Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру, страница 6

Визначене таким способом значення можливої величини збитків внаслідок НС слід відобразити на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості „Картки...” з використанням пояснювального напису у вигляді „Зб ≤... МЗП”.

Визначення можливого рівня прогнозованої надзвичайної ситуації природного характеру рекомендується здійснювати за даними про можливі величини Мзагибл = (Мзаг - Мсан), осіб; Мсан, осіб і Зб, МЗП. При цьому визначають «часткові» рівні для кожного з цих показників, а за остаточний результат приймають „найвищий” з вказаних „часткових” рівнів.

Визначений таким способом рівень надзвичайної ситуації слід відобразити на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості „Картки...” з використанням пояснювального напису у вигляді „Рівень НС - ...”.

Перелік невідкладних робіт у зоні НС з позначенням обсягів кожної з них рекомендується виконувати на зворотному боці бланка „Картки...” у такі послідовності:

• розвідка ділянок робіт рятувальників – nділ =... і безпечних маршрутів руху рятувальників – nмаршр =... (де nділ = nмаршр = nповн + nсильн + nсер + nслаб, тобто сумі будівель і споруд, які отримали зруйнування);

• локалізація і гасіння пожеж на ділянках робіт рятувальників і маршрутах руху до них (nпож = nповн + nсильн + nсер);

• локалізація аварій на газових, електричних, комунально-енергетичних і технологічних мережах – nав (де nав дорівнює сумарній кількості мереж, які від впливу сильного вітру отримали середні, сильні і повні зруйнування);

• пошук уражених (nур = Мзаг, осіб) і матеріальних цінностей та діставання їх з-під завалів, із зруйнованих і палаючих будівель, із задимлених і загазованих приміщень;

• надання негайної медичної допомоги ураженим (nнмд = Мсан, осіб) та евакуації їх до лікувальних закладів;

• виведення (вивезення) непостраждалого виробничого персоналу (1630 – Мзаг, осіб) у безпечні райони;

• влаштування проїздів і проходів у завалах (nпр = nсильн + nповн);

• пошук та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

3 Виявлення і оцінка очікуваної інженерної обстановки, що може виникнути на території Павлівського авіаційного заводу у результаті підвищення рівня ґрунтових вод (підтоплення)

Робота виконується з використанням стандартного бланка „ Картка очікуваної (інженерної, пожежної, радіаційної чи хімічної), обстановки, що може виникнути на території (назва досліджуваного об’єкту) у результаті (назва та місце виникнення події, яка призведе до НС, основні класифікаційні ознаки цієї НС)у такій послідовності:

·  попереднє оформлення бланка;

·  визначення та відображення назви первинного уражального чинника;

·  визначення та відображення місця розташування та основних характеристик джерела цього чинника;

·  визначення та відображення форми, геометричних розмірів і просторового розташування зовнішніх меж зони можливого ураження;

·  визначення та відображення можливого ступеня зруйнування кожного з елементів досліджуваного об’єкта;

·  визначення та відображення можливої величини втрати основних фондів („Втрати ОФ =...МЗП”);

·  визначення та відображення можливих величин загальних                 („Мзаг =...осіб”) і санітарних („Мсан =...осіб”) втрат виробничого персоналу (населення);                        

·  визначення та відображення можливої величини збитків                              („3б =...МЗП”) внаслідок НС;

·  визначення та відображення можливого рівня прогнозованої надзвичайної ситуації;

·  визначення та відображення переліку невідкладних робіт у зоні НС з позначенням обсягів кожної з цих робіт.

Попереднє оформлення бланка передбачає дописування (з урахуванням інформації „Характеристики досліджуваного об’єкта”) у відповідні ”пробіли” бланка (див. рис.) пояснювальних написів: „інженерної”; „Павлівського авіаційного заводу”; „підтоплення - 20408 (Δh = 0,2м), RНС гран.конкр > 10-6 за рік”. Крім того у рамку „Виконав” слід дописати прізвище, ініціали, номер групи і особистий підпис виконавця, а також дату виконання документа. Всі пояснювальні написи слід виконувати чорним кольором креслярським шрифтом.


Картка очікуваної інженерної обстановки, що може виникнути на території Павлівського авіаційного заводу в результаті підтоплення - 20408

 Визначення та відображення назви первинного уражального чинника. Первинним уражальним чинником надзвичайних ситуацій природного характеру, спричинених підвищенням рівня ґрунтових вод, є механічний вплив гідравлічних потоків підтоплення. Тому на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості „Картки очікуваної інженерної обстановки...” слід виконати чорним кольором креслярським шрифтом пояснювальний напис у вигляді: „Первинний уражальний чинник - механічний вплив гідравлічних потоків підтоплення”.

Визначення та відображення місця розташування та основних характеристик джерела цього чинника. Джерелом вказаного уражального чинника є процеси, які відбуваються у верхніх шарах земної поверхні на ділянках території, де:

·  проявляється вплив дощового і (або) весняного (осіннього) паводків;

·  різко зменшився об’єм споживання підземних вод;

·  виникли втрати води із водонесучих комунікацій;

·  утворився новий неорганізований поверхневий стік;

·  ліквідовані або суттєво погіршені фільтраційні властивості природних дренажних систем (ярів, балок, русел невеличких річок, тощо);

·  проявляється баражний ефект фундаментів будівель, споруд, трас підземних трубопроводів, колекторів, тунелів тощо;

·  проведено гідротехнічне будівництво, яке призвело до перерозподілу річкового стоку та перекриття природних шляхів дренування ґрунтових вод;

·  проведено будівництво зрошувальних систем сільськогосподарських угідь при несвоєчасному введенні штучних дренажних систем.

При цьому руйнівний потенціал гідравлічних потоків підтоплення зростає із збільшенням висоти підйому ґрунтових вод (тобто із зменшенням глибини їх залягання – Δh, де Δh – відстань від земної поверхні до рівня ґрунтових вод).