Организация внутрихозяйственного контроля. Контроль и ревизия общепроизводственных и административных затрат

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Витрати на експлуатацію та утримування обладнання на місячну програму, грн

Отклонение, +/-

по даним п/п

Фактично

по даним п/п

Фактично

А

7

1270

16,8

14,84

21336

18846,8

-2489,2

В

8

2070

19,2

16,96

39744

35107,2

-4636,8

Таким чином, ппідриємство перевищило суму расходов експлуатацію та утримування по місячному выпуску виробів А и В на 2489,2грн та на 4636,8грн (загальна сума составила 6874 грн).

Перевищення суми затрат на експлуатацію та утримування обладнанняведе до зменшення об'єкту налогу – прибутку на суму -7126 грн, що знижує розмір налогових платежей і є порушенням налогового законодавства.

Задача 6

На підприємстві виробляють три види продукції А, Б, В, дані про які наведені в таблиці:

Вид виробу

Виробничі витрати на реалізовану продукцію, грн

Цінв, грн.

Розподілені загальновиробничі витрати

Прямі виробничі витрати (на од. продукції)

Постійні (на весь обсяг)

Змінні (на од. продукції)

А

5400

0,6

4

7

Б

2400

1,2

8

15

В

4500

0,9

6

7,5

Обсяг продажу за місяць за видами продукції складає:

Вид виробу

Випуск виробів за місяць, тис. шт.

А

13500

Б

3000

В

7500

Адміністративні витрати і витрати на збут за місяць відповідно становлять 400 і 500 тис. грн.

1. Обчислити прибуток від операційної діяльності підприємства за місяць: весь і за видами продукції.

2. Обчислити маржинальний прибуток за місяць за видами продукції.

3. Зробити висновок щодо доцільності подальшого виробництва продукції кожного виду за критерієм маржинального прибутку.

Розв'язання:

1. Визначаємо змінні розподілені загальновиробничі витрати:

Сп1= 0,6 * 13500 = 8100 тис. грн.

Сп2= 1,2 * 3000 = 3600 тис. грн.

Сп3= 0,9 * 7500 = 6750 тис. грн.

Σ1 = 8100 + 3600 + 6750 = 18450 тис. грн.

2. Визначаємо прямі виробничі витрати:

Спр1 = 4 * 13500 = 54000 тис. грн.

Спр2 = 8 * 3000 = 24000 тис. грн.

Спр3 = 6 * 7500 = 45000 тис. грн.

Σ2 = 54000 + 24000 + 45000 = 123000 тис. грн.

3. Визначаємо змінні витрати:

Спер1 = Сп1 + Спр1 = 8100 + 54000 = 62100 тис. грн.

Спер2 = 3600 + 24000 = 27600 тис. грн

Спер3 = 6750 + 45000 = 51750 тис. грн

Σ3 = 62100 + 27600 + 51750 = 141450 тис. грн.

4. Визначаємо виручку від реалізації:

В1 = N1 * Ц1 = 13500 * 7 = 94500 тис. грн

В2 = 3000 * 15 = 45000 тис. грн

В3 = 7500 * 7,5 = 56250 тис. грн

Σ4 = 94500 + 45000 + 56250 = 195750 тис. грн.

5. Визначаємо моржинальний прибуток за місяць за видами продукції:

Пморж1 = В1 – Спер1 = 94500 – 62100 = 32400 тис. грн.

Пморж2 = 45000 – 27600 = 17400 тис. грн.

Пморж3 = 56250 – 51750 = 4500 тис. грн.

6. Обчислюємо прибуток від операційної діяльності. В нас мають силу ще й адміністративні витрати на збут на місяць, тому, враховуючи їх ми визначаємо Попер:

Попер1 = Пморж1 – Спост1 – Саз1 = 32400 – 5400 – 434,8 = 26565,52 тис. грн.

Попер2 = 17400 – 2400 – 206,9 = 14793,1 тис. грн.

Попер3 = 4500 – 4500 – 258,62 = -285,62 тис. грн.

