливання звуків з частотою вище 20000 Гц називаються:

------------------------

(ВІРНА)  Ультразвуки  

 Інфразвуки        

Вірної відповіді немає

------------------------

111

Скільки згідно з СНиП 11-4-79 встановлено розрядів у зорової роботі?

------------------------

Три

П'ять

. Шість     

(ВІРНА)  Сім   

------------------------

112

Який найменший і найбільший  об'єкт розпізнавання (мм)  відповідає 5 розряду зорової роботи?

------------------------

Від 1-3 мм                     

(ВІРНА)  Від 1-5 мм 

Більше 5 мм

. Вірної відповіді не має

------------------------

113

Чому дорівнює мінімальне значення кута падіння світлового потоку?

------------------------

30 град.

(ВІРНА)  27 град.

20 град. 

 32 град.

------------------------

114

Який метод використовується для визначення загазованості?

------------------------

Ваговий

(ВІРНА)  Експрес-метод, заснований на реакціях, які миттєво відбуваються.

------------------------

115

Яке призначення алонжа лабораторної установки для визначення запилюваності?

------------------------

Для встановлення витрат повітря

Для утворення визначеного ступеня запилюваності

Для уловлювання часток пилу.

(ВІРНА)  Для утримання фільтру

------------------------

116

Що не входить в прилад "стаціонарний психрометр Августа"?

------------------------

Термометри

Психрометричні таблиці

(ВІРНА)   Вентилятор.

------------------------

117

Як впливає на терморегуляцію людини одночасне зниження  температури і підвищення

рухливості повітря?

------------------------

(ВІРНА)  Призводить до переохолодження.

Перешкоджає терморегуляції організму

Покращує терморегуляцію

------------------------

118

Коливання звуків з частотою до 16 Гц називаються:

------------------------

(ВІРНА)  Інфразвуки

Ультразвуки 

Вірної відповіді немає

------------------------

119

В яких одиницях визначається інтенсивність звуку?

------------------------

Па   

(ВІРНА)  Вт/м2           

Дб

------------------------

120

Коефіцієнт звукопоглинання

------------------------

Відношення звукової потужності, що проходить через  перешкоджу (огорожу) до

величини звукової потужності,  що надає на неї.