Створення державного еталона одиниці об’ємної витрати рідини: Звіт про науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу

Страницы работы

Содержание работы

          УДК

          КП

          № держреєстрації

          інв №

Харківський державний науково-дослідний інститут метрології

Держспоживстандарту України

(ХДНДІМ)

61002, м. Харків-2, вул. Мироносицька, 42

тел. (057) 700 34 09

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора ХДНДІМ

___________В.П.Оголюк

“___” __________ 2004 р.

З В І Т

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ

СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕТАЛОНА ОДИНИЦІ

об’ємної ВИТРАТИ РІДИНИ

(шифр теми 06.01.16.04)

          Керівник НДДКР

          нач. НДВ-6

          докт. техн. наук                                                                           В.Б.Большаков

2004

Рукопис закінчено “____” _____________ 2004 р.

Результати цієї роботи розглянуто науково-технічною Радою ХДНДІМ, Протокол від 2003.12.00 №  


СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник НДДКР

нач. науково-дослідного відділу (НДВ-6)

докт. техн. наук, с.н.с.                                                                           В.Большаков

                                                                                                           (реферат, вступ, висновки, рекомендації)

Відповідальний виконавець,

ст. наук. співробітник,

канд. техн. наук, с.н.с.                                                                           Н.Косач

(

Відповідальний виконавець,

Провідний інженер                                                                                В.Корольов

(

Наук. співробітник,

канд. техн. наук                                                                                      І.Марфенко

(

Інженер                                                                                                   А.Бабаков

Начальник КВ                                                                                        М.Дульський

(

Головний конструктор

проекту КВ                                                                                             М.Березуцький

(

Провідний інженер КВ                                                                          Л.Гудзенко

(


Р Е Ф Е Р А Т

          Звіту за темою “Створення державного еталона одиниць об’ємної витрати рідини у діапазоні від 2,8·10-4 до 2,8·10-2 м3/с, масової витрати рідини від 2,8·10-1 до 28 кг/с, об’єму рідини від 0,01 до 3,0 м3 та маси від 10,0 до 3000 кг”.

          Проведено аналіз стану метрологічного забезпечення вимірювань витрати рідини за кордоном і в Україні, а також – метрологічних характеристик і конструктивного виконання національних еталонів розвинутих країн.

          Встановлено, що завданню побудови високоточної витратомірної установки – національного еталона витрати рідини найбільш відповідають проливні статичні вагові витратомірні установки з системою автоматичного регулювання витрати. До основних їх переваг слід віднести, у першу чергу, можливість використання прецизійних вагів, що дозволяє робити навіть одиничне зважування, отже – відтворення та передачу одиниці витрати рідини, з похибкою 0,02%.

          На підставі проведених теоретичних досліджень досліджена можливість розширити метрологічні можливості державного еталона, що створюється: забезпечити відтворення та передачу їм не тільки одиниці об’ємної витрати рідини, але й одиниці масової витрати, маси та об’єму рідини, що протікає по трубопроводу.

          Розроблено конструкторську документацію державного еталона об’ємної та масової витрати, об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу, в котрій закладено технічні рішення, що, зокрема, задовольняють вимогам технічного завдання.

          Розроблено методику метрологічної атестації еталона у відповідності з якою були проведені експериментальні дослідження його характеристик.

          За результатами досліджень еталон забезпечує відтворення, зберігання і передачу розміру одиниць

-  об’ємної витрати рідин від 2,8·10-4 до 2,8·10-2 м3/с з середнім квадратичним відхиленням результату вимірювань SВ, що не перевищує 3·10-4 при 10 незалежних спостереженнях, та невилученої систематичної похибки ΘВ, що не перевищує 5·10-4;

-  масової витрати рідини від 2,8·10-1 до 28·кг/с з SВ, що не перевищує 3·10-4 при 10 незалежних спостереженнях, та ΘВ, що не перевищує 4·10-4;

-  об’єму рідини від 0,01 до 3,0 м3 з SВ, що не перевищує 3·10-4 при 10 незалежних спостереженнях, та ΘВ, що не перевищує 5·10-4;

-  маси рідини від 10,0 до 3000·кг з SВ, що не перевищує 2·10-4 при 10 незалежних спостереженнях, та ΘВ, що не перевищує 4·10-4.

Розроблено державну повірочну схему для засобів вимірювань об’ємної витрати рідини у діапазоні від 2,8·10-8 до 10 м3/с, масової витрати рідини у діапазоні від 2,8·10-5 до 104 кг/с, об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу.

Звіт містить ….. сторінок, …… малюнків, ……. таблиць, …….. додатків та …….. джерел.


З М І С Т

          Перелік умовних позначень, символів,

          одиниць, скорочень і термінів…………………………………………………

Вступ………………………………………………………………………………

          1 Аналіз методів та засобів вимірювання об’ємної та масової

витрати рідини………………………………………………………………

          2 Визначення конструктиву еталона………………………………………

          3 Визначення метрологічних характеристик еталона…………………………

          4 Атестація еталона………………………………………………………………

Висновки………………………………………………………………………….

          Перелік посилань…………………………………………………………………….

          Додаток А………………………………………………………………………


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ


В С Т У П

В умовах перебудови економіки України, енергетичного дефіциту та зростання вартості енергоносіїв проблема підвищення якості їх обліку на сьогодні Урядом країни піднята на державний рівень. За останні роки КМУ прийнято низку постанов щодо цього питання, в тому числі: № 421 від 17 червня 1994 р. про “Програму виробництва засобів обліку витрачання паливно-енергетичних ресурсів і приладів регулювання систем електро-, водо-, тепло- та газопостачання на промислових підприємствах і в побуті”; №483 від 3 липня 1995 р. про “Впровадження засобів обліку витрачання і приладів регулювання споживання води та теплової енергії в побуті”; №1497 від 30 серпня 1997 р. “Правила надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення”; № 491 від 15 квітня 1998 р. про “Аналіз обліку енергоносіїв”.

До того ж, відповідно до постанови КМУ № 483, починаючи з другого півріччя 1995 р., заборонено введення в експлуатацію житлових будинків, закладів культури, об'єктів соціально-побутового і виробничого призначення без їх оснащення засобами обліку і приладами регулювання споживання води і тепла.

Похожие материалы

Информация о работе