Задача 7

Необхідно провести перевірку наявності, правильності віднесення та списання результатів інвентаризації матеріальних цінностей на підприємстві "Фарко". Ревізія проводилась за наказом директора підприємства №12 від 1.04.200_ р. в присутності головного бухгалтера Алфьорової В.В. та завідувача центральним складом Погодьмо П.А.

На день перевірки 2.04.200_ р. у завідувача центральним складом було виявлено :

1)  за даними бухгалтерського обліку

Назва матеріалу

Од. вим.

Сорт, розмір, марка

Ціна за одиницю

Залишок за бух.даними

1 .Брус

м3

хвойний

80

32

2.Цемент

т

М-400

55

10

3.Вапно

т

25

10

4. Провід

пог.м

ПР

12

1070

5. Фарби терті

кг

19

1670

6. Болти

кг

6x50

7

52

7.Болти

кг

6x80

9

69

8.Чоботи гумові

пар

1

15

17

9.Чоботи гумові

пар

2

13

13

2)  за даними інвентаризації ( фактичні дані)

Назва матеріалу

Од. вим.

Сорт, розмір, марка

Ціна за одиницю

Залишок за бух.даними

1 .Брус

м3

хвойний

80

32

2.Цемент

т

М-400

55

9

3.Вапно

т

25

10

4. Провід

пог.м

ПР

12

1020

5. Фарби терті

кг

19

675

6. Болти

кг

6x50

7

59

7.Болти

кг

6x80

9

68

8.Чоботи гумові

пар

1

15

12

9.Чоботи гумові

пар

2

13

18

Додаток:

За розрахунками природна витрата матеріалів складає : цементу - 0,5 т; фарб тертих - 20 кг

При підсумку результатів інвентаризації керівник організації зарахував пересортування таких товарно-матеріальних цінностей : чоботи 1 і 2 ґатунку; болти 6 х 50 та 8 х 50.

Нестачу товарно-матеріальних цінностей за рахунок природної втрати списав на рахунок витрат виробництва.

Після з'ясування ревізором обставин, завідувач складом визнав себе винним у нестачі матеріалів.

Для розв'язання цієї задачі нам потрібно :

1) скласти порівняльну відомість результатів інвентаризації матеріальних цінностей;

2)  перевірити правильність визначення та списання результатів інвентаризації матеріальних   цінностей;

3)  визначити законність заліку пересортування, проведеного керівником підприємства.

Розв'язання:

1.  Составим сличительную ведомость:

При  инвентаризации установлено следующее:

Товарно-материальные ценности

Ед. изм.

Номер

Результаты  инвентаризации

Отрегулировано за счет записей в учете

номер

код

наим.

Инв.

паспорта

излишек

недостача

излишек

недостача

колво

сумма

колво

сумма

колво

сумма

с бал. сч.

колво

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Брус

12520

-

м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Цемент

12586

-

т

-

-

-

-

1

55

-

-

-

-

-

-

3

Вапно

12981

-

т

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Провід

12689

-

пог.м

-

-

-

-

50

600

-

-

-

-

-

-

5

Фарби терті

12689

-

кг

-

-

-

-

995

18905

-

-

-

-

-

-

6

Болти

13061

-

кг

-

-

7

49

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Болти

13062

-

кг

-

-

-

-

1

9

-

-

-

-

-

-

8

Чоботи гумові

12511

-

пар

-

-

-

-

5

75

-

-

-

-

-

-

9

Чоботи гумові

12512

-

пар

-

-

5

65

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

12

114

1052

19644

Продолжение таблицы

Пересортица

Окончательные излишки

Окончательные  недостачи

Излишки, зачтенные  в покрытие недостач

Недостачи, покрытые излишками

колво

сумма

счет

на виновных лиц

на прочие расходы

естественная убыль

колво

сумма

колво

сумма

колво

сумма

колво

сумма

колво

сумма

1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

27,5

-

-

0,5

27,5

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

600

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

975

18525

-

-

20

380

6

-

-

-

-

-

-

7

49

281

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9

-

-

-

-

8

-

-

-

5

65

2

-

-

-

-

10

-

-

-

-

9

5

65

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

65

*

5

65

*

7

49

*

1027

19172

20,5

407,5

2) Согласно норм бухгалтерского учета недостачу в пределах норм естественной убыли необходимо списывать за счет финансовых результатов деятельности предприятия. В данном случае эта недостача составила 407,5 грн. Действия руководителя по отнесению данной суммы на счет расходов являются неправомерными.

