Підсумковий тест з дисципліни "Правознавство" (з позначенням правильних відповідей)

Страницы работы

Содержание работы

Апеляційна скарга подається (ВІРНА)  через суд першої інстанції

Апеляція - це (ВІРНА)  спосіб оскарження судових рішень, які набрали чинності, суді вищої інстанції

Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію-це (ВІРНА)  бланк

Бланк -це (ВІРНА)  аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію

В  позовній заяві  про  розірвання  шлюбу  зазначаються  відомості: (ВІРНА)  усі  вірні

В описовій частині подання викладається (ВІРНА)  всі відповіді вірні

В повістці виклику свідка для допиту повинно бути зазначено: (ВІРНА)  всі відповіді вірні

В повістці виклику свідка для допиту повинно дути зазначено (ВІРНА)  усі відповіді вірні

В постанові про порушення кримінальної справи повинно міститись (ВІРНА)  фабула справи

В постанові про проведення експертизи слідчий вказує(ВІРНА)   підстави для проведення експертизи , прізвище експерта, питання з яких експерт повинен дати висновок, об"єкти, які мають бути дослідженні

В присутності кого проводиться огляд місця пригоди? (ВІРНА)  понятих

В разі відмови в позові позивачеві, звільненому від сплати судових витрат, вони приймаються  (ВІРНА)  за рахунок держави

В яких випадках обов*язкова присутність понятих? (ВІРНА)  усі відповіді вірні

Види вироків: (ВІРНА)  обвинувачувальний і виправдувальний

Види захисту відповідача від позову (ВІРНА)  заперечення позову, зустрічний позов

Визначена в позовній заяві форма захисту: (ВІРНА)  зміст позову

Визначити родову підсудність означає: (ВІРНА)  встановити, суд якої із ланок судової системи повинен вирішувати дану справу в якості суду І інстанції

Визначити теріторіальну підсудність означає: (ВІРНА)  встановити, в якому  конкретному суді  повинна бути роглянути і вирішена дана цивільна справа

Вимога судових прокурорських органів про перегляд судових вироків, рішень, визначень та постанов.  (ВІРНА)  протест

Вимоги , що ставляться до кримінально- процесуальних актів : (ВІРНА)  усі відповіді вірні

Вимоги до судового рішення -  (ВІРНА)  законність, обгрунтованість

Вирок виноситься: (ВІРНА)  ім*ям України

Вирок підписується: (ВІРНА)  головуючим і суддями

Вирок повинен бути: (ВІРНА)  законним і обгрунтованим

Вироки поділяються на такі види: (ВІРНА)  обвинувальні і виправдувальні

Вироком визначається : (ВІРНА)  вид покарання

Вирок-це (ВІРНА)  рішення суду про винність або невинність особи

Відібріння від підозрюваного зобов*язання не відлучатися з постійного місця проживання : (ВІРНА)  підписка про невиїзд

Громадянин, підприємство, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і пред*явили вимогу про відшкодування збитків (ВІРНА)  цивільний позивач

Грошовий збір, що справляється в судових органах з заяв і скарг, котрі подаютья  громадянами і юридичними особами до суду(ВІРНА)  держмито

Дата в постанові про визнання особи цивільним позивачем ставиться (ВІРНА)  у верхньому лівому углі

Де  в протоколі огляду місця події повинна розміщуватись дата його складання ? (ВІРНА)  З права угорі

Де повинно міститися місто складання в протоколі огляду місця подій? (ВІРНА)  зліва

Державне мито може бути повернено позивачеві, якщо: (ВІРНА)  провадження по справі припинено тому, що заява не підлягає розгляду в суді

Держмито і витрати, пов'язані з розглядом справи:  (ВІРНА)    судові витрати

Джерела,  з яких витікають позовні вимоги -   (ВІРНА)  підстави позову

До якої категорії належать справи по скаргах на рішення, прийняті щодо релегійних організацій (ВІРНА)  справи, що виникають з адмінистративних правовідносин

Додаткове рішення -  (ВІРНА)  Засіб усунення неповноти судового рішення

Докази - це (ВІРНА)  дані, які отриманні у встановленій заокном процесуальній формі

Докази - це (ВІРНА)  фактичні дані, відомості про факти

Докази по цивільній справі -  (ВІРНА)  будь- які фактичні дані, на основі яких  в визначенному заокном  порядку суд встановлює наявність чи відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги та заперечення сторін...

Документ про проведення слідчих і судових дій, про їх зміст і наслідки  (ВІРНА)  протокол

Документ, ща підтверджує повноваження адвоката: (ВІРНА)  ордер

Документ, який обов*язково проголошується в суді (ВІРНА)  звинувачувальний висновок

Документ, який посвідчує права представника: (ВІРНА)   доручення

Документ, який фіксує хід судового розгляду (ВІРНА)  протокол судового розгляду

Документ,що складається слідчим, прокурором при виявленні причин та умов, які сприяють скоєнню злочину та прийняття заходів до їх усунення (ВІРНА)  подання

Експертиза, яка проводиться декількома експертами (ВІРНА)  комісійна

Елементи позову це -  (ВІРНА)  його складові частини

З скількох частин складається вирок? (ВІРНА)  3

З участю кого проводиться огляд місця події (ВІРНА)  працівників міліції

Похожие материалы

Информация о работе