Предмет, метод і задачі курсу «Економетрія». Основи економетричного моделювання. Найпростіша лінійна економетрична модель. Загальна лінійна модель, страница 9

Її рішення зводиться до висування і перевірки гіпотези про відповідність значення Yn+1  вектору . При цьому використовується -статистика виду

 ,                                   (5.24)

задовольняюча розподілу зі ступенями волі. Якщо знайдене по (5.24) значення t не перевищує критичного , то робимо висновок, що гіпотеза  має місце, тобто передбачуване значення Yn+1 відповідає значенням факторів .

5.6. Приклад

Відомі дані про динаміку макропоказників економіки України за 1999-2000 р. (табл. 5.1)[1] . Потрібно здійснити прогноз грошової маси, рівня інфляції, рівня безробіття і помісячного ВВП на листопад 2000 року.

Рішення.  Почнемо з ВВП. Мається, принаймні, два шляхи рішення задачі прогнозування ВВП по приведеним даним.

Перший, найпростіший, складається в побудові прогнозного значення помісячного ВВП на основі даних тільки останнього стовпця табл. 5.1. Як прогнозну модель можна взяти стандартне рівняння парної лінійної регресії, у якому фактором, що визначає вплив на ВВП, буде час:

 .                                      (5.25)

Другий, більш складний, складається в залученні додаткової інформації про поводження економіки України, що відбивають фактори: грошова маса, рівень інфляції, рівень безробіття. У цьому випадку для побудови прогнозу може бути використана модель множинної регресії виду:

 ,                 (5.26)

де:

X1 – грошова маса (агрегат М3), млн. грн.;

X2 – рівень інфляції (індекс споживчих цін), % до рівня попереднього місяця;

X3 – рівень безробіття, %.

Крім того, можуть бути побудовані крапковий і интервальный прогнози. Розглянемо побудову крапкового прогнозу.

I. Відповідно до теоретичних положень, викладеними в п. 5.5 шуканий крапковий прогноз, що відповідає вектору , виходить з (5.22). Застосовуючи, підхід, розглянутий у прикладі п. 3.3, одержимо рівняння парної лінійної регресії (називане трендом) у виді:

 .

Таблиця 5.1

Макропоказники економіки України за 1999-2000 р.

Рік

Місяць

ВПП, млн. грн.

Грошова маса (агрегат М3), млн. грн.

Рівень інфляції (індекс споживчих цін), % до рівня попереднього місяця

Рівень безробіття, %

ВППпомісячний, млн. грн.

1999

Січень

8017,00

15185,00

101,50

3,81

8017,00

1999

Лютий

15977,00

15366,00

101,00

3,39

7960,00

1999

Березень

25157,00

15937,00

101,00

4,04

9180,00

1999

Квітень

34298,00

16680,00

102,30

4,06

9141,00

1999

Травень

44341,00

17496,00

102,40

4,03

10043,00

1999

Червень

55267,00

18579,00

100,10

3,98

10926,00

1999

Липень

66349,00

18816,00

99,00

4,02

11082,00

1999

Август

78329,00

19694,00

101,00

4,08

11980,00

1999

Вересень

92324,00

20468,00

101,40

4,12

13995,00

1999

Жовтень

103653,00

20899,00

101,10

4,14

11329,00

1999

Листопад

116504,00

21042,00

102,90

4,20

12851,00

1999

Грудень

127126,00

22079,00

104,10

4,30

10622,00

2000

Січень

9930,00

22052,00

104,60

4,30

9930,00

2000

Лютий

20821,00

22975,00

103,30

4,45

10891,00

2000

Березень

32731,00

23632,00

102,00

4,50

11910,00

2000

Квітень

45166,00

25086,00

101,70

4,50

12435,00

2000

Травень

57871,00

26031,00

102,10

4,39

12705,00

2000

Червень

71337,00

27098,00

103,70

4,29

13466,00

2000

Липень

87441,00

28127,00

99,90

4,24

16104,00

2000

Август

104005,00

29273,00

100,00

4,24

16564,00

2000

Вересень

121974,00

14822,00

102,60

4,20

17969,00

2000

Жовтень

137384,00

28750,00

101,40

4,20

15410,00

Діючи, як у прикладі п. 4.1.3, перевіряємо значимість параметрів  і , а також адекватність моделі. Виявляється, що параметри і модель адекватні. Отже, вона може бути застосована для одержання крапкового прогнозу ВВП за листопад 2000 року. Підставляючи, значення листопада  місяця 2000 (рівне 23) у рівняння моделі, одержуємо, що  . Іншими словами, у листопаду 2000 року в Україні варто очікувати величину місячного ВВП у розмірі 16108,94 млн. грн. Якість крапкового прогнозу можна охарактеризувати величиною довірчого інтервалу, обумовленого нерівностями (5.23). У нашому прикладі:

,

,

Зауваження. Якщо виконати фактичне перемножування в останнім вираженні, вийде 5095,11. Результат у формулі більш точний, тому що отриманий з дев'ятьма значущими цифрами після десяткової крапки.

Таким чином, довірчий інтервал для прогнозованого значення ВВП на листопад 2000 року має вид:

 .

Остаточний висновок полягає в тім, що не менш чим у 95 випадках з 100 (тобто з імовірністю, що перевищує 95 %) щире прогнозне значення ВВП накривається інтервалом .

II. Не кожного міністра фінансів задовольнить такий прогноз. Плюс-мінус півтора мільярда гривень – це щось значить. Тому розглянемо загальну ситуацію, коли поряд з фактором часу для рішення задачі крапкового прогнозування залучаються інші фактори, що маються в нашому розпорядженні: грошова маса (агрегат М3), рівень інфляції (індекс споживчих цін), рівень безробіття.