Лекція 1 Вступ. Поняття комп’ютерних інформаційних технологій, страница 8

Кількість інформації тільки тоді дорівнює ентропії, коли невизначеність ситуації знімається цілком. У загальному випадку потрібно вважати, що кількість інформації є зменшення ентропії внаслідок досвіду або якого-небудь іншого акта пізнання. Якщо невизначеність знімається цілком, то інформація дорівнює ентропії:

І = H.

У випадку неповного дозволу має місце часткова інформація, що є різницею між початковою (H0) і кінцевої (H1) ентропією:

І = H0 - H1

Такі загалом    принципові основи класичної теорії інформації. Вона дає корисний апарат, що дозволяє вирішувати ряд важливих практичних задач (наприклад у теорії зв'язку при кодуванні мови або зображень). Однак цей апарат не універсальний, і безліч ситуацій не укладається в шенноновскую модель.


1.6 Загальна побудова ЕОМ та її компоненти

Обчислювальна машина представляє собою набір апаратних та програмних засобів. Відповідно до концепції Неймана обчислювальна машина повинна містити:

·  арифметико-логічний пристрій, для виконання обчислень;

·  пристрій керування, що забезпечує послідовності виконання операцій (програми);

·  пристрій запам'ятовування, що зберігає програми, вихідні дані і результати;

·  пристрої введення/виводу для введення завдань і можливості зчитування результатів обчислень.

В сучасному комп’ютері можна виділити такі компоненти:

·  Процесор з блоком управління, який виконує загальне управління та координацію компонентів системи;

·  Систему пам’яті, яка включає оперативну та постійну пам’ять на напівпровідникових мікросхемах, а також систему довгострокового збереження даних на магнітних дисках, магнітних стрічках, оптичних дисках;

·  Пристрої вводу-виводу для двохстороннього перетворення інформації із внутрішнього представлення ЕОМ в форму, яка доступна користувачам та обратно. Користувач це не тільки людина, але й інші пристрої, до яких підключено обчислювальну систему. Традиційні прилади вводу виводу– клавіатура, миша, сканер, принтер, дисплей;

·  Комунікаційні прилади, які забезпечують обмін даних як між компонентами ЕОМ, так і з зовнішніми пристроями.

Підключення пристроїв до обчислювальної системи здійснюється через спеціальні функціональні модулі. Ці модулі виконують звичайне узгодження взаємодії пристроїв з ЕОМ, буферизацію інформації, а також деякі локальні функції, звільняючи від них центральний процесор.