Підсумковий тест з дисципліни "Правознавство" (з позначенням правильних відповідей), страница 4

Справах, що виникають із адміністративно - правових відносин, і окремого провадження вимоги осіб, які звертаються до суду, подаються у формі скарги і заяви.  (ВІРНА)  скарги і заяви

Справи  окремого провадження підвідомчі:  (ВІРНА)  виключно судам

Строк на подачу апеляційної скарги при оскарженні рішення суду I інстанції:   (ВІРНА)    1 місяць

Строк розгляду справ про відшкодування шкоди спричиненої знівеченням, а також втратою годувальникка:   (ВІРНА)   10 днів

Строки розгляду трудових спорів:  (ВІРНА)   7 днів

Строки розлгяду будь-яких цивільний спорів: (ВІРНА)    15 днів

Суб"екти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають в порушену справу в суді       сторін для захисту особистих інтересів та суб"єктивних прав: (ВІРНА)   треті особи

Судове рішення -  (ВІРНА)  акт судової влади, що здійснює захист порушених чи оспарюваних справ громадян і організацій шляхом підтвордення наявності чи відсутності  правовідношення і припису майбутньої поведінки

Судове рішення (ВІРНА)  владний акт по суті справи, що розглядається

Судові постанови в цивільному судочинстві (ВІРНА)  владні висновки суду оформлені  в судові процесуальні документи

Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності-це (ВІРНА)  формуляр

Сукупність юридичних фактів, передбачених гипотезою матеріальної норми права, які регулюють спірне правовідношення, з  яких позивач виводить свої вимоги до відповідача: (ВІРНА)  підстави позову

Суми, що підлягають виплаті свідкам, перекладачам, експертам, витрати по розшуку відповідача і т.ін. -  (ВІРНА)  витрати, пов'язані із розглядом справи

Суми, що підлягають виплаті свідкам, перекладачам, експертам, витрати по розшеку відповідача і т.ін. -  (ВІРНА)  витрати, пов"язані із розгладом справи

Те, з приводу чого заявлено позов: (ВІРНА)  предмет позову

Те, ща позивач прохає від суду: (ВІРНА)  зміст позову

Типова структура процесуального документа:  (ВІРНА)  назва, вступна частина, описова частина, заключна частина, додатки

Третя особа - це: (ВІРНА)   суб"ект цивільних процесуальних правовідносин, яка вступає в порушену справу в суді   сторін для захисту особистих інтересів та суб"єктивних прав

У випадку відхилення скарги (подання) і залишення рішення без змін апеляційний суд виносить (ВІРНА)  ухвалу

У позовному провадженні подаються   (ВІРНА)  позовні заяви.

У постанові про порушення кримінальної справи вказуються (ВІРНА)   приводи і підстави до порушення кримінальної справи, статтю кримінального закону, за ознаками якого порушується кримінальна справа

У протоколі допиту свідка вказуються : (ВІРНА)  ПІБ свідка, його вік, громадянство, національність, освіта, місце роботи, відомості про його стосунки з обвинуваченим і потерпілим

Ухвала суду -  (ВІРНА)  процесуальні документи, якими вирішуються різні питання, що виникають у ході розгляду  справи або у випадку її закінчення без винесення рішення

Ухвалу про визнання особи цивільним позивачем виномить  (ВІРНА)  суд

Факти, які склада.ть підстави позову (ВІРНА)  факти активної и пасивної легітимації, і факти приводу до позову

Фінансові органи і органи ДПА звільняються від слати держмита в суді: (ВІРНА)  так

Формуляр- це (ВІРНА)  сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності

Хто виносить постанову про порушення кримінальної справи? (ВІРНА)  слідчий

Хто має право відбирати підписку про невиїзд? (ВІРНА)  слідчий

Хто може бути представником в цивільному процесі? (ВІРНА)   повнлітні громадяни

Хто може бути свідком (ВІРНА)  будь-яка особа

Хто підписує протокол судового засідання (ВІРНА)  головуючий суддя і секретар