Читання складальних креслень. Визначення, призначення і зміст робочих креслень деталей. Деталювання складальних креслень, страница 4

Потім стакан поз. 2 зі складеними частинами виробу, що знаходяться в ньому, ввертається в циліндричний патрубок корпуса поз. 1. Між стаканом і корпусом міститься прокладка поз. 7. Розбирання клапана запобіжного відбувається у зворотному порядку.

ВИЗНАЧЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Робочим кресленням деталі називається креслення, що містить зображення деталі та необхідні дані для її виготовлення і контролю.

Разом з технічними умовами робочі креслення деталей повинні містити всі необхідні дані, що визначають форму, розміри, матеріал, шорсткість поверхні, термічну обробку, допуски та інші дані, потрібні для виготовлення та контролю зображених деталей.

Примітка. На навчальних робочих кресленнях деталей звичайно даються тільки зображення та розміри деталі. Вказування інших даних не потрібне.

За змістом і послідовністю виконання робочі креслення нічим не відрізняються від ескізів деталей. Різниця полягає лише в тому, що робочі креслення виконуються за допомогою креслярських інструментів і в масштабі згідно ГОСТу 2.302-68, у той час як ескізи виконуються від руки та без дотримання масштабу. Ескіз виконує роль чернетки робочого креслення.

Робочі креслення звичайно складаються на нестандартні деталі. На стандартні деталі (болти, гайки, шпильки, шайби, гвинти і т.п.) робочі креслення не складаються.

ДЕТАЛЮВАННЯ СКЛАДАЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ

Виконання робочих креслень деталей виробу за його складальним креслення називається деталюванням складального креслення.

Деталювання складальних креслень в університеті дає можливість перевірити уміння студента читати ці креслення, а також знання і навички, придбані їм при вивченні всього курсу креслення. Вибір головного виду, кількості зображень, правильне і повне виявлення форми деталі і нанесення необхідних розмірів, застосування умовностей при зображенні окремих деталей чи їхніх елементів і т.д. – усе це вимагає твердого знання теоретичного матеріалу всього курсу і стандартів ЄСКД.

Приступаючи до виконання ескізів і робочих креслень деталей за заданим складальним кресленням виробу, необхідно насамперед прочитати це складальне креслення (див. попередні рекомендації).

Далі виконання ескізів і робочих креслень проводиться в основному у відповідності з рекомендаціями, даними в методичних вказівках до виконання завдання з креслення "Эскизы и рабочие чертежи машиностроительных деталей", виданих у МКІ в 1978 р.

Тому зупинимося лише на особливостях деталювання складальних креслень (за операціями).

1-а ОПЕРАЦІЯ.    Вибрати деталі, для яких будуть складатися ескізи і робочі креслення, визначивши їхнє найменування і матеріал, з якого вони виготовлені

Рекомендується брати найбільш складні, основні деталі виробу, тому що з ними (з їх формою і розмірами) зв'язані інші деталі цього виробу. Найменування і матеріал деталей вказуються в специфікації складального креслення.

2-а ОПЕРАЦІЯ.    Усвідомити форму деталі, а також її конструктивні особливості

Форма деталі визначається шляхом уявного зіставлення її зображень, даних на складальному кресленні. При цьому потрібно враховувати умовності графічного зображення, передбачені стандартами, а також взаємне розташування, взаємозв'язок і способи з'єднання цієї деталі з іншими деталями виробу. Дуже корисно, особливо спочатку, скопіювати (від руки на кальку чи виконати у виді ескізу) усі зображення цієї деталі, дані на складальному кресленні, з нанесенням її габаритних розмірів. Це полегшить виявлення форми деталі, а також наступне компонування та виконання її креслення (вибір головного виду, кількості зображень, масштабу, формату листа і т.д.).

3-я ОПЕРАЦІЯ.    Вибрати головне зображення деталі

Студенти часто припускаються помилки, копіюючи його з головного зображення складального креслення. Цього робити не можна, тому що головне зображення складального креслення, що розкриває конструкцію усього виробу в цілому, не завжди дає найбільш наочне і повне представлення про кожну деталь окремо. Тому головне зображення необхідно вибирати для кожної деталі окремо.