Підсумковий тест з дисципліни "Правознавство" (з позначенням правильних відповідей), страница 3

Підписку про невиїзд заповнює (ВІРНА)  обвинувачений

Підсумковий документ попереднього розслідування, який додається до справи при направленні її до суду - це (ВІРНА)  обвинувальний висновок

Після прийняття кримінальної справи до свого провадження слідчий повинен: (ВІРНА)  приступити до розслідування

Подання - це (ВІРНА)  документ,що складається слідчим, прокурором при виявленні причин, які сприяють скоєнню злочину та прийняття заходів до їх усунення

Позовна  заява  про  розірвання  шлюбу  подається:(ВІРНА)  в місцевий  суд

Поняття підвідомчості  це: (ВІРНА)  розмежування компетенції органів держави по розгляду цивільних справ

Постанова про призначення експертизи складається на підставі (ВІРНА)  усі відповіді вірні

Постанова -це (ВІРНА)  рішення органу дізнання, слідчого і прокурора, а також рішення, які виніс суддя одноособово

Постанови суду, що  набрали чинності є (ВІРНА)  об"єктом касаційного оскарження

Постанову про визнання особи цивільними позивачем видає (ВІРНА)  слідчий

Постанову про порушення кримінальної справи виносить (ВІРНА)  пркурор,слідчий, орган дізнання, суддя

Потерпілому повинні бути роз*яснені права передбачені (ВІРНА)  Конституцією та КПК

Призначення експертизи у цивільній справи оформлюється (ВІРНА)  ухвалою суду

Про визнання особи потерпілою видається (ВІРНА)  постанова

Про визнання особи цивільним позивачем слідчий виносить (ВІРНА)  постанову

Про допит свідка сладається (ВІРНА)  протокол

Про призначення експертизи слідчий складає (ВІРНА)  постанову

Прол накладання штрафу суд виносить: (ВІРНА)  ухвалу

Протест -  (ВІРНА)  вимога судових прокурорських органів про перегляд судових вироків, рішень, визначень та постанов.

Протокол - це (ВІРНА)  документ про проведення слідчих і судових дій, про їх зміст і наслідки

Протокол допиту свідка пдписують : (ВІРНА)  свідок, слідчий і особи, що були присутні при допиті

Протокол обшуку підписують: (ВІРНА)  всі відповіді вірні

Протокол обшуку після складання (ВІРНА)  прочитується вголос всім присутнім

Протокол огляду місця пригоди скаладається на підставі : (ВІРНА)  заяви

Протокол слідчої дії підписують : (ВІРНА)  особа, яка проводила слідчу дію, допитана особа, поняті, якщо були присутні при  проведенні слідчої дії

Процесуальній строк - це (ВІРНА)  період часу, визначений для здійснення роцесуаьних дій учасниками процесу або   іншими за вкаівкою закону або за приписом суду

Резолютивні частина судового рішення (ВІРНА)  містить чітке, у категорічній формі формулювання про задоволення або відмову в позові чи його частині

Результат відображення конкретної інформації за визначеним стандартом чи формою- (ВІРНА)  документ

Реквізитами  протоколу допиту обвинуваченого є : (ВІРНА)  місце і дата допиту

Реквізитами протоколу допиту свідка є: (ВІРНА)  дата народження свідка

Реквізитами протоколу слідчої дії є (ВІРНА)  місце і дата проведення слідчої дії

Реквізити документа бувають: (ВІРНА)  постійні і змінні

Рішення органу дізнання, слідчого і пркурора. а також рішення, які виніс суддя одноособово-це (ВІРНА)  постанова

Свідку повинні бути роз*яснені права передбачені (ВІРНА)  конституціїю та КПК

Скарги на рішення дії або бездіяльності державного виконавця - це справи - (ВІРНА)  справи, що виникають з адмінистративних правовідносин

Слідчий про закритя справи складає (ВІРНА)  постанову

Спори підвідомчі господарським судам: (ВІРНА)  господарські спори між юридичними та іншими органами

Спори підвідомчі загальним судам:(ВІРНА)   цивільні справи, в яких є хоч один громадянин