Організація евакуаційних заходів у навчальному закладі

Страницы работы

Фрагмент текста работы

____

РЕФЕРАТ

на тему:

Організація 
евакуаційних заходів

Виконала:

слухач обласних курсів

у сфері цивільного захисту

Дніпропетровськ

2009

ЗМІСТ

1.

Інформація про навчальний заклад «Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум»……………………………………………..

3

2.

Поняття евакуаційних заходів……………………..

5

3.

Збірні евакуаційні пункти та прийомні евакуаційні пункти………………………………………………..

6

4.

Загальна або часткова евакуація……………………

8

5.

Способи евакуації населення………………………..

10

6.

Оцінки наслідків Чорнобильської катастрофи(довідка за матеріалами звітів міжнародних організацій)………………………………………….

15

7.

Список використаної літератури……………………

22

8.

Додаток «Небезпечні речовини у побуті»………….

23

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

            У листопаді 1946 року на базі Ордена Трудового Червоного Прапора тресту "Дніпровськпромбуд" було створено будівельну школу № 9 ( школа ФЗО № 27 ) під керівництвом Бориса Борисовича Благмана. До 1946 року ФЗО № 27 працювало у напівбарачних приміщеннях. Але вже у 1948-1949 роках, коли вулиці і площі міста ще лежали в руїнах, було побудовано триповерховий будинок навчального корпусу. У 1956 році Благман Б. Б. Вводить в експлуатацію будівлю, в якій розміщено майстерні для столярів, мулярів, штукатурів, малярів, спортивний зал, цех механізованої обробки деревини. У1966 році над частиною навчального корпусу зведено актову залу, а в наступному році введено в експлуатацію шестиповерховий будинок гуртожитку на 400 місць. Базове підприємство надало допомогу у будівництві стрілецького тиру, закритого переходу з навчального корпусу до гуртожитку. У ФЗО № 27 ( далі Дніпропетровське міське професійно технічне         училище № 1) діяло 20 навчальних кабінетів і лабораторій по загальноосвітнім  і спеціальним дисциплінам, 5 навчальних майстерень, оснащених технічними засобами навчання, навчальними посібниками, меблями. Це дозволило навчальному закладу у 1969 році одному із перших перейти на підготовку робітників із середнім утворенням.

Дніпропетровське міське професійно технічне училище № 1 було постійним учасником соціалістичного змагання серед училищ профтехосвіти України, неодноразово завойовувало призові місця і грошові премії. ПТУ № 1   п’ять разів отримувало перехідний Червоний Прапор Ради Міністрів СРСР і ВЦРПР, двічі було учасником ВДНГ і нагороджувалось Дипломами І і ІІ ступеня ВДНГ із занесенням до " Книги Ленінської трудової слави           Дніпропетровщини ".

За роки існування навчального закладу їм керувало всього три директори - Благман Борис Борисович, Риженков Петро Дмитрович і Петков Валерій Захарович.

Після 50-річчя існування ПТУ № 1 на його базі було створено Дніпропетровську філію Харківського індустріально - педагогічного технікуму наказом Міністерства освіти України від 23 квітня 1997 року №123 з метою забезпечення училищ висококваліфікованими майстрами виробничого навчання.

Характерними рисами технікуму є  ступенева підготовка – кваліфікованих робітників на І ступені навчання, молодших спеціалістів на ІІ ступені.  Перспективність ступеневої підготовки фахівців вже визнана у всьому  світі , в тому числі і в Україні. Ступеневе навчання дає можливість молоді постійно вдосконалювати свою освіту , підтвердити кваліфікаційний рівень, доцільніше використовувати можливості  навчально - матеріальної бази технікуму.

Випускники одержують кваліфікації:  майстер виробничого навчання - технік-будівельник; майстер виробничого навчання - технік-механік;  майстер виробничого  навчання - менеджер.

Адреса: Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум /підготовка за ОКР «молодший спеціаліст»(денне, заочне відділення та відділення перепідготовки), ОКР «кваліфікований робітник» (І ступінь навчання)/ – 49017 м. Дніпропетровськ вул. Ногінська, 51

Відділення підготовки кваліфікованих робітників – 

49089  м. Дніпропетровськ вул. Будівельників,30

- І ступінь – підготовка кваліфікованих робітників, за професіями:            

1.  Штукатур, лицювальник - плиточник, маляр (на базі 9 кл.).

2.  Столяр будівельний, тесляр (на базі 9 кл.).

3.  Електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (на базі 9 кл.).

4.  Електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів (на базі 9 кл.)

5.  Кухар (на базі 9 кл.).

6.  Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт (на базі 9 кл.)

7.  Муляр, штукатур (на базі 8 кл.).

8.  Приладист, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (електромеханіка)  (на базі 11 кл.).

      - ІІ ступінь – підготовка молодших спеціалістів (денне та заочне відділення) здійснюється за напрямком 0101 «Педагогічна освіта» спеціальністю 5.010104 "Професійне навчання"(денна та заочна форми навчання) за трьома профілями підготовки:         

-  будівництво та експлуатація будівель і споруд;

-  обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;

-   організація обслуговування населення.

В структурі технікуму створено відділення перепідготовки, де здійснюється перепідготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 5.010104 «Професійне навчання» за двома за двома профілями підготовки:

-  організація обслуговування населення;

-  будівництво та експлуатація будівель і споруд.

ПОНЯТТЯ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Евакуаційними заходами називаються розосередження та евакуація населення з категорійних міст у заміську зону. Вони організовуються і проводяться відповідно до плану ЦО району

Похожие материалы

Информация о работе