Читання складальних креслень. Визначення, призначення і зміст робочих креслень деталей. Деталювання складальних креслень

Страницы работы

13 страниц (Word-файл)

Содержание работы

ЧИТАННЯ СКЛАДАЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ

Щоб читати креслення взагалі, треба знати способи їхнього виконання і встановлені стандартами умовності. Особливості читання креслень як графічної мови техніки полягають у наступному. Цією мовою можна швидко, зорово охопивши всі зображення (починаючи від головного), усвідомити форму виробу в цілому. Завдяки єдиному стилю і визначеній системі оформлення креслень, легко також усвідомити всі вимоги, висунуті до готового виробу, та прийняти рішення про найбільш доцільний технологічний процес його виготовлення.

Важливе значення при цьому має досвід, творчий підхід до читання – систематизація, аналіз, узагальнення. Знайомі предмети ми "схоплюємо" по кресленню набагато швидше, тому що читання креслення відбувається вибірковим шляхом, при цьому увага зосереджується на відмінних рисах зображуваного предмета, тому що його основна сутність нам уже відома.

Розглянуті особливості читання креслень вказують на великі переваги креслення як засобу вираження та передачі технічної думки. Читати креслення завжди слід дуже уважно й вдумливо. Уміння правильно та швидко читати складальні креслення в умовах сучасного розвитку техніки надзвичайно важливо для інженера, тому що без цього неможливо конструювати, монтувати, виконувати налагодження, ремонт машин і механізмів.

Отже, прочитати складальне креслення – значить з'ясувати (уявити) по складальному кресленню призначення, конструкцію і принцип роботи зображеного виробу, а також процес його зборки і розбирання.

При читанні складальних креслень рекомендується дотримувати визначеної послідовності, яку в навчальних цілях розіб'ємо на окремі операції.

1-а ОПЕРАЦІЯ.    Визначити, який виріб (його найменування та призначення) зображено на складальному кресленні

Найменування виробу дається у відповідній графі основного напису складального креслення. Воно, як правило, загалом розкриває призначення й область застосування виробу.

Наприклад, розглянута нами складальна одиниця, приведена на рис. 1, має найменування "Клапан запобіжний". Це видно з основного напису складального креслення. Відомо, що подібні пристрої автоматично обмежують тиск повітря, пари, рідини в машинах чи магістралях.

2-а ОПЕРАЦІЯ.    Ознайомитися із зображеннями складального креслення в цілому, тобто подивитися, які види, розрізи, перерізи та виносні елементи дані на кресленні (дати найменування їх за ГОСТом 2.305-68)

При цьому необхідно визначити положення січних площин, за допомогою яких виконані розрізи і перерізи, а також напрямку, за якими приведені додаткові і місцеві види, якщо вони зображені на кресленні. Слід по можливості з'ясувати призначення даних видів, розрізів, перерізів і виносних елементів, тобто що вони показують (форму, розміри, взаємне розташування чи спосіб з'єднання складових частин даного виробу) додатково до головного зображення. Таке попереднє ознайомлення з кресленням дозволить надалі швидше розібратися в конструкції і принципі роботи цього виробу.

Наприклад, на розглянутому кресленні (див. рис. 1) дані такі зображення:

а) головне зображення, у якості якого обраний фронтальний розріз;

б) вид зліва, що має місцевий розріз;

в) вид зверху без розрізів;

г) зображення, що складається зі сполучених розрізів А–А і Б–Б;

д) переріз В–В.

Головне зображення розкриває конструкцію запобіжного клапана в цілому, тобто кількість, форму (за винятком окремих елементів деталей поз. 1, 2, 3, 4), взаємне розташування і способи з'єднання всіх складових частин, що входять у даний виріб.

Вид зліва показує зовнішню форму деталей поз. 1, 2, 4, а також розташування та форму вихідного отвору в деталі поз. 2 (за допомогою місцевого розрізу). Вид зверху пояснює зовнішню форму деталей поз. 1 і 4. Зображення зі сполучених розрізів показує форму фланця деталі поз. 1 і пояснює прямокутну форму каналової порожнини цієї деталі. Переріз В–В показує кількість і форму ребер деталі поз. 3.

3-я ОПЕРАЦІЯ.    Усвідомити конструкцію зображеного виробу, тобто з яких складових частин складається даний виріб, а також найменування, кількість, форму (у цілому), взаємне розташування, способи з'єднання і призначення кожної з них

Для цього потрібно одночасно розглянути специфікацію складального креслення і зображення відповідних деталей послідовно, починаючи з першого номера позиції.

Так, прочитавши в специфікації порядковий номер, позначення і найменування деталі, потрібно визначити кількість цих деталей у даному виробі. За порядковим номером (який відповідає номеру позиції) спочатку необхідно знайти зображення деталі на тому виді, розрізі, перетині чи виносному елементі, де зазначений номер позиції на виносній полиці. Потім, з огляду на проекційний зв'язок і умовності штрихування матеріалів і предметів у розрізах і перерізах за ГОСТом 2.306-68, знаходять зображення цієї деталі на інших видах, розрізах, перерізах і виносних елементах складального креслення.

Похожие материалы

Информация о работе