Підсумковий тест з дисципліни "Правознавство" (з позначенням правильних відповідей), страница 2

З яких частин складається вирок? (ВІРНА)  вступної , мотивувальної ,резолятивної частини

Забезпечення доказів -  (ВІРНА)  допитом свідків, призначення експертизи

Законність  прцесуального документу означає: (ВІРНА)    що документ  повинен суворо відповідати правовим нормам, на основі та для виконання яких він прийнятий.

Законність судового рішення (ВІРНА)  вимога до формальної, юридичної сторони  судового рішення

Звільняється від сплати судових витрат суб"єктів: (ВІРНА)  органи прокуратури

Знайдені під час общуку речі  (ВІРНА)  вилучаються слідчим

Касація - це (ВІРНА)  оскарження судових рішень, що набрали чинності  з підстав неправильного застосування судом норм матеріального права чи порушення ним норм процесуального права

Ким виноситься вирок (ВІРНА)  суддею

Ким виноситься ухвала про визнання особи цивільним позивачем? (ВІРНА)  судом

Ким пишеться вирок (ВІРНА)  одним із суддів, який брав участь у його постановленні

Ким підписується протокол огляду місця пригоди? (ВІРНА)  всі відповіді вірні

Комісійна експертиза (ВІРНА)  яка проводиться  декількома експертами

Кому слідчий надсилає копію постанови про прийняття справи до свого провадження? (ВІРНА)  прокуророві

Копію протоколу обшуку отримує: (ВІРНА)  Особа у якої проводився обшук

Копія постанови про закриття справи надсилається (ВІРНА)  всі відповіді вірні

Копія постанови про порушення кримінальної справи направляється (ВІРНА)  прокуррору

Критерій підвідомчості справ суду: (ВІРНА)   наявність спору про право, суб"єктний склад і зміст спору

місця проживання

На підставі чого складається постанова про порушення кримінальної справи? (ВІРНА)  заяви громадянина

Об"єкт апеліційного оскарження - (ВІРНА)  рішення та ухвали суду 1 -ї інстанції, що не набрали чинності

Обвинувальний висновок - це (ВІРНА)  кінцевий документ попереднього розслідування при направленні справи до прокурора

Обгрунтованість судового рішення - (ВІРНА)  вимога до фактичної, обставинної сторони  судового рішення

Обшук проводиться на підставі : (ВІРНА)  постанови слідчого

Описова частина судового рішення -  (ВІРНА)  відомості про виникнення матеріального правовідношення зародження спору в зв"язку з ним

Особи, які заінтересовані в певному результаті спору, оскільки той чи інший результат спору вплине на їх взаємовідносини з однією із сторін по справі після вирішеня спору судом: (ВІРНА)   третя особа, без самостійних вимог

Особисто заінтересовані спвучасники процесу, які вступають у справу, що вже почалася,       шляхом пред"явлення позову до однієї або обидвох сторін: (ВІРНА)  третя особа, яка заявляє самостійні вимоги

Оформлення висновків і відповідей експерта на питання суду -  (ВІРНА)  висновок

Перед обшуком громадинину житло якого обшукують пропонується: (ВІРНА)  вказати місцезнаходження речей, які розшукуються

Перед початком огляду понятим повинно бути роз*яснено: (ВІРНА)  їх обов*язки

Передумови права на позов (ВІРНА)  обставини, з наявністю чи відсутністю яких ЦПЗ  пов"язує  можливість  пред"явлення позову до суду

Підвідомчість - це (ВІРНА)  розмежування компетенції між органами держави

Підвідомчість справ, пов"язаних із захистом честі, гідності і ділової репутації: (ВІРНА)  загальні суди незалежно від суб"єктивного складу учасників спору

Підвідомчість, за якої рогляд спору віднесено до компетенції кількох органів за вибором особи, яка потребує захист своїх прав(ВІРНА)  альтернативна

Підвідомчіть, яка визначаеться взаімною угодою сторін:  (ВІРНА)  договірна

Підписка про невиїзд- це (ВІРНА)  відібрання у підозрюваного письмового зобов"язання не відлучатися з постійного