Створення державного еталона одиниці об’ємної витрати рідини: Звіт про науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу, страница 3

-  ГОСТ 8.145-75 – ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для СИ объемного расхода жидкости в диапазоне 3×10-6 – 10 м3/с;

-  ГОСТ 8.374-84 – ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для СИ объемного расхода воды в диапазоне 2,8×10-6 – 2,8×10-2 м3/с;

-  ГОСТ 8.142-75 – ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для СИ массового расхода жидкости в диапазоне 1×10-3 - 2×103 кг/с;

-  ГОСТ 8.510-84 – ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений (счетчиков) объема жидкости;

У зв’язку з тим, що усі вищевказані еталони є власністю Росії, Програмою створення еталонної бази України було передбачено створення в даному підвиді двох державних первинних еталонів

-  витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-4 до 2,8·10-3 м3/с і

-  об’ємної та масової витрати рідини в діапазоні об’ємної витрати від 2,8·10-4 до 2,8·10-2 м3/с.

Враховуючи очікуване в недалекому майбутньому надмірне навантаження на Державні первинні еталони витрати, що створюються, обумовлену, як відмічалося раніше [1], реалізацією Постанови КМУ № 947, тобто встановленням в житловому фонді України біля 7,0 млн. лічильників холодної та гарячої води, в Укрметртестстандарт розроблюється вторинний еталон одиниць об’єму та маси води, що протікає у трубопроводі. Передбачуваний діапазон вимірювань вторинного еталона, що створюється:

-  маси води від 5 до 400 кг,

-  об’єму води від 5·10-3 до 0,4 м3.

Наведений аналіз стану метрологічного забезпечення вимірювань витрати та кількості рідини, за даними, які одержано від практично усіх ДЦСМС показав, що щороку вони повіряють близько 200 тис. робочих засобів вимірювальної техніки. Кількість повірених ЗВТ по країнам-виробникам представлено на мал.1 (під позначкою “Інші” зібрані країни, які подають малий відсоток приладів, що розглядаються, на ринок України: Естонія – 0,31%, Італія – 0,22%, Бєларусь – 0,08%, Литва – 0,06%, Франція – 0,02%, Киргизія – 0,01%). Очевидно, що наведена на мал.1 діаграма адекватно відображає “національний склад” ЗВТ витрати води, що експлуатуються у народному господарстві України. Звертає на себе увагу той немаловажний факт, що домінуючі ЗВТ витрати води у країні (більш 80%) – це прилади вітчизняного виробництва.

 


Мал.1

Типовий склад ЗВТ витрати води, що повіряються, наведено на мал.2.

 


Мал.2

          Встановлено, що в даний час для обліку споживання холодної та гарячої води найбільше поширення одержали крильчасті (Кр), тахометричні (Т), ультразвукові (УЗВ), електромагнітні (ЕМВ), і у якійсь мірі, вихрові (В) ЗВТ. Причому крильчасті лічильники знайшли переважне (біля 90%) застосування.

Проведений аналіз метрологічних і експлуатаційних характеристик ЗВТ витрати води, що поступили на повірку в ДЦСМС із різних регіонів України, дозволив визначити відсоток відмов витратомірів і лічильників води, що експлуатуються, в залежності від країни-виробника (мал. 3), а також відсоток конкретних типів ЗВТ (мал. 4), що не пройшли повірку.

Мал.3

 


Мал.4

          Відносна відмова ЗВТ витрати води по країнам-виробникам (мал.3) визначається як 100%, помножені на відношення кількості ЗВТ конкретної країни-виробника, що не пройшли повірку, до загальної кількості ЗВТ цієї країни, що були подані на повірку. Аналогічно визначається й відносна відмова (мал.4) різноманітних типів ЗВТ витрати води.

          На мал.5 наведено дані про остаточний відносний відсоток відмови витратомірів і лічильників води, що використовуються, в залежності від їх типу.

Мал.5

          Тут мається на увазі число ЗВТ, що пройшли повірку, включаючи ті, що пройшли повірку після ремонту.

          У таблиці 1 наведено результати повірки найбільш розповсюджених в Україні крильчастих лічильників витрати води.

Таблиця 1

Тип лічильника
(виробник)

Подано на повірку, шт.

Пройшли повірку,

%

Пройшли повірку після ремонту, %

Не придатні до експлуа-тації, %

КВ-1,5 (ВАТ “Електротермометрія”, м. Луцьк; ТОВ “Гран”, м. Артемовськ, Україна)

41831

93,91

5,18

0,91

ТАКТ (МПП “Такт”, м. Львів, Україна)

16543

99,96

0,04

0

ВСКМ (ВАТ “Електротермометрія”, м. Луцьк; ВО “Приладобудівний завод “Дніпро”, м. Дніпропетровськ, Україна)

16205

78,9

18,48

2,62

СХВ-15, СГВ-15 (ВКФ “Бетар” при ВАТ “Чистопольский часовой завод “ВОСТОК”, Росія)

4373

88,07

6,17

5,76

ВКОС (ВО “Приладобудівний завод “Дніпро”, м. Дніпропетровськ, Україна)

1596

75,19

17,54

7,27

EKT15, ETW15 (фірма “Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik GmbH”, Німеччина)

1389

99,71

0,22

0,07

СК-15 (ДП “Харківський завод електроапаратури”, Україна)

1351

80,27

3,7

16,03

ЛВОК-15 (ТОВ “Мімоза – ХЛС”, м. Львів, Україна)

1150

81,65

14,87

3,48

СКВ, СКВГ (АТ “Старорусприбор”, м. Владимир;
АТ “Краснодарский ЗИП”, м. Краснодар, Росія)

1014

94,48

4,14

1,38

УВК-20 (ВАТ “Електротермометрія”, м. Луцьк, Україна)

782

84,66

11,25

4,09

РОСА (ПП “Валеріан и К” м. Рівно, Україна)

739

85,11

10,83

4,06

EV3, EV5 (МСП “ЛДЗ Лорда”, м. Львів, Україна)

644

90,21

6,06

3,73

КВБ20, КВБ40 (ВАТ “Електротермометрія”, м. Луцьк, Україна)

620

89,51

9,84

0,65

Minol, Minomess (“Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH&Co.”, Німеччина)

577

99,48

0

0,52

JS (“PoWoGaz S.A.”; “Metron”, Польща)

250

96,0

4,0

0

ЛВК 15, ЛВК 20 (ООО СП “Диком ЛТД”, м. Львів, Україна)

237

96,62

3,38

0

МТК (СП “Ценнер-Україна LTD”, м. Київ, Україна)

204

96,08

1,47

2,45

MT, MN, (“PREMEX – IN a.s.”, Словаччина)

202

87,62

12,38

0

СК-25, СК-32, СК-40 (ДП “Новатор”, м. Хмельницький, Україна)

200

90,0

10,0

0

Jm3-V/3-U, Jh33-VV/3-U, Jvm3-U, Jvh-U (ООО СП “Інвест-Премекс”, м. Суми, Україна)

172

100,0

0

0