Модульні завдання з дисципліни “Інформатика і комп’ютерна техніка” (Робота з табличним процесором Excel і створення комп’ютерної презентації в середовищі PowerPoint)

Страницы работы

Содержание работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра інформаційних технологій

Модульне завдання

з дисципліни “Інформатика і комп’ютерна техніка”

Студента факультету

підвищення кваліфікації

та перепідготовки

1 курсу, групи 12-ПС,

спеціальності 7.03050802

“Банківська справа”                                                                                               Дука К.О.

ХАРКІВ 2012

Модульне завдання 1 (варіант 5)

1.  Дано двійкова, вісімкова, десяткова та шістнадцяткова системи числення. Запис числа 100 можна розглядати як:

1)  відсутній у двійковій системі числення;

2)  існує у всіх перелічених;

3)  відсутній у вісімковій;

4)  відсутній у десятковій.

Запис 100 існує у всіх системах числення, бо в кожній з вказаних систем числення існують цифри 1 та 0. Але в кожній з них це буде своє  число. В двійковій системі – це число 4, в вісімковій – 64, в десятковій – 100, а в шіснадцядковій – 256.

Правильна відповідь: 2).

2.  Запис числа 27<10> у шістнадцятковій системі числення має вигляд:

1) 12;

2) 1B;

3) B1;

4) D.

Розв’язання:

Перекладання числа з десяткової системи числення у шістнадцяткову проведемо за алгоритмом

27  : 16 = 1, залишок = 11 (в шіснадцятковій системі позначається В),

1 : 16 = 0, залишок = 1.

Таким чином 27<10> = 1В<16> (записуємо залишки, починаючи з останнього).

Відповідь: 2).

3.  Як записується число 101101,11<2> в десятковій системі числення:

 1) 45,75;

2) 88;

3) 99,125;

4) 37,25.

Розв’язання:

Для запису числа 101101,11<2> в десятковій системі використаємо принцип позиційності, а саме:

101101,11<2>  = 1×25  + 0×24  + 1×23 + 1×22 + 0×21 + 1×20 + 1×2–1 + 1×2–2 =

= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0,5 + 0,25 = 45,75<10>.

Відповідь: 1).

4.  Чому дорівнюватиме вираз  після перетворення за допомогою основних законів булевої алгебри:

1) ;

2) x;

3) ;

4) 1.

5.  Модем, що передає інформаці. зі швидкістю 43 200 біт/с, може передати декілька сторінок тексту (21 600 байт) протягом:

1)  1 с;

2)  2 с;

3)  3 с;

4)  4 с.

Розв’язання:

Оскільки при записі швидкості передачі даних використовуються біти, обсяг інформації, який необхідно передати, теж перерахуємо в бітах:

21 600 ´ 8 (біт) = 172 800 (біт).

Отже, якщо за 1 секунду модем може передати 43 200 біт, то час, необхідний для передачі заданого обсягу інформації обчислюється як частка:

172 800 : 43 200 = 4 с.

Відповідь: 4).

6.  Значення змінної S після виконання алгоритму, який записаний наведеною праворуч блок-схемою, дорівнює:

1)  720;

2)  6;

3)  24;

4)  120.

Розв’язання:

Виконання розгалуженого алгоритму починається з присвоєння змінним значень: K = 1, S = 1, N = 4. Під час циклічних дій перераховується значення змінної S доти, доки виконується умова циклу, тобто дія циклу припиняється, коли змінна K набуде значення 5 (цикл з передумовою). Отже, випишемо значення змінних покроково:

№ кроку

S

K

Примітки

0

1

1

Перевірка: K £ N Þ крок 1

1

S = S*K = 1*1 = 1

K = K + 1 = 2

Перевірка: K £ N Þ крок 2

2

S = S*K = 1*2 = 2

K = K + 1 = 3

Перевірка: K £ N Þ крок 3

3

S = S*K = 2*3 = 6

K = K + 1 = 4

Перевірка: K £ N Þ крок 4

4

S = S*K = 6*4 = 24

K = K + 1 = 5

Перевірка: K £ N Þ вихід з циклу, виведення S =24

Відповідь: 3).

7.  Значення змінної S після виконання алгоритму, який записаний псевдокодом:

алгоритм сума квадратів (ціле S)

результат S

початок ціле n

S = 0

для n від 1 до 5

почати цикл

S = S + n*n

кінець циклу

кінецьдорівнює:

1) 14;

2) 30;

3) 55;

4) 91.

Розв’язання:

Виконання алгоритму починається з присвоєння значення змінної S = 0. Під час циклічних дій кожного разу змінюється значення параметру циклу n (від відомого початкового значення n = 1 до кінцевого значення n = 5) та перераховується значення змінної S (цикл з ітераціями). Отже, випишемо значення змінних покрово:

Значення параметру циклу

Обчислення змінної S

n = 1

S = S + n* n = 0 + 1*1 = 1

n = 2

S = S + n* n = 1 + 2*2 = 5

n = 3

S = S + n* n = 5 + 3*3 = 14

n = 4

S = S + n* n = 14 + 4*4 = 30

n = 5

S = S + n* n = 30 + 5*5 = 55

Відповідь: 3).

