Створення державного еталона одиниці об’ємної витрати рідини: Звіт про науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу, страница 4

          Для повірки ЗВТ витрати використовується близько 80 робочих еталонів, в тому числі біля 10 гарячеводних, - проливних повірочних установок, які, в основному, належать підприємствам-виробникам ЗВТ (таблиця1) та експлуатуючим організаціям. Технічний рівень цих установок дозволяє забезпечити повірку робочих засобів вимірювальної техніки (РЗВТ) витрати рідини, похибки котрих (2 – 3) % й вище, що ні в якій мірі не відповідає сучасним вимогам (похибка має бути не більше 1 %). Багато установок фізично спрацьовані, тому що були впроваджені до експлуатації ще у 1940 – 1960 рр. [4-7]. Ці установки відносяться до робочих еталонів 2го розряду.

          Подібне становище склалося через те, що в країні до цього часу практично не приділялось уваги метрологічним дослідженням, розробці методів і створенню засобів високоточних вимірювань витрати та кількості речовин, якими можна було б оснастити органи держнагляду і відомчі метрологічні служби для забезпечення єдності вимірювань та активного впровадження в усі галузі народного господарства високоякісних та високоточних засобів вимірювання витрати рідини. Одним із найважливіших завдань з метрологічного забезпечення вимірювання витрати рідини поряд, звичайно, зі створенням верхньої ланки повірочної схеми – Державного еталона витрати рідини, є створення сучасних порівняно недорогих витратомірних установок (ВУ), які б дозволили удосконалити систему водообліку у результаті широкого впровадження до експлуатації витратомірів класу точності 1,0 й вище та забезпечити ефективний нагляд і контроль за РЗВТ витрати рідини у народному господарстві [7].

          Щоправда, в останній час ситуація в Україні в області витратометрії, враховуючі надзвичайну актуальність для країни розв’язання проблеми обліку та дбайливої витрачання енергоресурсів та воді, різко змінилася в кращий бік

-  на сьогодні до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні (далі – Держреєстр), внесено більше 300 типів витратомірів та лічильників воді, в тому числі майже 120 ЗВТ витрати воді вітчизняного виробництва та близько 180 – імпортного;

-  у найближчій час, як відмічалося раніше [1], тільки в житловому фонді України буде встановлено майже 7,0 млн. витратомірів та лічильників холодної та гарячої води;

-  створені, пройшли ДПВ, занесені до Держреєстру та з успіхом впроваджуються в практику гідрометричних робіт проливні повірочні установки кл.т. 0,2-0,5 – робочі еталони 1го розряду: УВП-0,2/10-1,5/01, УПВ-0,02/1,5/01 – установки водомірні проливні, розроблені та виготовлені ВАТ “Електротермометрія”, м. Луцьк, “ВЗЛЕТ АПК” 32/10 – переносний автоматизований проливний комплекс, розроблений та виготовлений ТОВ “Взлет-Премьер”, м. Київ і т.і.

Ситуація, що склалася, дозволяє і в той же час пекуче вимагає створення в Україні сучасної, що відповідає вимогам сьогодення метрологічної системи забезпечення єдності вимірювання витрати рідини, що опирається на Державний первинний еталон, метрологічні, технічні та експлуатаційні характеристики якого повинні знаходитися на рівні характеристик національних еталонів (стандартів) розвинених країн, наведених у таблицях 2 та 3.

Таблиця 2 Характеристики національних еталонів (стандартів) об’ємної

витрати води