Узагальнення результатів тесту по дисципліні "Економічна історія". Варіант № 1

Страницы работы

Содержание работы

Тест

Обзор попытки 1

Начало формы

Конец формы

Тест начат

вторник 3 января 2012, 18:19

Завершен

вторник 3 января 2012, 18:49

Прошло времени

30 мин 1 сек

Оценка

20 из максимума 25 (80%)

Question 1

Баллов: 1

Глобальні економічні та екологічні проблеми:

Выберите один ответ.

a. правильно усе назване. Верно

b. продовольча проблема у зв'язку з голодом і недоїданням значних мас людей світу; Неверно

c. подолання загрози ядерної війни, конверсія військової промисловості; Неверно

d. подолання економічної відсталості країн, що розвиваються Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 2

Баллов: 1

Господарською основою Давнього Єгипту було:

Выберите один ответ.

a. металургійне виробництво. Неверно

b. ткацтво; Неверно

c. гончарне ремесло; Неверно

d. іригаційне землеробство; Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 3

Баллов: 1

Що з перерахованого не відноситься до першочергових завдань держави в перехідній економіці:

Выберите один ответ.

a. збільшення долі державного сектора в економіці. Верно

b. законотворча діяльність. Неверно

c. роздержавлення і приватизація; Неверно

d. фінансова стабілізація; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 4

Баллов: 1

Основна причина Першої світової війни це:

Выберите один ответ.

a. зміцнення позицій Німеччини та її бажання розширити свій вплив на світову економіку,: Верно

b. вихід на світову політичну арену молодих капіталістичних держав - Німеччини і США, та їх боротьба за забезпечення лідируючих позицій у світовій економіці, Неверно

c. зміцнення позицій "старих" країн капіталізму - Англії та Франції Неверно

d. небажання "старих" капіталістичних країн поступитися впливом на світову економіку, Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 5

Баллов: 1

Яку назву мала політка у відношенні до північноамериканських колоній?

Выберите один ответ.

a. фритредерство; Неверно

b. колоніалізм. Верно

c. протекціонізм; Неверно

d. меркантилізм; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 6

Баллов: 1

Особлива система контролю якості продукції в Японії(після П Світової війни) дозволяла браку не вище:

Выберите один ответ.

a. 5%, Неверно

b. 0,01%. Неверно

c. 1,5%, Верно

d. 1% Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 7

Баллов: 1

Детальна регламентація цехового виробництва пояснювалась:

Выберите один ответ.

a. турботою про споживача, Неверно

b. вузькістю ринку. Верно

c. вимогами церкви, Неверно

d. престижем професії, Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 8

Баллов: 1

"Революція цін" в Європі була викликана:

Выберите один ответ.

a. припливом надлишкових обсягів золота та срібла, Верно

b. значним підвищенням цін, Неверно

c. усе вище перелічене. Неверно

d. дефіцитом значного асортименту товарів, Неверно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 9

Баллов: 1

Де розпочалась світова економічна криза 2006 - 2009 років?

Выберите один ответ.

a. у країнах Азії, Неверно

b. в Японії. Неверно

c. у США, Верно

d. у провідних країнах Західної Європи; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 10

Баллов: 1

Розвиток Трипільської культури припадає на:

Выберите один ответ.

a. II - IV тис. н. е. Верно

b. IV - III тис. до н. е., Неверно

c. IV - I тис. н. е., Неверно

d. II - IV тис. до н. е., Неверно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 11

Баллов: 1

Основними формами монополістичних об'єднань(кін. ХIХст)в Україні були:

Выберите один ответ.

a. синдикати, Верно

b. картелі, Неверно

c. трести, Неверно

d. корпорації. Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 12

Баллов: 1

Що з переліченого не стосується першочергових задач держави у в період переходу від командної до ринкової економіки слід віднести:

Выберите один ответ.

a. зростання частки державного сектору в економіці, Верно

b. законотворча діяльність. Неверно

c. роздержавлення та приватизація, Неверно

d. фінансова стабільність, Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 13

Баллов: 1

Тісний зв'язок історико - економічного пізнання з розвитком економічних знань в цілому забезпечує:

Выберите один ответ.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
547 Kb
Скачали:
0