Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру, страница 7

Враховуючи викладене, основні характеристики, джерела уражального чинника відображають (на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості) поряд з Планом досліджуваного об’єкта „Картки...” з використанням пояснювального напису у вигляді дробу. У „чисельнику” цього дробу вказують інформацію про ймовірну максимальну висоту підйому ґрунтових вод – Δh, м (за даними „Характеристики досліджуваного об’єкта”), а у „знаменнику” – інформацію про астрономічний час („Ч”) і дату („Д”) можливого виникнення прогнозованої НС, наприклад:

(Підтоплення – Δh = 0,2 м)

(Ч - Д)

Визначення та відображення форми, геометричних розмірів і просторового розташування зовнішніх меж зони можливого ураження (ЗМУ) прогнозованої НС. Зоною можливого ураження прогнозованої НС є ділянка території досліджуваного об’єкта, на якій за зовнішніми ознаками (заболочування, збільшення вологості й погіршення санітарного стану території, вимокання зелених насаджень), а також за даними геологічної розвідки рівень ґрунтових вод перевищив середньобагаторічні показники, а глибина їх залягання – Δh стала меншою ніж 2,0 м.

Тому форму, геометричні розміри і просторове розташування зовнішніх меж ЗМУ відображають (за даними геологічної розвідки) на Плані досліджуваного об’єкта „Картки...” з використанням тактичного знаку синього кольору у вигляді штрихової кривої, у розриві якої чорним кольором креслярським шрифтом виконують пояснювальний напис: „Підтоплення”.

Визначення та відображення можливого ступеня зруйнування кожного з елементів досліджуваного обєкта. Вплив первинного уражального чинника призводить до підмивання, деформації, зрушення з місця та інших видів пошкодження фундаментів будівель і споруд, трубопроводів, підземних кабелів та інших видів комунікацій, розташованих в межах ЗМУ. Вказане негайно призводить до середнього зруйнування зазначених будівель і споруд, а згодом може призвести до їх сильного або повного зруйнування.

Враховуючи викладене, можливий ступінь зруйнування цих будівель і споруд відображають з використанням тактичного знака синього кольору у вигляді двох нахилених взаємнопаралельних прямих (довжиною 10...15 мм кожна) з поперечними рисками (довжина яких і відстань між ними становлять 3...4 мм). Цей тактичний знак „наносять” на умовне позначення кожної із вказаних будівель і споруд на Плані досліджуваного об’єкта „Картки...”.

Визначення можливої величини втрати основних фондів досліджуваного обєкта рекомендується здійснювати з використанням співвідношення:

Втрати ОФ ≤ (0,4(∑ ВОФ сер )) / МЗП,                     (16)

де ∑ ВОФсер – сумарна вартість основних фондів елементів досліджуваного об’єкта, які за прогнозом отримають середні зруйнування, тис. гривень; МЗП – мінімальна заробітна плата, тис. гривень.

Визначену таким способом можливу величину втрати основних фондів рекомендується відобразити на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості „Картки...” з використанням пояснювального напису у вигляді: „Втрати ОФ ≤ ... МЗП”.

    Визначення можливих величин загальних (Мзаг, осіб) і санітарних (Мсан, осіб) втрат виробничого персоналу (населення) рекомендується здійснювати з використанням співвідношень:

Мзаг ≤ 0,12 ∑ Nсер,(17)

Мсан ≤ 0,09 ∑ Nсер,                                                              (18)

де ∑ Nсер – сумарна кількість осіб виробничого персоналу найбільшої працюючої зміни, що можуть знаходитись в будівлях і спорудах, які за прогнозом отримають середні зруйнування, осіб.

Визначені таким способом величини загальних і санітарних втрат виробничого персоналу (населення) рекомендується відобразити на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості „Картки..." з використанням пояснювальних написів у вигляді: „Мзаг ≤...осіб” і „Мсан  ≤...осіб”.

Визначення можливої величини збитків внаслідок прогнозованої НС рекомендується здійснювати з використанням співвідношення:

3б ≤ ВтратиОФ + 18 Мсан + 288 (Мзаг – Мсан) (19)

Визначену таким способом величину збитків внаслідок прогнозованої НС рекомендується відобразити на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості „Картки...” з використанням пояснювального напису у вигляді: „3б≤...МЗП”.

Визначення можливого рівня прогнозованої НС необхідно здійснювати шляхом установлення поодиноких рівнів за даними про можливі величини Мзагибл = (Мзаг – Мсан), осіб, Мсан, осіб, 3б, МЗП. При цьому визначають поодинокі рівні для кожного з цих показників, а за остаточний результат приймають найвищий з вказаних поодиноких рівнів.

Визначений таким способом рівень надзвичайної ситуації слід відобразити на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості „Картки…” з використанням пояснювального напису у вигляді:        „Рівень НС-…”.

Перелік невідкладних робіт у зоні НС з позначенням обсягів кожної з них рекомендується виконувати на зворотному боці бланка „Картки…” у такій послідовності:

·  розвідка ділянок робіт рятувальників – nділ =... і безпечних маршрутів руху рятувальників – nмаршр =... (де nділ = nмаршр = nсер, тобто сумі будівель і споруд, які отримали зруйнування);

·  локалізація  гасіння пожеж на ділянках робіт рятувальників  маршрутах руху до них (nпож = nсер);

·  локалізація аварій на газових, електричних, комунально – енергетичних і технологічних мережах – naв (де naв дорівнює сумарній кількості мереж, які від впливу підтоплення отримають (за прогнозом) зруйнування);

·  пошук уражених (nур = Мзаг, осіб) і матеріальних цінностей та діставання їх із зруйнованих і палаючих будівель, із задимлених і загазованих приміщень;

·  надання негайної медичної допомоги ураженим (nНМД = Мсан, осіб) та евакуація їх до лікувальних закладів;

·  виведення (вивезення) не постраждалого виробничого персоналу (1630 – Мзаг, осіб) у безпечні райони;

·  пошук та знешкодження вибухонебезпечних предметів.