Лекція 1 Вступ. Поняття комп’ютерних інформаційних технологій, страница 4

Приклад безперервного джерела - аналогові вимірювальні прилади, мікрофони і т.д.

З метричних властивостей інформації можна виділити представлення в параметричній чи абстрактній формі.

До параметричної форми інформації відносяться набори числових оцінок значень параметрів (вимірюваних величин) при дослідженнях, аналізі, контролі й обліку.

До абстрактного - математичні співвідношення, узагальнені образи і поняття, що застосовуються при дослідженнях на високому теоретичному рівні, коли потрібні  узагальнення й абстракція.

Параметрична форма широко використовується в інженерній практиці і складається з 4 основних форм:

а) Подія. Позначається А (Ф0). Первинний і неподільний елемент інформації - це двійкова подія: твердження або заперечення, істина або неправда, наявність або відсутність.

б) Величина. 'X' - є упорядковане в одному вимірі безліч подій. Величина може бути представлена в безперервному або дискретному вигляді.

в) Функція (X[T] або X[N] або X[x1] - відповідність між величиною і часом T, величиною і простором N, величиною й іншою величиною x1. (Ф2).

г) Комплекс X[T,N] - відповідність між величиною і часом і простором. Це тривимірна величина. (Ф3).

Структурні перетворення інформації представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Структурні перетворення інформації.

Позначення

Структура

Характеристика

{X} {T} {N}

Натуральна

Первісна інформація має аналогову форму, перекручування, шуми, зміщені діапазони і початку відліку.

M,D,L,({X},{T},{N})

Нормалізована

Приведена до єдиного масштабу (M), діапазонові (D) і початкові відліку (L)

{X, T, N}

Комплексированная

Приведена до комплексу з узагальненими координатами X, T, N, тобто до тривимірної системи.

                  XT - X

{X, T, N}   XN - T

                       TN - N

Декомпонированная

Перетворені число вимірів, структура і розташування (приведення 3-х вимірів (обсягу) до двох- і одномірного простору).

GA {X, T, N}

Генерализованная

Усунення надмірності, виділена істотна частина за умовою А.

X* T* N*

Дискретна (квантова)

Виконані дискретизація і квантування обмірюваних величин

qx qt qn

Безрозмірна форма

;   ;   ;

Кодована форма інформації

Переклад у цифрову форму по алгоритму перетворення