Лекція 1 Вступ. Поняття комп’ютерних інформаційних технологій, страница 3

1.3 Фази перетворення інформації

Розглянемо інформацію з погляду керування довільними об’єктами. При цьому матеріальним носієм інформації буде сигнал. Зміну сигналу можливо розглядати як перетворення інформації. З погляду зміни інформації в автоматизованих системах можливо виділити окремі фази (рис 1.2): сприйняття, підготовка, передача, обробка, збереження та відображення.

Рисунок 1.2 — Етапи перетворення інформації в автоматизованих системах

На етапі сприйняття інформації формується образ об’єкту, проходе його розпізнавання та оцінка. При цьому потрібно відділити корисну інформацію від шумів.

Для подальшої обробки інформації на етапі підготовки потрібно представити її в зручній формі для подальшої обробки. На даному етапі можливе проведення нормалізація, квантування, кодування, побудова моделей інформації.

Передача інформації передбачає перенесення її на віддаль за допомогою сигналів різної фізичної природи по різним каналам (механічним, акустичним, оптичним, електричним, радіо магнітним та другими).

На етапі обробки інформації виконуються аналогові або цифрові перетворення до отримання потрібних характеристик її представлення. При необхідності можливо проведення збереження інформації для подальшого використання, усунення надмірності та фільтрація від завад сприйняття.

Для контролю за інформацією та її сприйняття служить етап представлення (візуалізації) сигналів, які фіксуються на приладах, що можуть впливати на органи сприйняття людини.

Одержана інформація може бути не тільки зареєстрована, але й служити управляючими сигналами різноманітних пристроїв для зміни їхніх режимів роботи.

Всі ці перетворення виконуються за допомогою різноманітних пристроїв, які можуть працювати з мінімальним впливом людини по заздалегідь заданому алгоритму.

1.4 Структурна міра інформації та її перетворення

Інформація звичайно поділяється на види за різними критеріями: наприклад, по областях знань (біологія, економіка, техніка, право і т.д.), по фізичній природі (зорове, слухове, смакове сприйняття), структурно–метрична і т.п.

Джерела інформації підрозділяються на дискретні і безперервні.

Дискретне джерело створює в кінцевий час кінцева безліч повідомлень. Типовим прикладом дискретного повідомлення є тест, записаний за допомогою якого-небудь алфавіту, що наприклад складає з букв, цифр і знаків.