Методичні вказівки по виконанню практичних завдань з дисципліни "Управління потенціалом підприємства"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Переваги оцінки конку-рентоспроможності потенціалу складних економічних систем на базі інди-кативного методу. Сукупність індикаторів, показників і стандартних соціаль-но-економічних нормативів, що формулюють матрицю конкурентоспроможності і характеризують резерви й витрати потенціалу підприємства.

Обгрунтування стратегії і тактики забезпечення цільового рівня конку-рентоспроможності потенціалу підприємства і управлінських механізмів їх реалізації.

Тема 3. Управління результативністю (ефективністю) використання потенціалу підприємства

Особливості визначення ефективності використання потенціалу підприємства як складної ієрархічної системи. Методологія вимірювання ефективності потенціалу підприємства. Багатокритеріальний підхід до визначення ефективності діяльності підприємств (організацій). Інтегральні показники продуктивності економічних систем.

Методи оцінки рівня і резервів ліпшого використання потенціалу підприємств (організацій). Вітчизняні наукові підходи. Зарубіжний досвід оцінки ефективності потенціалу. Структурний підхід доктора Куросави. Підхід Ловлора. Підхід Гоулда.

Управління результативністю підприємства, стратегія зростання ефективності Основні функції. Інформаційне забезпечення прогнозування ефективності використання потенціалу підприємства. Розробка програм (проектів) підвищення результативності використання потенціалу та його окремих складових (концептуальні основи, цілі та організаційні підходи). Мотиваційні механізми як складова програми ліпшого використання потенціалу підприємства.

Тема 4. Особливості управління потенціалом за критеріями вартості підприємства

Взаємозв'язок і переваги управління вартістю підприємств (організа-цій) порівняно з іншими концепціями менеджменту. Дослідження та оцінка потенціалу підприємств з погляду параметрів його поточної і ринкової вартос-

4

ті, потенційної вартості, з урахуванням внутрішніх удосконалень (поліп-шення), а також оптимальної реструктуризації вартості та потенційної вартості з урахуванням зовнішніх і внутрішніх удосконалень. Критерії вартості як вихідна інформаційна база для оцінки ділового портфеля підприємства і можливостей збільшення вартості його потенціалу.

Основні управлінські процеси, які уможливлюють регулювання вартості підприємства (організації). Розробка стратегічних рішень та оцінка альтернативних стратегій на засадах максимізації вартості. Визначення конкретних довгострокових і поточних цільових нормативів, розроблених на базі показників економічного прибутку. Планування і розрахунки бюджетів. Розроблення) системи заохочення, контролю та оцінки результатів. Підтримка довгострокового функціонування механізмів управління вартістю потенціалу підприємства.

Ключові чинники, основні заходи, етапи впровадження системи управління потенціалом підприємства за критеріями його вартості.

Тема 5. Антикризове управління потенціалом підприємства

Загальна характеристика кризового стану потенціалу підприємства. Передумови та механізм виникнення кризових станів потенціалу підприємства. Ідентифікація кризи потенціалу підприємства. Сценарій розвитку кризової ситуації для виробничої системи - ефект «доміно, що падає». Типологія криз потенціалу підприємства. Особливості кризових явищ складових потенціалу підприємства.

Концепція антикризового управління потенціалам підприємства. Інструментарій антикризового управління потенціалом підприємства Методологічні підходи до обґрунтування управлінських рішень щодо виходу підприємства з кризового стану. Розробка прикладних проектів удосконалення оргструктури

Похожие материалы

Информация о работе