Індивідуальні завдання з курсу “Комп'ютерна графіка та дизайн”

Страницы работы

Содержание работы

  Індивідуальні завдання з курсу
“Комп'ютерна графіка та дизайн” - І семестр

1.  Створіть програму, яка надаватиме можливість отримати представлення кольору, обраного з палітри в усіх колірних схемах, а також в HEX.

2.  Створити програму, яка, використовуючи алгоритм Брезенхема, растеризувала б коло з центром в точці (x,y) та радіусом, введеними з клавіатури. Коло повинно виводитися відносно вісей декартової системи координат.

3.  Створити програму, яка, використовуючи загальний алгоритм Брезенхема, растеризувала б відрізок з координатами початкової та кінцевої точки, введених з клавіатури. Відрізок повинен будуватися відносно вісей декартової системи координат.

4.  Створити програму, яка, використовуючи простий алгоритм Брезенхема, растеризувала б відрізок з координатами початкової та кінцевої точки, введених з клавіатури. Відрізок повинен будуватися відносно вісей декартової системи координат.

5.  Створити програму, яка, використовуючи цілочисельний алгоритм Брезенхема, растеризувала б відрізок з координатами початкової та кінцевої точки, введених з клавіатури. Відрізок повинен будуватися відносно вісей декартової системи координат.

6.  Створити програму, яка, використовуючи ЦДА, растеризувала б відрізок з координатами початкової та кінцевої точки, введених з клавіатури. Відрізок повинен будуватися відносно вісей декартової системи координат.

7.  Створити програму, яка виводить на екран малюнок, використовуючи лише графічні примітиви. Кожен примітив повинен бути побудований, використовуючи вивчені Вами алгоритми, а не вбудовані функції.

8.  Створити програму, яка, використовуючи алгоритм Мічнера, растеризувала б коло з центром в точці (x,y) та радіусом, введеними з клавіатури. Коло повинно виводитися відносно вісей декартової системи координат.

9.  Створити програму, яка растеризувала б еліпс з центром в точці (x,y) та а, b, введеними з клавіатури. Еліпс повинен виводитися відносно вісей декартової системи координат.

10. Створити програму, яка пастеризувала б криву Без’є четвертого порядку. Реалізувати інтерфейс для введення координат базисних точок. Для побудови кривої використати алгоритм Де Кастел’є.

11. Створити програму, яка растеризує В-сплайн за допомогою алгоритму Де Бура.

12. Створити програму, яка растеризує В – сплайн за допомогою алгоритму Осло.

13. Створити програму, яка реалізує відсікання відрізка за допомогою алгоритму середньої точки.

14. Створити програму, яка реалізує відсікання відрізка за допомогою алгоритму Цируса-Бека.

15. Створити програму, яка реалізує відсікання відрізка довільним опуклим багатогранником в тривимірному просторі за допомогою узагальнюючого алгоритму Цируса-Бека.

16. Створити програму, яка виводить вершини відсіченого багатокутника, обходячи початкові вершини, за допомогою алгоритму Сазерленка-Ходжмана.

17. Скласти програму, яка растеризує багатокутник за координатами введених вершин. Багатокутник повинен виводитися відносно вісей декартової системи координат. Реалізувати інтерфейс введення координат вершин багатокутника в декартових координатах.

18. Створити програму, яка реалізує алгоритм XOR із перегородкою.

19. Створити програму растеризування відрізка з цілочисельними координатами вершин за допомогою алгоритму Гупти-Спрулла. Виведення реалізувати в декартовій системі координат.

20. Створити програму, яка проводить pастеризування кривої з антиаліасингом за допомогою алгоритму Ву.

21. Створити програму, яка реалізує оберт побудованого багатокутника на введений кут.

22. Створити програму, яка реалізує розтягування по горизонталі пастеризованої прямої за допомогою  алгоритму Веймана.


  Індивідуальні завдання з курсу
“Комп'ютерна графіка та дизайн” - ІІ семестр

1.  Кожен зі студентів повинен представити на огляд приклади кращої та найгіршої рекламної продукції (вивіска, оголошення, біг-борди, сіті-лайти) на їх точку зору, але із поясненням свого вибору, враховуючи теорію дизайну.

2.  Розробити власний рекламний постер для будь-якої продукції, фірми чи магазину (можна вигаданої).

3.  В програмі 3DSMAX створити композиційну сцену із освітленням та об’єктами, змодельованими різними способами (сплайнове, полігональне та ін.) з використанням модифікаторів. Розробіть для створеної сцени деталізований урок.

Похожие материалы

Информация о работе