Біологічна безпека харчової сировини та продуктів, страница 4

Основними способами захисту сировини і продуктів від радіоактивних забруднень є їх укриття від пилу, осадів, ґрунтових вод, систематичне прибирання, миття, чищення від механічних та хімічних забруднень. Забруднену сировину в залежності від рівня радіоактивності можна повністю або частково використовувати на переробку. Основні заходи щодо зменшення радіоактивних забруднень — очищення сировини від покривних частин (листя, шкірка, луска), видалення кісток, вимочування та відварювання сировини.

Необхідно враховувати те, що механічно пошкоджена сировина, нестандартна за розміром (дрібна і велика), з залишками ботви потенційно має більший вміст радіонуклідів, а тому більш небезпечна. У сировині тваринного походження найбільший вміст ізотопів мають кістки, хрящі та внутрішні органи.

З дозволу органів санітарно-радіологічного контро, помірно забруднена сировина може бути використана домішка до незабрудненої при її переробці. Радіологічн контроль сировини і харчових продуктів здійснюється органами і установами санітарно-епідеміологічної служби Мініст' ства охорони здоров'я України, відомчими ветеринарними, хімічними та виробничими лабораторіями і службами. ] проводиться як в сільськогосподарських, так і на переробі підприємствах.

Для виявлення радіоактивних забруднень використовують портативні переносні прилади реєстрації випромінювання; (дозиметри, радіометри, лічильники тощо). Для вимірювання потужності випромінювань застосовують частіше стаціона прилади типу аналізаторів імпульсів, лічильників. Вміст радіонуклідів регламентується державні-гігієнічними нормами "Допустимі рівні радіонуклідів цез 137 і стронцію-90 у продуктах харчування та питній воді", затверджені Головним державним санітарним лікарем раїни 25.06.1997 р. (ДР-97).

Фізичну небезпеку харчових продуктів можуть створити тверді сторонні предмети, що потрапляють до сирові проміжних та готових продуктів на всіх етапах виробна ланцюга — від збирання врожаю до споживання продуктів Так, бите скло, шматочки металу, деревини, кісток моя спричиняти порізи, внутрішні травми, інфекції та хвороби предмети потрапляють в продукти з тари, технологічного ладнання, під час транспортування та зберігання. Камі шматки пластмас, тканин, паперу можуть бути причиною; інфекцій, поламання зубів, необхідності хірургічні втручання для видалення. Вони можуть потрапляти до продуктів в разі недбалого контролю за чищенням, переробкою сировини, відмови або неналежного обладнання на підготовчих операціях та з інших причин.

Для запобігання виникненню фізичної небезпеки необхідне суворе дотримання загальних правил виробничої та гігієнічної практики на всіх етапах виробничого ланцюга, в тому числі і на харчових підприємствах.

Питання для самоперевірки.

1. Які чинники харчового виробництва впливають на якість та безпеку продукції?

2. Різновиди біологічної безпеки та їхня характеристика.

3. Дайте характеристику мікробіологічної безпеки харчових продуктів.

4. Назвіть чинники паразитарної небезпеки. Для яких продуктів вони характерні?

5. Що складає власне біологічну небезпеку для харчових продуктів? Дайте характеристику її чинників.

6. Які чинники відносяться до хімічної небезпеки? Дайте їхню класифікацію.

7. Охарактеризуйте природні хімічні небезпечні чинники.