Універсальні приводи кухонних машин. Машини і механізми для переробки овочів, страница 2

     а)                     б)                    в)                 г)                 д)

 е)                       є)                 ж)                      з)                   к)

Рис. 2.5 Змінні механізми приводів серій VEL та MS

 Правила експлуатації та техніки безпеки під час роботи на УКМ

1.  До експлуатації УКМ допускаються особи, які склали спеціальний техмінімум та пройшли ввідний інструктаж та інструктаж на робочому місті;

2.  Перед включенням приводу необхідно перевірити його технічне становище та переконатися в надійному кріпленні змінних механізмів;

3.  Перевірити заземлення;

4.  Перевірити роботу приводу на холостому ході;

5.  Під час включення електродвигуна привідний вал повинен обертатися у напрямку, вказаному стрілкою, яка знаходиться на корпусі редуктора.

6.  Після вмикання двигуна робочу камеру завантажують продуктами (за винятком збивального та багатоцільового механізмів)

7.  Під час праці забороняється проштовхувати продукти руками або іншими предметами. Спочатку необхідно вимкнути електродвигун;

8.  Після технологічної операції здійснюється санітарна обробка УКМ;

9.  Проведення регулярних профілактичних оглядів.

Запитання для самоконтролю.

1.  Призначення УКМ.

2.  Типи УКМ.

3.  Будова універсальних кухонних машин.

4.  Характеристика змінних механізмів.

5.  Назвіть комплектність УММ, ПУВР - 0,4, ПУ - 0,6, П - ІІ - 1.

6.  Перерахуйте основні техніко -  економічні показники УКМ.

2. Устаткування для очищення коренеплодів призначено для видалення з продуктів поверхневого слою (шкірочки з овочів та фруктів, луски з риби та ін.).

 


На підприємствах  харчування застосовується тільки механічний спосіб очищення корнеклубнеплодів.

 


Рис 5.1. - Робочі органи картоплеочищувальних машин:

а – дисковий; б – конусний; в – роликовий

Рис. 5.2 - Машина для очищення картоплі МОК – 250: 1 – ніжки; 2- електродвигун 3-  ребра; 4- кожух; 5 – стійки; 6- клинопасова передача; 7 –робочий вал; 8- циліндричний корпус; 9- прокладка; 10– пристрій для розв-антаження; 11- паз; 12 – ручка; 13 – дверцята; 14–прилив; 15–прокла-дка; 16- відбійник; 17 – кришка; 18 – штуцер; 19 – відкидна кришка; 20 – абразивні сегменти; 21- гайка; 22 – абразив; 23 – алюмінієвий корпус; 24 – зливний патрубок; стакан; 26 – підшипник; 27 – опорна плита; 28 – гвинт.

Робоча камера являє собою  циліндр, бокова поверхня якого покрита абразивними сегментами. На боковій поверхні знаходяться дверцята для вивантаження клубнів.

Для кращого перемішування клубнів дно робочого органу має три радіальні хвилі (виступи).

Для видалення лузги під робочим органом знаходяться дві порожнини.    У  верхній частині робочій камері є форсунка для подачі води. Клубні картоплі в робочій камері, здійснюючи складний рух, труться по абразивній поверхні і очищуються.

Рис. 5.3. МОК-300-04

Картоплеочищувальна машина МОК-300-04 (Білорусь).

Машина МОК-300-04 призначена для очищення картоплі та коренеплодів від зовнішньої поверхні.

Технічні характеристики:

Маса одночасно завантажуваного продукту – 10 кг

Потужність електродвигуна – 0,55 кВт

Напруга – змінна, трифазна

Габаритні розміри, мм:

     довжина – 660

     ширина – 500

     висота – 900

Вага – 70 кг

Продуктивність машин періодичної дії для очищення картоплі визначається за наступною формулою:

                                                                                     ( 5.1 )

де    m - маса продукту, що одночасно завантажується в робочу    

               камеру, кг;

tз  - тривалість завантажування продукту,  С  (tз = 5...10с);

tо - тривалість обробки продукту, С (tо = 120 ...300с);

t6 - тривалість вивантаження продукту з робочої камери, С (t6 = 5...6с).

Таблиця 5.1.

Технічні характеристики машин

періодичної дії для очистки картоплі