Підсумковий тест з дисципліни "Метрологія, стандартизація і сертифікація" (з позначенням правильних відповідей). Варіант 2, страница 8

Відображення, вбирання та звукопровідність звукової   потужності.

(ВІРНА)   Здатність матеріалів поглинати звукову енергію.

------------------------

121

Вкажіть правильну маркіровку насадок до люксметру  Ю-116.

------------------------

1; 10; 100       

10; 100; 1000       

(ВІРНА)  100; 1000; 10000

------------------------

122

Яким прибором проводять вимірювання освітленості?

------------------------

(ВІРНА)  Люксметром.      

Манометром.

Кататермометром

Анемометром

------------------------

123

Що таке  розряд зорової роботи?

------------------------

Середнє значення максимальної та мінімальної освітленості

(ВІРНА)  Кутовий розмір об'єкта розпізнавання.

Кутове зображення розглядаємого предмету

------------------------

124

Частини яких розмірів найбільш небезпечні для організму людини?

------------------------

(ВІРНА)  1-5 мікрон         

10-15 мікрон         

 5-10 мікрон

------------------------

125

Як визначається концентрація газів?

------------------------

Заміром витрат всмоктуваного газу по прибору і подальшим розрахунком по

формулам

(ВІРНА)  Порівняння величини зафарбування трубки індикаторного

(ВІРНА)  порошку за вимірювальною шкалою.

------------------------

126

Для чого призначений аспіратор лабораторної установки визначення    запилюваності?

------------------------

(ВІРНА)  Для визначення певного об'єму повітря.

Для створення певного ступеня запиленості

Для вловлювання часток пилу

------------------------

127

Для визначення якого параметру призначається  кататермометр?

------------------------

(ВІРНА)  Рухливості повітря 

Температури повітря

Відносної вологості повітря. 

------------------------

128

По способу передачі на людину вібрації підрозділяються:

------------------------

Діюча впродовж вісі ортогональної системи координат  X, Y, Z.

(ВІРНА)  Загальну і локальну.

Транспортну, транспортно-технологічну і технологічну

------------------------

129

Бел - одиниця вимірювання шуму та вібрації

------------------------

Відносна

Гіперболічна

Фізична

(ВІРНА)  Логарифмічна

------------------------

130

В залежності від чого розрізняють класи шкідливостей речовин (вкажіть   невірний варіант

відповіді)

------------------------

(ВІРНА)  Від строку дії

Від ГДГ

Від середньої смертельної концентрації в повітрі.

------------------------

131

Що називається освітленістю?

------------------------

Відношення світлового потоку до тілесного кута.

Потужність променевої енергії, яка оцінюється по світлу  й відчутності

Густина світлового потоку на освітлюваній поверхні.

(ВІРНА)  Відношення кількості світлового потоку на одиницю площі.

(ВІРНА)  

------------------------

132

В чому полягає розрахунок штучного освітлення?

------------------------

(ВІРНА)  У визначенні потужності освітлюючих пристроїв

У визначенні площі світлових отворів

 У визначенні площі, яку може освітити загальній світловий  пристрій

------------------------

133

У яких одиницях вимірюється коефіцієнт природної освітленості?

------------------------

Канделах

Люменах

(ВІРНА)  Процентах      

Люксах    

------------------------

134

Як впливає ступень важкості роботи на величину гранично  допустимої концентрації пилу 

однонаправленої дії?

------------------------

(ВІРНА)  ГДК остається незмінною

З збільшенням ступеня ваги значення ГДК зменшується.

З збільшенням ступеня ваги значення ГДК збільшується.

------------------------

135

В яких одиницях вимірюється зміст пилу?

------------------------

 Процентах        

(ВІРНА)   мг\ м3          

  Па

------------------------

136

На який висоті від підлоги в виробничих приміщеннях проводиться

                                   відбір проб на аналіз загазованості?

------------------------