Так как, заведующий складом признал себя виновным, то недостачу сверх меры естественной убыли необходимо признать образовавшейся за его счет и списать за счет виновного.

3) зачисление пересортицы по  болтам  6 х 50 и 8 х 50 являюся неправомерным, так как эти товары неидентичные.

Задача 8

Перевіркою правильності розрахунків підприємства "Мрія" з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб у звітному місяці установлені такі факти:

П.І.Б. працівника

Посада

Додаткова інформація

Нарахована з / плата, грн

Сума утриманого податку

1. Петров Павел Петрович

Менеджер відділу збуту

2 кат. ліквідатора ЧАК

590

49

2 Макарова Лідія Іванівна

Бухгалтер

Двоє дітей віком до 18 років

570

44

З Кущ Марк Романович

Юрист

Пенсіонер

520

32

Необхідно:

1.  Встановити, чи мало місце порушення;

2.  Розкрити сутність порушення;

3.  Розрахувати  суму  нарахувань  і  утримань  взносів  до  фондів  соціального страхування, в пенсійний фонд;

4.  Охарактеризувати порядок отримання коштів на виплату зарплати в установах банків, використовуючи вихідні дані.

Розв’язання

1. Визначимо утримання взносів до фондів:          а)  в пенсійний фонд

ПФ1 = (590-568) * 0,02+0,005*568 = 3,28 грн                                       

ПФ2 =(570-568) * 0,02+0,005*568  = 2,88 грн

ПФ3 = 520 * 0,005 = 2,6 грн б)  в фонд соц. Страхування:

ФСС1 = 590 * 0,01 = 5,9 грн

ФСС2 = 570 * 0,01 = 5,7 грн

ФСС3 = 520 * 0,005 = 2,6 грн

В) в фонд страхования на случай безработицы:

ФСБ1 = 590 * 0,01 = 5,9 грн

ФСБ2 = 570 * 0,01 = 5,7 грн

ФСБ 3 = 0 грн

Итого взносы в фонды по каждому работнику:

Петров = 3,28 + 5,9 + 5,9 = 15,08 грн

Макарова = 2,88 + 5,7 + 5,7 = 14,28 грн

Кущ = 2,6  + 2,6 + 0 = 5,2 грн

2. Определим размер НДФЛ каждого работника:

Петров: НДФЛ = (590 – 15,08-300) * 0,15 = 41,24 грн

Макарова: НДФЛ = (570 – 14,28) * 0,15 = 83,36грн

Кущ: НДФЛ = (520 – 5,2) * 0,15 = 94,06 грн. 

Таким образом, виявлены нарушения в удержании налога с доходов физических лиц: данная сумма завышена на 7,76 грн у работника Петрова, и занижена у рабоников Макаровой и Кущ соответственно на 39,64 грн и 62,06 грн.

3. Определим сумму начислений на заработную плату в фонды:

Общая сумма начисленной з/п = 1680 грн.

ПФ = 1680 * 0,332 = 557,76 грн

ФСС = 1680 * 0,015 =25,2 грн

ФСБ = 1680 * 0,013 = 21,84 грн.

5.  Перечисления в фонды составили:

ПФ =557,76 + 3,28 + 2,88 + 2,6  = 566,52 грн

Фсс = 25,2  + 5,9 + 5,7 + 2,6 = 39,4 грн

ФСБ = 21,84  + 5,9 + 5,7 + 0 = 33,44 грн.

4. В учреждениях банков денежные средства на выплату заработной платы

Похожие материалы

Информация о работе