Створення державного еталона одиниці об’ємної витрати рідини: Звіт про науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу, страница 2

Для реалізації цих Постанов була розроблена та прийнята “Програма поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплоти на 1996-2002 р.р.” (далі – Програма), затверджена Постановою КМУ № 947 від 27 листопада 1995 р. зі змінами, внесеними Постановою КМУ № 1657 від 19 жовтня 1998 р.

          Програмою передбачалося щорічно економити [1]

          питної води – 570 млн.куб.м.;

          теплової енергії – 16,3 млн.Гкал.;

          електроенергії – 700 млн.кВт.год;

          природного газу – 1,2 млрд.кубм.,

що становить близько 4,5 млн.т.у.п. та є дуже істотним для економіки України.

Для забезпечення виконання цієї Програми за станом на 01.01.2000 року в житловому фонді (а це перший етап реалізації Програми) було установлено [2]:

-  будинкових лічильників: холодної води - 43721 шт. (14,85 % до завдання Програми), гарячої води - 2773 шт. (2,03%), теплолічильників – 4076 шт. (2,12%), регуляторів температури – 775 шт. (0,4 %);

-  квартирних лічильників: холодної води – 111674 шт. (3%), гарячої води – 55449 шт. (2%), терморегуляторів і приладів-розподільників – 36769 шт. (1%).

За станом на 01.01.2002 року вже було установлено:

-  будинкових лічильників: холодної води – 60095 шт. (20,58 %), гарячої води – 4911 шт. (3,59%), теплолічильників – 10390 шт. (5,4%).

У цілому ж в житловому фонді України повинно бути установлено:

-  будинкових лічильників холодної та гарячої води – 430 тис. шт.,

-  квартирних лічильників холодної та гарячої води – 6,5 млн. шт.

Очевидно, що виконання Програми для України надто актуально і в цьому зв’язку, згідно дорученню №4404/96 від 17.04.02 р. Прем’єр – міністра України А.К.Кинаха  ряду міністерств (у тому числі й Держстандарту), проводяться відповідні роботи щодо продовження терміну виконання цієї Програми до 2005 р.

Для забезпечення коректного виконання цих робіт Держстандартом України, ХДНДІМ та УкрЦСМ відповідно до доручення Президії КМУ (протокол №7 від 10.02.96 р.) розроблена “Концепція метрологічного забезпечення виробництва й експлуатації засобів обліку споживання газу, води і теплової енергії і Програма її реалізації на 1997-2000 р.”. У Концепції відзначається, що найважливішою умовою достовірного обліку витрати води й енергоресурсів є забезпечення необхідної точності вимірювань, що визначається, у першу чергу, станом еталонної бази в області витратометрії.

На сьогодні в Україні Повірочна схема для ЗВТ вимірювання витрати рідини не забезпечена у зв’язку з відсутністю Державного еталона: роль найвищої ланки в витратометрії змушені виконувати робочі еталони витрати. На них лягають всі навантаження і відповідальність за повірку майже мільйонної армії витратомірів та водолічильників і забезпечення єдності вимірювань витрати та кількості води і теплоносія в Україні. Відповідно до згадуваної Концепції в органах Держстандарту найближчим часом повинно бути введено до експлуатації декілька десятків робочих еталонів (проливних витратомірних установок). За останні три роки такі робочі еталони введені в експлуатацію більш ніж у 20 містах України. Ставиться, а де-не-де вже і вирішується питання про створення регіональних спеціалізованих сервісних центрів по ремонту, налагодженню, повірці, установці, післягарантійного обслуговування витратомірів, водо- і теплолічильників. Всі вони також оснащаються саморобними або, що закуповуються за кордоном, витратомірними установками. Тобто найближчим часом у метрологічну практику буде введено значну кількість витратомірних установок і гостро встане питання про забезпечення єдності вимірювань витрати та кількості рідини, що виконуються за їх допомогою.

Це питання може бути вирішене тільки шляхом централізованого відтворення одиниць витрати та кількості рідини і передавання їх за допомогою еталонних ЗВТ еталонам витрати і, як наслідок, створення державного еталона витрати та об’єму рідини, що протікає по трубопроводу.

Враховуючі велику кількість робочих еталонів витрати в Україні, тобто, очікувану непомірну завантаженість Державного еталона, УкрЦСМ з 1 кв. 2003 року розпочав розробку відповідного вторинного еталона одиниць об’єму та маси води в трубопроводі.

Створення цих еталонів і, в першу чергу, Державного, надасть можливість створити в Україні замкнену, порівняно недорогу систему метрологічного забезпечення єдності вимірювань витрати рідини і впровадити в експлуатацію витратоміри та лічильники води класу точності не нижче 1,0.

Державний еталон об’ємної та масової витрати рідини, об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу, розроблений та виготовлений у ХДНДІМ, у відповідності з п.3.1.1 Програми створення еталонної базі України, забезпечує відтворення, збереження та передачу розміру одиниць

-  об’ємної витрати рідин від 2,8·10-4 до 2,8·10-2 м3/с з середнім квадратичним відхиленням результату вимірювань SВ, що не перевищує 3·10-4 при 10 незалежних спостереженнях, та невилученої систематичної похибки ΘВ, що не перевищує 5·10-4;

-  масової витрати рідини від 2,8·10-1 до 28·кг/с з SВ, що не перевищує 3·10-4 при 10 незалежних спостереженнях, та ΘВ, що не перевищує 4·10-4;

-  об’єму рідини від 0,01 до 3,0 м3 з SВ, що не перевищує 3·10-4 при 10 незалежних спостереженнях, та ΘВ, що не перевищує 5·10-4;

-  маси рідини від 10,0 до 3000·кг з SВ, що не перевищує 2·10-4 при 10 незалежних спостереженнях, та ΘВ, що не перевищує 4·10-4.


1 СТАН МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ

ВИТРАТИ РІДИНИ

В цілому підвид “вимірювання витрати рідини” включає до себе вимірювання

-  об’ємної витрати рідини та

-  масової витрати рідини,

а також зв’язаних з ними таких величин:

-  об’єму рідини та

-  маси рідини,

що проходить за деякий час по трубопроводу.

          Єдність вимірювань в цьому підвиді раніше забезпечувалася такими методичними документами з метрології (МДМ) [3]: