Питання на екзамен з дисципліни «Комп’ютерна графіка та дизайн»

Страницы работы

Содержание работы

Питання на екзамен з «Комп’ютерної графіки та дизайну»
для студентів групи М-44

1.  Типи графічних пристроїв.

2.  Будова та принципи роботи електронно-променевого монітора.

3.  Будова та принципи роботи рідко-кристалічного дисплея.

4.  Будова та принципи роботи плазменного дисплею.

5.  Будова та принципи роботи OLED монітору.

6.  Відеоадаптери: історія розвитку та принципи роботи.

7.  Будова та принципи функціонування пристроїв виведення на папір.

8.  Персоналії та науково-технічні відкриття, що вплинули на розвиток комп’ютерної графіки.

9.  Колір з позиції хвильових властивостей. Поняття тону, яскравості, насиченості.

10. Основні характеристики растру.

11. Основні принципи растрової графіки.

12. Кодування кольору. Палітра.

13. Колір та колірні схеми.

14. Колоріметрична система XYZ.

15. Колірна модель HSV.

16. Растеризація відрізка: простий покроковий алгоритм, цифровий диференціальний аналізатор.

17. Алгоритм Брезенхема для розкладу в растр відрізку.

18. Цілочисельний алгоритм Брезенхема.

19. Загальний алгоритм Брезенхема.

20. Алгоритм Брезенхема для генерації кола.

21. Алгоритм побудови кола методом середньої точки.

22. Алгоритм середньої точки для растеризації еліпса.

23. Інтерполяція сплайнами.

24. Криві Без’є. Типи та властивості кривих Без’є. Математичні основи побудови.

25. Растеризація кривих Без’є прямим методом.

26. Алгоритм де Кастел’є.

27. Сплайни, складені з кривих Без’є.

28. Формиули Кокса де Бура.

29. Алгоритм де Бура.

30. Математичні основи відсікання відрізка. Простий алгоритм визначення видимості. Простий алгоритм двовимірного відсікання.

31. Алгоритм Сазерленда-Коена.

32. Алгоритм середньої точки для відсікання.

33. Алгоритм Цируса-Бека.

34. Алгоритм Ліанга-Барського.

35. Відсікання багатокутників.

36. Растеризація багатокутників. Алгоритм зі списком реберних точок.

37. Растеризація багатокутників. Алгоритм зі списком активних ребер.

38. Растеризація багатокутників. Алгоритм з операцією XOR. Виняткові випадки.

39. Растеризація багатокутників. Алгоритм з операцією XOR з перегородкою.

40. Заповнення із затравкою.

41. Методи покращення растрових зображень. Усунення ступінчатого ефекту.

42. Теорема Найквіста-Котєльнікова.

43. Антиаліасинг. Алгоритм Гупти-Спрулла.

44. Алгоритм Ву.

45. Дізерінг. Апроксимація півтонами.

46. Алгоритм розподілу помилки Флойда-Стейнберга.

47. Алгоритм впорядкованого збудження.

48. Геометричні перетворення растрових зображень. Підхід Веймана.

49. Відношення до кольору в різних культурах і народах. Географічна диференціація колірної культури.

50. Вплив кольору на фізіологію людини. Теорія колірної гармонії.

51. Поняття колірного середовища та основні принципи формування.

52. Поняття дизайну та композиції в дизайні.

53. Основні закони та композиції.

54. Основні засоби композиції.

55. Теоретичні засади веб-дизайну.

56. Закони композиції в Environment Concept painting.

57. GIMP: історія виникнення та принципи побудови інтерфейсу.

58. Способи виділення елементу зображення в GIMP.

59. Робота з контурами та пензлями в GIMP.

60. Робота з градієнтами та текстурами в GIMP.

61. Робота зі скриптами, плагінами та фільтрами в GIMP.

62. Історія виникнення та розвитку 3D технології.

63. Етапи створення тривимірного проекту.

64. Інтерфейсна частина 3D MAX.

65. Створення налаштування та відображення простих і складних об’єктів в 3D MAX.

66. Робота з допоміжними об’єктами в 3D MAX.

67. Операції з об’єктами в 3D MAX.

68. Використання модифікаторів в 3D MAX.

69. Основні принципи сплайнового моделювання.

70. Робота з редагованими сплайнами.

71. Перетворення сплайну в тривимірні об’єкти.

72. Основні принципи полігонального моделювання в 3D MAX.

73. Моделювання з використанням булевих операцій в 3D MAX.

74. Текстурування в 3D MAX.

75. Робота з освітленням в 3D MAX.

Похожие материалы

Информация о работе