Організаційно-технологічні основи проектування. Проектування функціональних груп приміщень. Компоновка виробничих та допоміжних приміщень, страница 5

У виробничих і допоміжних будівлях залежно від вимог технологічного процесу і відповідно до вказівок по будівельному проектуванню підприємств харчової промисловості належить приймати системи прямоточного, оборотного, повторного водопостачання.

Для скорочення витрати на виробничі потреби рекомендується застосовувати системи оборотного і повторного водопостачання.

Доцільно влаштовувати оборотне водопостачання для охолоджування технологічного устаткування. При цьому вода, що охолоджує устаткування, поступає, наприклад, в градірні, а звідти забирається насосами і знову подається на технологічне устаткування.

На підприємствах харчової промисловості цей вид оборотного водопостачання можна застосовувати для холодильних установок, вакуум - випарних установок, кристалізаторів, заквасочників, а у зв'язку з тим, що в цьому виді устаткування вода не стикається з продуктом, то допускається використовування технічної води.

Після пластинчастих установок воду можна використовувати повторно: на зовнішнє миття автомашин, поливши території і поповнення оборотних систем.

Комплексне використовування повторно-оборотних систем для водопостачання підприємства дозволяє залучити в оборот до 70—80 % води від загальної кількості недоспоживання.

КАНАЛІЗАЦІЯ

Для прийому забруднених стічних вод, видалення їх за межі промислового підприємства до очисних споруд, очищення, знешкодження і скидання очищених стічних вод у водоймища служать спеціальні інженерні споруди.

Системи каналізації підрозділяють на загальносплавні, роздільні і напівроздільні.

Загальносплавну систему каналізації влаштовують з однієї мережі труб і каналів, по яких всі види стічних вод відводяться на очисні споруди і після очищення випускаються у водоймища.

Роздільна система складається з двох і самостійних мереж. По одній з таких мереж відводять побутові стічні води на очисні, споруди з подальшим випуском у водоймища, по другій мережі труб зливові води поступають у водоймища без очищення.

Напівроздільна система каналізації, як і роздільна, складається з декількох мереж з тією лише різницею, що мережа, відвідна стічні води на очисні споруди, з'єднується в даному випадку з водостічною мережею за допомогою сполучних камер.

Стічні води харчових підприємств ділять на забруднені, умовно чисті і побутові.

Забруднені стічні води утворюються в результаті миття технологічного устаткування, тари, полови, а також роботи пралень. Ці стічні води забруднені речовинами, одержаними при виробленні харчових продуктів (білком, харчовим цукром і т. п.), миючими засобами (кальцинованою і каустичною содою, соляною і сірчаною кислотами) і сторонніми предметами (склом, фольгою і ін.). У разі скидання їх у водоймища без попереднього очищення вони надають шкідливу дію на воду. В результаті біохімічного окислення органічних сполук, що містяться в стічних водах, з водоймища поглинається велика кількість кисню, в результаті фауна і флора водоймищ гинуть.

Умовно чисті стічні води утворюються в результаті експлуатації установок охолоджувально-пастеризацій, аміачних і повітряних компресорів, конденсаторів.

Побутові стічні води відводять від промислових підприємств самостійними мережами або приєднують до однієї з перерахованих мереж. Стічні води відводять до місць їх очищення самоплив з ухилом 0,01—0,02 у бік очисних споруд, напірними або змішаними системами.

Зовнішні каналізаційні мережі підрозділяються на дворові, внутрішньоцехові і магістральні.

Дворові і внутрішньоцехові мережі (від будівлі до магістралі) прокладають з каналізаційних керамічних труб діаметром не менше 125 мм. Оглядові колодязі для очищення труб у разі засмічення влаштовують на всіх поворотах лінії, а на прямих ділянках — на відстані 40—50 м один від одного, а також в місцях приєднання труб каналізації з будівлі до дворової мережі.

Магістральні мережі роблять з керамічних труб діаметром до 600 мм, а при великих перетинах — з бетону або залізобетону діаметром до 2400 мм. Для зменшення глибини закладки самотечной каналізаційної мережі на трасах встановлюють станції перекачування.

Вибір матеріалу трубопроводів для побутової і виробничої каналізації повинен вироблятися з урахуванням вимог по міцності корозійної стійкості, економії матеріалів, що витрачаються, відповідно до вказівок глав СНіП П-30—76.