Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 7

Введення залишків за рахунком 631 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» також здійснюється документом «Введення залишків за кредитом».

Документ заповнюється аналогічно. При заповненні поля «Най­ме­нування» групи «Контрагент» у довіднику контрагентів необхідно вибрати постачальника, у поле «Вид»«Постачальник».

Залишок за даним рахунком виникає у випадку, якщо товар був отриманий на склад, а оплата за нього ще не зроблена, тому в поле «Операція» необхідно вказати «Відвантаження товару».

Після введення вхідних залишків варто перевірити їхню правильність. Для цього служить звіт «Оборотно-сальдова відомість» за поточний період («Звіти» → «Оборотно-сальдова відомість»). Якщо залишки введені правильно, сальдо за рахунком 00 на початок періоду не виникає (даного рахунка немає в списку рахунків), і підсумкові сальдо за дебетом і кредитом збіжаться (170138 грн.).

Якщо проводки введені неправильно, необхідно ретельно перевірити залишки за кожним рахунком в розрізі субрахунків і субконто. Для цього можна скористатися звітом «Оборотно-сальдова відомість за рахунком» («Звіти» → «Оборотно-сальдова відомість за рахунком»).

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

ОФОРМЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМІ 1С: ПІДПРИЄМСТВО

Порядок виконання лабораторної роботи наступний.

1. Провести облік поточних господарських операцій.

2. Сформувати документ «Оборотно-сальдова відомість», регламентовані звіти «Баланс» (форма № 1), «Звіт про фінансові результати» (форма № 2), «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3) за поточний звітний період.

1. Методичні рекомендації зі здійснення обліку

Послідовність документів при відображенні господарських операцій у системі «1С: Підприємство» відповідає реальному документообігу на підприємстві.

При покупці товарів, запасів, необоротних активів та ін. з передоплатою послідовність документів наступна:

«Договір» ® «Рахунок вхідний» ® «Платіжне доручення» ® «Банківська виписка» ® «Прибуткова накладна» («Прибуткова накладна (товари)», «Послуги сторонніх організацій») ® «Запис книги придбання».

Документ «Договір» є необов'язковим для введення. У даній послідовності «Договір» служить підставою для всіх наступних документів. У договорі визначається вид торгівлі (передоплата, за наявні, бартер та ін.), вид ПДВ (для більшості товарів і послуг — 20 %, виключення визначені в Законі України «Про податок на додану вартість»), сума операції, термін дії договору, вид валових доходів / витрат (при покупці товарів — «Валові витрати» → «(Ж) Підготовка, організація, ведення виробництва» → «(Ж 05) Придбання товарів»), спосіб формування податкових документів.

Документ «Рахунок вхідний» не формує бухгалтерських проводок, уводиться на підставі «Договору» (контекстне меню «Договору» ® «Ввести на підставі» або «Дії» ® «Ввести на підставі») і є підставою для оплати постачальникові. У документі міститься повна специфікація товарів, що поставляються. Фактично цей документ є рахунком-фактурою, що отриманий від постачальника.

Документ «Платіжне доручення» служить для вказівки банкові про перерахування відповідної суми з розрахункового рахунка підприємства на рахунок контрагента і вводиться на підставі «Рахунка вхідного». Даний документ не формує проводок і вводиться в разі потреби одержання друкованої форми доручення.

Документ «Банківська виписка» формує проводки з оплати товару. У документі обов'язково вказується розрахунковий рахунок постачальника, на який відбувається оплата. Фактично здійснюється зняття грошей з поточного рахунка на рахунок розрахунків за виданими авансами. Одночасно оформляється податковий кредит, на який фірма-покупець має право зменшити свою заборгованість перед бюджетом.

У деяких версіях конфігурації податкових кредит оформляється «Банківською випискою» як недоотримані податкові накладні (рахунок 6442 за дебетом), а потім документом «Запис книги придбання» зменшується заборгованість фірми перед бюджетом (рахунок 6415 за дебетом). В інших версіях «Банківська виписка» формує проводки з змен­шення заборгованості перед бюджетом, а документ «Запис книги придбання» не формує проводок і призначений для заповнення «Книги придбання».

У залежності від версії конфігурації валові витрати фірми на придбання товарів можуть списуватися «Банківською випискою» або «Прибутковою накладною».

Документ «Банківська виписка» не вводиться на підставі інших документів, для його заповнення необхідно в головному меню вибрати «Документи» ® «Банк» ® «Банківська виписка» і натиснути кнопку «Заповнити за платіжками», якщо було введено «Платіжне доручення», або «Підбор» ® «За рахунками вхідними». Якщо можливі обидва варіанти, вибір документа-підстави значення не має.

У випадку заповнення за рахунками вхідними рядок у «Банківську виписку» уводиться подвійним натиском миші, після чого вікно підбора можна закрити. Автоматично вікно не закривається. У випадку заповнення за платіжними дорученнями у «Банківській виписці» відіб'ються дані за весь зазначений період. Якщо за деякими з рядків, що сформувалися, оплата вже була зроблена раніш, їх необхідно видалити.

«Прибуткова накладна», «Прибуткова накладна (товари)» і «Послуги сторонніх організацій» відбивають факт надходження на склад нематеріальних активів, товарів і прибуткування послуг відповідно і вводяться на підставі «Рахунка вхідного».

Дані документи є торговельними, для формування проводок за ними необхідно повести регламентний документ «Формування проводок за торговельними операціями».

У «Прибутковій накладній» МШП, термін використання яких складає менш 12 місяців, прибуткуються з указівкою «Що прибуткуємо» —  «Запаси», більш 12 місяців — «ОС, НМА, інші необоротні матеріальні активи». Проводки з списання валових витрат фірми у випадку придбання МШП з терміном використання більш 12 місяців формуються ручною операцією.

Документ «Запис книги придбання» є податковою накладною, що надійшла від постачальника. Документ вводиться на підставі документів «Прибуткова накладна» («Прибуткова накладна (товари)», «Послуги сторонніх організацій») або «Банківської виписки».