Оцінка фінансового потенціалу виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (Демонстраційний матеріал до дипломної роботи)

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Донбаський державний технічний університет

кафедра економіки і управління

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

до дипломної роботи на тему:

«Оцінка фінансового потенціалу КП «Алчевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»

Студент:                            (                        )

Керівник проекту:    (                        )

Консультанти:            (                         )

      __________________ (                        )

      __________________ (                        )

      __________________ (                        )

Завідувач кафедри: __     (                        )

2007 р.

Рисунок 1 – Змістове значення терміну потенціал

Рисунок 4 – Споживачі водопостачання

Рисунок 5– Споживачі водовідведення

Таблиця 1 – Класифікація типа фінансового стану підприємства

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

1. Загальна вартість запасів (З)

388,2

412,5

339,1

2. Наявність власних оборотних засобів (Квоз)

-4281,2

-5310,9

-2295,8

3. Величина функціонуючого капіталу (Квдз)

-4281,2

4690,6

5362,4

4. Загальна величина джерел (Кз)

-4281,2

5255,6

5762,4

5. Фв = Квоз – З

-4669,4

-5723,4

-2634,9

6. Фд = Квдз – З

-4669,4

4287,1

5023,3

7. Фз = Кз – З

-4669,4

4843,1

5423,3

8. Трьохкомпонентний показник типа фінансової стійкості

S = [S(±Фв), S(±Фд), S(±Фз)]

0 , 0 , 0

0 , 1 , 1

0 , 1 , 1

Таблиця 2– Рівні фінансового потенціалу та їх характеристика

Рівень фінансового потенціалу підприємства

Кратка характеристика

Високий рівень

Діяльність підприємства прибуткова. Фінансове положення стабільне

Середній рівень

Діяльність підприємства прибуткова, однак фінансова стабільність у багатьох залежить від змін, як у внутрішньому так і в зовнішньому середовищі

Низький рівень

Підприємство фінансово нестабільно

Таблиця 3 - Розподіл підприємств житлово-комунального господарства на основні величини фінансового потенціалу

Рівень фінансового потенціалу

Зважена оцінка

Низький

< 0,6

Середній

 0,6 - 1,0

Високий

>1,0

Таблиця 4 - Складові фінансового потенціалу підприємства

Найменування складових фінансового потенціалу

Питома вага в частках

Ліквідність

0,2

Фінансова стійкість

0,3

Рентабельність

0,15

Ділова активність

0,35

Сума

1,0

Таблиця 5 - Показники, що характеризують ліквідність

Найменування показника

Коефіцієнт вагомості

1 Коефіцієнт ліквідності поточної

0,2

2 Коефіцієнт ліквідності швидкої

0,3

3 Коефіцієнт ліквідності абсолютної

0,3

4 Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

0,2

Сума

1,0

Таблиця 6 - Показники, що характеризують фінансову стійкість

Найменування показника

Коефіцієнт вагомості

1 Коефіціент фінансової незалежності  (автономії)

0,3

2 Коефіціент фінансової залежності

0,2

3 Коефіціент фінансової стабільності

0,3

4 Коефіцієнт фінансової стійкості

0,2

Сума

1,0

Таблиця 7 - Показники, що характеризують рентабельність

Найменування показника

Коефіцієнт вагомості

1 Рентабельність активів за чистим прибутком

0,2

2 Рентабельність власного капіталу

0,2

3 Рентабельність виробничих фондів

0,15

4 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

0,15

5 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

0,1

6 Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

0,2

Сума

1,0

Таблиця 8 - Показники, що характеризують ділову активність

Похожие материалы

Информация о работе