Визначення кількості теплоти, яка виділиться протягом цього часу. Визначення концентрації дірок. Визначення ККД джерела з внутрішнім опором

Страницы работы

2 страницы (Word-файл)

Содержание работы

Варіант 8

  1. Сила струму в провіднику, опір якого R = 100 Ом рівномірно зменшується від І = 10 А до І = 10 А протягом 30 сек. Визначити кількість теплоти, яка виділиться протягом цього часу.
  1. Власний напівпровідник (германієвий) має при деякий температурі питомий опір r = 0.48 Ом*м. Визначити концентрацію дірок, якщо рухливість електронів Un = 0.36 м2 / (B*c) І дірок Uр = 0.16 м2 / (B*c).
  1. Визначити ККД джерела з внутрішнім опором 0.1 Ом, якщо він працює на навантаження опором 1.5 Ом.
  1. Яка густина ел. Струму і напруженість електричного поля у вольфрамовому провіднику, якщо густина теплової потужності струму дорівнює 5.5 * 104 В/м3. (r = 5.5 10-8 Ом*м).
  1. Дві батареї з е.р.с.,  E1 та E2 включені так, як показано на рисунку. При якому співвідношенні між внутрішніми опорами батареї струм через гальванометр не буде протікати.

 


                                 E1                                                    E2 

 


  1. При якому співвідношенні між опорами та е.р.с., в колі струм крізь другу батарею не протікає.

                            R1                                    R2

 


E1                                      R                                  E2

 


  1. Визначити яке значення повинна мати е.р.с. E1 щоб струм крізь гальванометр не протікав, якщо E2 = 2 В, R1 = 100 Ом, R2 = 50 Ом, R3 = 40 Ом, R4 = 80 Ом.

 


  1. На рисунку E1 = 10 В, E2 = 20 В, E3 = 40 В,  опори R1= R2=R3=R= 10 Ом. Визначити значення струмів, які протікають крізь опір R2 та джерело E1

        R1                          R2

                              E1

  R3                           E2

                                 E3

  1. В схемі E1 = E2 = 2 В з однаковими внутрішніми опорими r1=r2=0.5. Визначити силу струму який протікає крізь опір R2 = 1.5 Ом

 


  1. Низькоомна обмотка підмагнічування динаміка живиться на відстані від акумулятора з е.р.с., Е = 8 В, лінія передачі має опір R = 1 Ом, який повинен бути опір обмотки підмагнічування, щоб потужність струму пілмагічування в обмотці була Р = 8 Вт?

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
42 Kb
Скачали:
0