Модульне завдання 2 (варіант 1)

І. Робота з табличним процесоромExcel:

Розробка таблиці:

1)  За допомогою програми Excel створити таблицю (Додаток 1) і заповнити її довільними даними.

2)  Відцентрувати заголовок таблиці і заголовки колонок.

3)  Встановити розмір літер: для заголовку таблиці – 16 пунктів, для шапки та підсумкового рядка – 14, для залишку комірок – 12.

4)  Встановити шрифт: для заголовку таблиці, шапки та підсумкового рядка – напівжирний; для назв клієнтів у першій колонці – напівжирний курсив

5)  Шапку та підсумковий рядок виділити сірим фоном.

6)  Зробити рамку для всіх комірок тонкими лініями; заголовок, підсумковий рядок і всю таблицю зовні окреслити жирною лінією.

7)  У заголовку першої колонки ("Клієнт банку") вилучити зайву горизонтальну лінію (див. зразок).

8)  Сформувати верхній колонтитул, розмістивши в центрі своє прізвище, праворуч – найменування групи, ліворуч – № варіанту (нижній колонтитул вимкнути).

9)  Таблицю розмістити на друкованому аркуші з горизонтальним та вертикальним центруванням.

10)  Роздрукувати таблицю без сітки і зайвих комірок в максимальному для альбомної орієнтації масштабі.

― Розробка діаграми:

1)  На основі таблиці "Залишки на рахунках клієнтів банку по місяцях" створити об'ємну діаграму типу "С областями" ( Додаток 2). Кольорове забарвлення діаграми за вашим бажанням.

2)  В діаграму включити легенду з назвами клієнтів.

3)  Ввести назву діаграми: "Залишки на рахунках клієнтів банку"

4)  Ввести заголовок осі Z : "тис. грн."  і  вирівняти його по вертикалі.

5)  Встановити шрифт: для заголовку – напівжирний, 14 пунктів; для легенди – напівжирний, 11 пунктів, для заголовку осі Z – напівжирний,12 пунктів.

6)  Поміняти місцями області клієнтів "Ланка" і "Мрія".

7)  Змінити шкалу на осі , встановивши її діапазон від 15 до 35.

8)  Вставити сітку на осях X і Z ( на осі Y сітку виключити).

9)  Включити написи на всіх трьох осях (див. зразок).

10)Включити лінії проекції на областях діаграми

11)Зробити область побудови діаграми максимального розміру.

12)Фон стінок зробити світлого кольору.

13)Встановити такі параметри об’ємного вигляду: кут нахилу – 20°, кут повороту – 30°, перспектива – 40°, висота діаграми – 70% від звичайної.

14)Роздрукувати таблицю разом з діаграмою на одному аркуші, встановивши максимальний масштаб друку і вирівнювання  по горизонталі.

ІІ. Робота з текстовим редактором Microsoft Word:

1)  Не виходячи з табличного процесора завантажити текстовий редактор Word.

2)  Ввести текст, що наведений в Додатку 7.

3)  Заголовки розділів виділити напівжирним шрифтом Arial, розміром 14 пунктів і відцентрувати.

4)  Залишок тексту виділити напівжирним шрифтом Times New Roman, розміром 12 пунктів і вирівняти по ширині.

5)  Перелік обов’язків у першому розділі оформити у вигляді списку, замінивши маркер на зірочку.

6)  У другому розділі перелік підкаталогів та перелік програм електронної пошти оформити за допомогою таблиці.

7)  Першу колонку таблиці виділити сірим фоном (10%), напівжирним курсивом, шрифтом Arial, розміром 12 пунктів.

8)  Текст другої колонки оформити у вигляді маркірованого списку (в якості маркера використати широку рисочку).

9)  Фрази у лапках виділити курсивом.

10)  При описанні програми OutMail підпункти оформити у вигляді нумерованого списку (див. зразок). Пункти нумерованого списку розмістити зі ссувом відносно рисочки.

11)  На початку другого аркушу тексту сформувати зміст “Класичного” типу (заголовки розділів вважати заголовками одного рівня). Номери сторінок у змісті притиснути до правого краю, а між заголовками розділів і номерами сторінок вставити заповнювач у вигляді суцільної лінії.

12)  Під змістом, посередині аркуша, розмістити діаграму (скопіювати з табличного процесора).

13)  Сформувати верхній колонтитул, в якому записати своє прізвище (притиснути до лівого краю аркуша), назву групи (розмістити посередині аркуша) і поточну дату (притиснути до правого краю аркуша).

14)  Роздрукувати текст на принтері (на двох сторінках одного аркуша).

Модульне завдання 3

Трете модульне завдання є творчим і містить дві складових:

1.  Створення комп’ютерної презентації в середовищі PowerPoint.

2.  Реферат за визначеною темою (Рубрика 7).

Створення комп’ютерної презентації в середовищі PowerPoint

Створити комп’ютерну презентацію, яка представляє вашу професійну діяльність або хоббі.

Вимоги до презентації:

1.  Наявність не меньше 10 слайдів, включаючи:

a)  Титульний слайд;

b)  Графічні матеріали (фото, малюнки тощо);

c)  Організаційну діаграму;

2.  Оформлення і вміст презентації довільні.

Похожие материалы

Информация о работе