Лекція 1 Вступ. Поняття комп’ютерних інформаційних технологій, страница 2

Сьогодні поняття інформації об’єднує інженерно – психологічні аспекти сучасної техніки. Ми будемо розглядати інформацію та інформаційні технології [information process engineerings]  як комплекс методів, способів та засобів, які забезпечують зберігання, обробку, передачу і зображення інформації.

1.2 Методологічна схема формування та матеріалізації інформації;

Для окремих дисциплін інформаційні науки та техніка займає базове положення. Інформаційна техніка об’єднує засоби, які виконують реєстрація, підготовку, передачу, збереження та відображення інформації. Схема формування та перетворення інформації представлена на рис. 1.1.

Фізичне           Математические модели.                                           Фізична

явище     ________________________________________________           модель

Матерія  Апарат                Аппарат              Аппарат              Матерія

явища     сприйняття                 квантування          кодування           сигналів

 


Наблюдаємі    Початкова                    Квантована                  Кодована.    Використовувані

явища     інформація                   інформація                   інформація           сигнали

Рисунок 1.1 — Схема формування та перетворення інформації

Незважаючи на те, що інформація може бути віднесена до області абстрактних категорій, подібних до математичних формул, однак проявляється вона завжди в матеріально-енергетичній формі у виді сигналів. Обробка інформації проводиться за допомогою інформаційної техніки, яка служить для реєстрації, підготовки, передачі, обробки , збереження та відображення її.