Програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Світовий та вітчизняний досвід створення і функціонування інноваційних структур.

19.  Сутність, основні принципи, мета та завдання системи фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності. Види, джерела та форми фінансування інноваційної діяльності.

20.  Особливості фінансування науково-технічних та інноваційних програм і проектів.

21.  Особливості фінансування створення і функціонування технопарків та інших інноваційних структур.

22.  Сутність державної інноваційної політики, її цілі, завдання, основні принципи. Взаємозв’язок інноваційної політики з іншими сферами діяльності держави.

23.  Державне регулювання інноваційної діяльності. Способи, методи й інструменти державного впливу на інноваційні процеси.

24.  Вітчизняний та зарубіжний досвід державної підтримки інноваційного розвитку.

25.  Правові аспекти охорони інтелектуальної власності в Україні та за її межами.

26.  Інтелектуальний капітал та інтелектуальна власність як основа інноваційного розвитку суспільства.

27.  Сутність та види мотивації діяльності персоналу підприємств, стимулювання праці науковців, дослідників, розроблювачів.

28.  Значення та зміст моніторингу інновацій. Об’єкти, суб’єкти моніторингу, інформаційно-аналітична база для проведення моніторингу інноваційної діяльності.

29.  Сутнісна характеристика моніторингу інноваційного проекту: зміст і основні напрями, способи та методи.

30.  Поняття ефекту та ефективності інноваційної діяльності. Види ефекту та ефективності. Зміст комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності.

31.  Основні принципи оцінювання інноваційного проекту, показники ефективності інноваційної діяльності.

32.  Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій.

33.  Сутнісна характеристика аналізу й оцінки ризиків інноваційної діяльності: види ризиків, способи та методи їх урахування.

34.  Сутність та способи оцінювання ефективності придбання і продажу ліцензій.


ЗАДАЧІ

№1

Розрахувати чисту теперішню вартість проекту за наступними даними. Фірма намітила в плані придбати нове обладнання за 20000 грн. Зростання експлуатаційних витрат на устаткування оцінюється в 3000 грн. на рік у порівнянні з колишньою технологією. Однак економія на оплаті праці складе 8000 грн. Термін служби устаткування – 6 років. Після цього воно може бути продане за 4000 грн. З метою спрощення розрахунку не будемо враховувати амортизацію і податки. Ставка дисконтування прийнята на рівні 12% річних.

№2

Припустимо, що компанія намітила закупити верстат, витрати на придбання якого складуть 60000 грн. Термін експлуатації верстата 8 років. Дисконтна ставка передбачається рівною 0,1. Залишкова вартість верстата приймається рівною нулю. Економія поточних витрат від використання верстата рівномірно розподіляється по роках і дорівнює 12000 грн. на рік. У даному конкретному випадку економію поточних витрат приймемо рівною грошовому доходу від реалізації проекту. Джерелом фінансування є прибуток компанії. Визначити розмір чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту.

№3

Припустимо, що компанія намітила закупити верстат, витрати на придбання якого складуть 60000 грн. Термін експлуатації верстата 8 років. Дисконтна ставка передбачається рівною 0,1. Залишкова вартість верстата приймається рівною нулю. Грошові доходи від реалізації проекту можуть розподіляться по роках наступним чином:

Грошові доходи по роках реалізації, грн.

Разом

В.1

В.2

14000

10000

14000

10000

14000

10000

14000

10000

10000

14000

10000

14000

10000

14000

10000

14000

96000

96000

Джерелом фінансування є прибуток компанії. Визначити розмір чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в обох випадках. Зробити висновок.

№4

Припустимо, що джерелом фінансування проекту є позика коштів у сумі

Похожие материалы

Информация о работе