Превентивнi заходи у середнiй школi при виникненнi надзвичайної ситуацiї техногенного характеру - розповсюдження ртутi на територiї школи

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Реферат

   Тема: " Превентивнi заходи у середнiй  школi при виникненнi надзвичайноi ситуацii  техногенного характеру - розповсюжження ртутiна терiторii  школи".

                                                                      Виконавець:

                                                                      Посада: вчитель

                                                                      Посада з ЦЗ: cекретар евакокомiсii

                                              Днiпропетровськ-2008

                                                              Змiст

        1. Вступ

        2. Загальна довiдка про сш № 39

        3. Загальнi  вiдомостi про проблему

    а) Основнi характеристики ртутi

   б) Послiдовнiсть заходiв при лiквiдацii наслiдкiв проливу металевоi ртутi

   в) Отравлення ртуттю

   г) Заходи першоi медичноi допомоги

   д) Демеркурiзацiя примiщень, терiторiй.

4.Державнi заходи. Виявлення та лiквiдацiя ртутних забруднень у школах та дитячих закладах.

5.Дii    шкiльних працiвникiв при виявленнi присутностi ртутi у школi

6. Що повинен знати школьник, якщо в домi сталася втеча ртутi

7. Наказ Мнстерства охорони здоров'я Украiни "Про затвердження методичних вказiвок……"

8. Лiтературнi джерела.

1.  Вступление

Предметом  этой работы  является-опасность ртутного загрязнения,его ликвидация,а также превентивные меропрятия по предотвращению случаев загрязнения ртутью на местном (школьном) и государственном уровне.

В настоящее время проблема подобных загрязнений очень актуальна, так как люди сталкиваются с ней нередко в своем доме или непроизводственных помещениях. Особенно опасны такие случаи для групп людей, проводящих в зданиях (домах, детских садах, школах, офисах) много времени.

2.СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 39

САМАРСЬКОГО РАЙОНУ

АДРЕСА: 49124, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СИНЕЛЬНИКІВСЬКА, 5

Середня загальноосвітня школа №39 збудована у 1952 році. В 1985 році добудоване приміщення початкової школи. Школа має статус україномовної середньої загальноосвітньої школи з профільними (фізико-математичними) 10-11 класами, з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва. В школі навчається 831 учень. Створено 32 кабінети. Є їдальня, слюсарна та столярна майстерні, актова зала, кабінет обслуговуючої праці, комп’ютерний клас.

 Девіз: "Спочатку любити, потім учити".

Кредо: "Вчити вимогливо, систематично, доброзичливо, посильно".

Основна мета закладу: Створити умови для розвитку креативного мислення і самореалізації кожної особистості, формувати покоління, здатного навчатися упродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства.

Пріоритетами в розвитку школи визначені:

·  активізація особистісно орієнтованої освіти;

·  розвиток україномовного освітнього і культурного простору;

·  формування здорового способу життя.

Структура освіти в школі:

·  Початкова школа : курси "Мовна творчість", "Логіка".

·  Середня школа: поглиблене вивчення образотворчого мистецтва, вивчення другої іноземної мови (німецької).

·  Старша школа: профільні класи (природничий, фізико-математичний).

Основні принципи навчально-виховного процесу:

·  Реалізація індивідуальних здібностей особистості через колективну творчу діяльність.

·  Творчість - основа діяльності.

·  Побудова відносин між школярами і дорослими на основі співдружності, співробітництва та ділового партнерства.

·  Навчання кращого життя через включення в кращі стосунки.

·  Виховання звички турбуватися про людей і отримувати від цього задоволення, постійна готовність прийти на допомогу.

·  Принцип гуманізації та демократизації.

·  Ігрова діяльність як основна частина дозвілля школярів.

Основні форми навчально-виховного процесу:

·  Інформаційно-масові: вивчення предметів шкільного циклу, дискусії, диспути, предметні тижні, конференції, "філософський стіл", "відкрита кафедра", інтелектуальний аукціон, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і права, "жива газета".

·  Діяльнісно-практичні: дитяча організація "Веселі мандрівники", об'єднання "Інттал", дружина "Північна", творчі групи, екскурсії, свята, театр-експромт, ігри-драматизації, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, олімпіади, турніри.

·  Інтегративні : шкільні клуби "Пошук", "Феміда", "Спадщина", КВК, фестивалі, асамблеї з проблем традицій, культури, політики і права, гуртки.

·  Діалогічні: бесіда, міжрольове спілкування .

·  Індивідуальні: доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо.

·  Наочні : виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо.


Педагогічний колектив має високий освітній рівень, складається з професійно освічених учителів:

Мають звання «Вчитель методист» – 10, «Старший вчитель» – 5.

Нагороджені нагрудним знаком “Відмінник освіти України” – 10, Почесною грамотою Міністерства освіти України – 15.

Керують районними методичними об’єднаннями – 5.

Конкурс “Вчитель року”.

2000 рік – Клименко Л.О., вчитель обслуговуючої праці.

2001 рік – Крамар О.І., вчитель біології.

2002 рік – Волобуєва Т.В., вчитель початкових класів.

2003 рік – Черніченко Ю.А., вчитель музики.

2004 рік – Бондар О.М., вчитель математики,                  Лобко С.М., вчитель фізкультури.

2005 рік – Назаренко І.О., вчитель музики.

2006 рік – Стеценко О.Л., вчитель початкових класів,

Молчанов О.О., вчитель інформатики.

В школі працюють:

·  предметні методичні об’єднання;

·  методичне об’єднання класних керівників;

·  школа вчителя-початківця;

·  творчі групи та лабораторії: — інтерактивні техніки та інноваційні технології; — творча обдарованість; — життєтворчість особистості.

Інноваційна діяльність:

·  технології особистісно орієнтованої освіти;

·  авторська програма з спецкурсу "Живопис та ліплення";

·  застосування методики Фролової В.І. для підвищення грамотності учнів;

·  використання елементів модульно-рейтингової системи;

·  використання інтерактивних методів навчання;

·  використання проектних технологій.

Шкільний зорепад переможців:

·  62 переможці районних, 16 – міських, 2 – обласних олімпіад.

·  ІІ місце в міському конкурсі “ТУРІН-2005” – Почтовик Олексій.

·  І місце в міському турі “Знавці української мови” – Жужа Богдана.

·  IV місце у міському конкурсі "Подорож до країни Цікавинки".

·  І місце у міському конкурсі малюнка на асфальті, присвяченому

Похожие материалы

Информация о работе