Визначення кількості теплоти, яка виділиться у провіднику протягом часу. Визначення густини струму. Визначення внутрішнього опору джерела

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 10

  1. Сила струму в провіднику, опір якого 5 Ом з часом змінюється по закону І = 4 + 2t. Визначити кількість теплоти, яка виділиться у провіднику протягом часу від t1 = 2 сек до t2 = 4 сек.
  1. Визначити густину струму, якщо за 2 сек., крізь провідник перерізом 1.6 мм2 пройшло 2 * 1019 електронів.
  1. В електричному колі при зовнішніх опорах 2 та 0.1 Ом виділяється однакова потужність. Визначити внутрішній опір джерела.
  1. Визначити роботу виходу електрона із метала, якщо густина струму насичення двохелектродної лампи при температурі Т1 дорівнює  j1, а при температурі Т2 дорівнює  j2.
  1. Визначити різницю потенціалів між точками а та с.

c

 
 


                                  

 


  1. Що покаже вольтметр, опір якого Rv = 300 Ом, якщо E1=E2= 2.2. В; R1= 100 Ом, R2= 200 Ом, R3= 300 Ом, R4= 400 Ом. Внутрішнім опором джерел знехтувати.

 


  1. Визначити значення сили струму крізь опір R3 та величину е.р.с. E2, якщо E1 = 10 В, E3 = 40 В, R1 = R2 = R3 = R = 10 Ом. Опорами джерел струму знехтувати.

        R1                          R2

                              E1

  R3                           E2

                                 E3

  1. Опори всіх резисторів в схемі однакові R1=R2=R3, е.р.с батареї дорівнює E1=E, E2=2E , E3=4E. Визначити струм крізь опір R3.

 


  1. На малюнку E1=E2=E3, R1 = 48 Ом, R2 = 24 Ом, спад напруги U2 на опорі R2 дорівнює 12 В. Нехтуючи внутрішнім опором елементів Визначити значення  величини струму крізь опір R2

 


  1. Джерелом електричного струму в системах електричного обладнання автомобілів є генератор постійного струму та сполучений з ним акумулятор. Е.р.с. акумулятора E1 = 12 В. Е.р.с. генератора E2 = 14 В, його внутрішній опір r2 = 0.05 Ом, при якій величини струму І, споживаного навантаження, акумулятор почне розряджатись.

 

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
66 Kb
Скачали:
0